• Türkçe
  • English
  • русский

ICES UEBK 2017 - Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabı26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2017’de yayımlanacak “Küreselleşen Dünya’da Eğitim” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için başvuruda bulunacak yayın için kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular 01 Mayıs - 01 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 1 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında değerlendirme kurulu, bölüm editörü ve editör tarafından incelenerek yazarlara 17 Ağustos 2016 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Kabul edilen kitap bölümleri için yazarlara 30 Ağustos’a kadar süre tanınarak 22 Eylül 2017’ya kadar e-kitap yayımlanacaktır.

Küreselleşen Dünya’da Eğitim E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri: