• Türkçe
 • English
 • русский

ICES UEBK 2017 - Önemli Tarihler
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  7 Ekim 2016
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  13 Şubat 2017
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  20 Şubat 2017
 • Kayıt
  21 Şubat 2017 - 21 Mart 2017
 • Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih
  5 Mart 2017
 • Kongre Programının Açıklanması
  30 Mart 2017
 • Kongre
  20-23 Nisan 2017
 • Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi
  1 Mayıs - 1 Haziran 2017
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  25 Ağustos 2017
 • Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  1 Eylül 2017
 • Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabının Yayımlanması
  22 Eylül 2017