• Türkçe
 • English
 • русский

ICES UEBK 2017 - Bildiri Gönderim KurallarıBildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 13 Şubat 2017 

Kongrenin dili İngilizce, Türkçe ve Rusçadır. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. Bildirilerini Rusça sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Rusça ve İngilizce olarak göndermelidirler.
Kongrede sunulacak bildiriler özgün, eğitim bilimleri alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde          e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Ana Bilim Dalı, Buca/İzmir
 5. Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar.
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Türkçe özet için;
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.
İngilizce özet için:
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 1000 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 1000 kelime sınırı getirilmiştir.
Rusça özet için:
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir
 1. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 2. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık  veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 3. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 4. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.