• Türkçe
  • English
  • русский

ICES UEBK 2017 - Kongre Programı
20 Nisan 2017 Perşembe

09:00-14:00:

Kayıt

14:00-15:30:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları, Uluslararası Karma Sergi Açılışı

15:30-15:45:

Çay, Kahve, İkramlar

15:45-17:15:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Michael W. Apple: Eğitimde ve Toplumsal Alanda Demokrasinin Karşı Karşıya Olduğu Küresel Zorluklar Sunum Dili: İngilizce

17:15-17:30:

Çay, Kahve, İkramlar

17:30-19:30:

Çalıştay: Prof. Dr. Yüksel Göktaş: Makaleler Neden Reddedilir? Sunum Dili: Türkçe Salon: Karadeniz


21 Nisan 2017 Cuma

09:00-10:00:

1. Oturum

10:00-10:15:

Çay, Kahve, İkramlar

10:15-11:15:

2. Oturum

11:15-11:30:

Çay, Kahve, İkramlar

11:30-12:30:

3. Oturum

12:30-14:30:

Öğle Yemeği

14:30-16:00:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Efremova Galina Ivanovna: Olumlu Toplumsallaşma ve Eğitim Kültürü Yaratmak için Kapsayıcı ve Birleştirici İşlemlerin Desteklenmesindeki İkilemler (Açmazlar) Sunum Dili: İngilizce

16:00-16:15:

Çay, Kahve, İkramlar

16:15-17:30:

4. Oturum

17:30-17:45:

Çay, Kahve, İkramlar

17:45-19:45:

Çalıştay: Yrd. Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu: Ölçek Uyarlama Sürecinde Mitler (Söylenceler), Doğru Olduğu Düşünülen Yanlışlar ve Kafamda Binbir Tilki (Uyarlama Sürecine Başlamadan Önce, Uyarlama Sürecinde, Analiz Sürecinde) Sunum Dili: Türkçe Salon: Karadeniz

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Eğitim Fakültelerinin Lisans Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Olarak 11 Anabilim Dalında Ders İçerikleri Çalıştayları

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Hıdırnebi

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Kayabaşı

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Fizik Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Akçaabat

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Karadağ

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Kimya Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Boztepe

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Matematik Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Yavuz

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Meslek Bilgisi Dersleri Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Kanuni

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Ağasar

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Taka

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Fatih

17:45-19:45:

Çalıştay: YÖK Çalıştayı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programlarında Okutulan Ders İçerikleri Çalıştayı Salon: Kadırga


22 Nisan 2017 Cumartesi

09:00-10:15:

5. Oturum

10:15-10:30:

Çay, Kahve, İkramlar

10:30-11:45:

6. Oturum

10:30-13:15:

Çalıştay: Dr. Serkan Dinçer, Derleme, Meta Analiz ve Akademik Araçların Kullanımı Sunum Dili: Türkçe Salon: Karadeniz

11:45-12:00:

Çay, Kahve, İkramlar

12:00-13:15:

7. Oturum

13:15-14:30:

Öğle Yemeği

14:30-16:00:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ziya Selçuk: Küreselleşmenin Kaldıracı Olarak Pragmatizmin Hakikatten Uzaklaştırma İşlevi: Eğitim Örneği Sunum Dili: Türkçe

16:00-16:15:

Çay, Kahve, İkramlar

16:15-17:30:

8. Oturum

17:30-17:45:

Çay, Kahve, İkramlar

17:45-19:00:

9. Oturum

21:00-22:00:

Kapanış ve Değerlendirme


23 Nisan 2017 Pazar

09:00-12:00:

Kahvaltı ve Check-out1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Karadeniz
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurdan Kalaycı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Alper Başbay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
369TürkçeBuket Turhan TürkkanBuket Turhan Türkkan, Ece Yolcu, Tuğçe KarataşProblems Related To Equality And Social Justice In Schools And Solution Suggestions To These Problems: Reflections From Middle School TeachersOkullarda Eşitliğe Ve Sosyal Adalete Yönelik Yaşanan Sorunlar Ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri: Ortaokul Öğretmenlerinden Yansımalar
470TürkçeAlper BaşbayAlper Başbay, Dilek Yelda Kağnıcı, Makbule BaşbayInvestigating Perceptions Of Teachers’ Multicultural Competence Öğretmenlerin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelemesi
674TürkçeFahrettin KorkmazFahrettin KorkmazStem Education And Its Reflection On The Secondary School Science Lesson Draft CurriculumStem Eğitimi Ve Stem Eğitimi’nin Ortaokul Fen Bilimleri Taslak Eğitim Programına Yansımaları
832TürkçeAyşe Rabia BaşaranAyşe Rabia Başaran, Gülay BedirSecondary School Students’ Magic Moral WandOrtaokul Öğrencilerinin Sihirli Ahlak Değnekleri

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Trabzon
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Kayıkçı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
584TürkçeMuammer ErgünMuammer ErgünReptrak Corporate Reputation Measurement Tool’s Adaptation To TurkishReptrak Kurumsal İtibar Ölçme Aracının Türkçe’ye Uyarlanması
1302TürkçeKemal KayıkçıKemal Kayıkçı, Ümran TuranThe View Of Teachers And Principal Working At Primary And Secondary Schools On The Activities Of School Guidance ServicesÖğretmen Ve Yöneticilerin İlkokul Ve Ortaokullardaki Okul Rehberlik Servislerinin Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
1375TürkçeGülseda KirişciNiyazi Can, Gülseda KirişciAnalysis Of Master Theses Regarding Teachers’ Mobbing In Turkey Türkiye’de Öğretmenler Üzerine Gerçekleştirilmiş Mobbing Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi
1717TürkçeSevim öztürkSevim öztürk, Metin Kırbaç, Saadet öztürkEvaluation Of The Strategic Plans Of Turkish Universities In Terms Of University AutonomyTürkiye’de Üniversitelerin Stratejik Planlarının Üniversite Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Sümela
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emin Karip
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Soner Polat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
978TürkçeMevlüt KaraMevlüt Kara, Fatih BozbayındırAnalysis Of The Perceptions Of Teacher Candidates Regarding The Concept Of School Via MetaphorsAday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi
1077TürkçeMetin KırbaçMetin Kırbaç, Sevim ÖztürkFeedback In The Educational ProcessEğitim Sürecinde Geribildirim
1238TürkçeAkif KöseAkif KöseThe Views Of Academicians Who Give Pedagogical Formation Education Regarding Pedagogical Formation Certificate ProgramPedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Alan Akademisyenlerin Pedagojik Formasyona İlişkin Görüşleri
1416TürkçeSoner PolatSoner Polat, Gülşah ŞerifoğluDiscrimination Behaviors That Classroom Teachers Are Exposed And Factors That Cause These BehaviorsSınıf Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Ayrımcılık Davranışları Ve Bu Davranışlara Neden Olan Etkenler
1553TürkçeSoner PolatSoner Polat, Evren Şumuer, Yaser ArslanThe Relationship Between International Students` Attitude Toward The University Website And University AttractivenessUluslararası Öğrencilerin Üniversite Web Sitesine Yönelik Tutumları İle Üniversite Çekiciliği Arasındaki İlişki

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Zağnos
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Eren Kesim
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
220İngilizceMustafa Hilmi ÇolakoğluMustafa Hilmi Çolakoğlu, Şahin İdinThe Assessment Of Anatolian High School Teachers On Their Professionel Development
404İngilizceEren KesimEren KesimAn Analysis Of Public University Departments In Medical Fields Based On Student Statistics
1589İngilizceGamze SartGamze SartThe Effects Of Metacognition On The Development Of Pre-service Teachers' Awareness About Stem Education
1624İngilizceGamze SartGamze SartImpacts Of Metacognitive-based Leadership Of School Leaders And Teachers On Improving The Quality Of Education

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Ortahisar
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kıymet Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
155İngilizceAlev Elmalı ÖzsarayAlev Elmalı Özsaray, Altay ErenEnglish Preparatory Class Students’ Achievement Emotions, Epistemic Curiosity And Their Associations With Graded Performance*
301İngilizceElif YılmazElif Yılmaz, Hasan Bozgeyikli, Mustafa DurmuşçelebiRelationship Between Language Teachers’ Support For Learner Autonomy, Perfectionalism And Teaching SatisfactionYabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Düzeyleri İle Öğretim Doyumları Ve Mükemmeliyetçilik Algıları Arasındaki İlişki
971İngilizceSuna ÇöğmenSuna ÇöğmenPreservice Teachers’ Views About “being A Teacher”: Before And After Teaching Practice
1060İngilizceYaprak Alagöz HamzajYaprak Alagöz Hamzaj, Kıymet SelviInvestigation Of Ethnopedagogical Factors In Teacher Education: Kyrgysztan Sample
1468TürkçeÜmit Güleken KatfarFatih Yılmaz, Ümit Güleken Katfar, Ersin KatfarAdaptation Of Immigrant Students From Different Ethnicity To The Classroom: The Example Of The Syrian StudentsFarklı Etnik Kökenden Gelen Öğrencilerin Sınıfa Uyumu: Suriyeli İki Öğrenci Örneği

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
1461
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülşah Başol
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Alper Köse
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
421İngilizceFunda Barutçu YıldırımFunda Barutçu Yıldırım, Esra Eret OrhanUniversity Students’ Views And Experiences With Respect To Academic Honesty
424İngilizceTürker TokerTürker Toker, Burcu ParlakCognitive Diagnostics Assessment Of The Transition From Primary To Secondary Education (teog) Exam  
426İngilizceTürker TokerTürker Toker, Onur KızılkayaCognitive Diagnostics Assessment In Mathematics: The Comparison Of Timss-2007 And Timss-2011 
1612TürkçeHasan ÖzcanHasan Özcan, Ayşe Nur İleriComparison Of Timss 2011 And 2015 Reports; The Case Of TurkeyTımss 2011 Ve 2015 Raporlarının Karşılaştırılması; Türkiye Örneği
1805İngilizceGülşah BaşolGülşah Başol, Esra Balgalmış, Tuğba Kocadağ ÜnverAn Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views On The Effectiveness Of Flipped Classroom

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Hıdırnebi
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sait Yücel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
285TürkçeAyşe Rabia BaşaranOrhan Ercan, Evrim Ural, Ayşe Rabia BaşaranAn Investigation Of The Relationship Between Prospective Teachers’ Sustainable Environmental Attitudes And Their Renewable Energy AwarenessÖğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevre Tutumları Ve Yenilenebilir Enerji Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
439TürkçeAhmet TekbıyıkŞengül Atasoy, Ahmet Tekbıyık, Osman Şinasi YücaPerceptions Of Students About Some Local Socio-scientific IssuesÖğrencilerin Bazı Yerel Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Algıları
1669TürkçeAyşe AytarAyşe Aytar, Tuncay ÖzsevgeçWhich Courses Can Secondary School Students Relate Sustainable Development Subject With?Ortaokul Öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Konusunu Hangi Derslerle İlişkilendirebilir?
1707TürkçeAyşe AytarTuncay Özsevgeç , Ayşe AytarSecondary School Students' Opinions Regarding Relating To Science Course With Different Courses In The Context Of Interdisciplinary EducationOrtaokul Öğrencilerinin Disiplinlerarası Öğretim Bağlamında Fen Bilimleri Dersini Farklı Derslerle İlişkilendirebilme Durumları

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Kayabaşı
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hakan Türkmen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
360TürkçeGonca ÇakmakGonca ÇakmakAssessment Of The Eighth Grade Science Questions Published In Timss 2011 According To Subject Areas Of Timss 2011: Case Of TurkeyTımss 2011’ De Yayınlanan 8. Sınıf Fen Sorularının Tımss 2011 Konu Alanlarına Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
783TürkçeÖzge ÇiçekÖzge Çiçek, Esra SaraçThe Experiences Of Science Teachers That Performed Informal Science Education Activitiesİnformal Fen Eğitimi Uygulamaları Gerçekleştiren Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Deneyimleri
814TürkçeElif KayaHakan Türkmen, Elif KayaThe Different Perspective On Understanding Of Nature Of The Science: A Comparison Of Pre-service Primary And Science TeachersBilimin Dogası Anlayış Farklılıkları Sınıf Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Karşılaştırması
1259TürkçeSamet EkinNilüfer Okur Akçay, Medera Halmatov, Samet EkinInvestigation Of The Weather Events Subject According To Some Variable That Placed İn Course By Preschool Teachers Okul Öncesi Öğretmenlerinin Derslerinde Hava Olayları Konusuna Yer Verme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Akçaabat
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
137İngilizceYurdagul BogarYurdagul BogarQuality Of A Group Middle School Students’ Written Scientific Explanation
995İngilizceBurcu ÇetinBurcu Çetin, Talip KırındıThe Effect Of Learning Styles Of Students To Entrepreneurial Skills: An Experimental Study That Station Method Is Used
1355TürkçeEsra Kabataş MemişEsra Kabataş MemişInvestigation Of Opinions Of Students On Small Group Discussions In Argumentation ApplicationsÖğrencilerin Argümantasyon Uygulamalarındaki Küçük Grup Tartışmalarına Dair Düşüncelerinin İncelenmesi
1445TürkçeMerve GügükEsra Kabataş Memiş, Merve GügükInvestigation Of Opinions Of Students Receiving Education With Argumentation Approach On Learning And Science Compared To Traditional ApproachArgümantasyon Yaklaşımı İle Öğrenim Gören Öğrencilerin Geleneksel Yaklaşıma Kıyasla Öğrenme Ve Bilime Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Boztepe
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şerife Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Naim Ünver
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
449TürkçeEmine KızıltaşEmine Kızıltaş, Ramazan SakField Trip Activities And Children's Social Emotional Skill DevelopmentAlan Gezisi Etkinlikleri Ve Çocukların Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi
1227TürkçeNaim ÜnverNaim Ünver, Özlem Alkan ErsoyExamining Teachers' Opinions About Reflecting And Evaluating Activities Of Daily Life According To Different Educational ApproachesÖğretmenlerin Farklı Eğitim Yaklaşımlarına Göre Günlük Yaşam Aktivitelerini Programa Yansıtma Ve Değerlendirme İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
1277TürkçeAli İbrahim Can GözümDidem Türkoğlu, Ali İbrahim Can Gözüm, Adalet KandırEvaluation Of 2013 Pre-school Education Program Of The Ministry Of National Education In Terms Of Science ActivitiesMeb 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Fen Etkinlikleri Yönünden Değerlendirilmesi
1639TürkçeMelek Merve Yılmaz GençYaşare Aktaş Arnas, Melek Merve Yılmaz Genç, Rabia Özen UyarThe Study Of Preschool Adjustment From The View Of Child, Parent And Teacher Okul Öncesi Dönemde Çocuk, Ebeveyn Ve Öğretmen Gözünden Okula Uyum Süreci

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Fatih
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Semih Aktekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ezlam Pepeler
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1122TürkçeRamazan ÖzbekRamazan Özbek, Ezlam Pepeler, Ece Açıkgöz Akkoç, Gizem Koçak, Songül SezerThe Opinions Of Primary School Teachers On Meb In-service Training (malatya Province)Meb Hizmet İçi Eğitimle İlgili İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşleri (malatya İli Örneği)
1126TürkçeEzlam PepelerEzlam Pepeler, Ramazan Özbek, Nuran Çalış, Songül Şimşek, Gamze YalçınkayaOpinions Of Secondary School Teachers On The İn Service Training Applications Of Meb (malatya Province)Ortaokul Öğretmenlerinin Meb Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (malatya İli Örneği)
1283TürkçeGürbüz ÇalışkanSerap Yılmaz Özelçi, Gürbüz ÇalışkanTurkish Teacher Candidates' Opinions About Critical Thinking: A Longitudinal Study (ereğli Example)Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünmeye İlişkin Görüşleri: Boylamsal Bir Çalışma (ereğli Örneği)
1716TürkçeMurat ÇalışoğluMurat Çalışoğlu, Seda Nur TanışırContracted Primary School Teachers' Opinions About Contractual Teacher PracticeSözleşmeli Sınıf Öğretmenlerinin Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Yavuz
BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Lütfiye Özalemdar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
820TürkçeNuray İlkim KaraköçekPınar Özdemir, Nuray İlkim Karaköçek, Ayyüce Öcal, Jülide KeleşoğluLife Angle In TreesAğaçların Hayat Açısı
1062TürkçeMuhammed SalmanMuhammed Salman, Bahattin Deniz AltunoğluThe Candidates Of Preschool And Classroom Teachers About Classification Of AnimalsOkulöncesi Ve Sınıf öğretmeni Adaylarının Hayvanların Sınıflandırılması Konusundaki Durumları
1483TürkçeLütfiye ÖzalemdarLütfiye ÖzalemdarThe Importance Of The Concept Of Water In Biology EducationBiyoloji Öğretiminde Su Kavramının Yeri
1569TürkçeYasemin AşkınYasemin Aşkın, Sinem BerberAn Analysis Of The Effect Of The Tga Strategy On Student Academic Success And Biology Lesson In The Teaching Of The Vocational High School Inheritance UnitMeslek Lisesinde Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde Tahmin-gözlem-açıkla (tga) Stratejisinin Öğrenci Akademik Başarısına Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Kanuni
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Bilge
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
299TürkçePınar AtakulHasan Bozgeyikli, Pınar Atakul, Mustafa DurmuşçelebiThe Prediction Of High School Students Percieved Parents’ Attitudes And Cognitive Emotion Regulation Strategies On Academic ProcrastinationLise Öğrencilerinin Algılanan Anne Baba Tutumlarının Ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Akademik Erteleme Davranışını Yordaması
754TürkçeEzgi DülgerEzgi Dülger, Ayşe Dilşad AtalarExamination Of Communication Skills Of University Students Based On VariablesÜniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi
779TürkçeEzgi DülgerEzgi Dülger, Ayşe Dilşad AtalarExamination Of The Relation Between Parents’ Attitudes Perceived By University Students And Interpersonal Problem Solving SkillsÜniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Tutumları İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1224TürkçeDuygu Mutlu DemirDuygu Mutlu Demir, Özlem ErsoyA Study On Relationship Between Parent-adolescent Relations And Attachment To Parents And Peers Of Students Attending Social Sciences High Schools And Industrial Vocational High Schools: A Sample From The European Side Of Istanbul.Sosyal Bilimler Lisesi Ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Devam Eden Öğrencilerin Ebeveyn İlişkileri İle Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul Avrupa Yakası Örneklemi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Uzungöl
YARATICI DRAMA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe Okvuran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
320Türkçeİhsan Metinnamİhsan MetinnamExamination Of The Problems Of The Primary School Teacher Candidates In Creative Drama Session Planning ProcessesSınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Oturumu Planlama Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
741TürkçeAyşe Dilşad AtalarAyşe Dilşad Atalar, Ezgi DülgerInvestigation Of Attitudes Of Students Of Child Development Program Toward The Creative Drama CourseÇocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
1565TürkçeÖmer AdıgüzelÖmer AdıgüzelIs Creative Drama Teaching Undergraduate Program Required?Yaratıcı Drama Öğretmenliği Lisans Programına İhtiyaç Var Mı?
1720İngilizceAyşe OkvuranAyşe OkvuranThe Relationship Of Art Education And Drama Or The Aesthetics Of Drama

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Zigana
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ayşe Sibel Demirtaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
170İngilizceSibel DemirtaşSibel Demirtaş, Mehmet Güven The Effect Of Cognitive-experiential Theory Based Psycho-educational Program On Constructive Thinking
396İngilizceSibel DemirtaşSibel Demirtaş, Mehmet Ali Yıldız, Kemal BaytemirGeneral Belongingness And Basic Psychological Needs As Predictors Of Self-esteem In Adolescents
954İngilizceHatice İrem Özteke-kozanHatice İrem Özteke-kozan, Erdal HamartaBeing A Mother Of Disabled Adolescent: A Qualitative Study
1162İngilizceHatice İrem Ozteke KozanMustafa Baloğlu, Hatice İrem Ozteke Kozan, Şahin KesiciEmotion Management Skills In Relation With Forgiveness

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Ağasar
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. A. Sibel Türküm
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeliha Traş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
875TürkçeBinaz BozkurBinaz Bozkur, Nezaket Bilge Başusta, Alim Kaya, Binnaz Kıran EsenThe Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Socıal Anxıety And Parental Attitudes İn AdolescentsErgenlerde Sosyal Kaygı Ve Anne-baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1235TürkçeZekeriya ÇamZekeriya Çam, Selahiddin ÖğülmüşAdaptation Of Performance Failure Appraisal Inventory To Turkish Culture, Validity And Reliability StudyPerformans Başarısızlığını Değerlendirme Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1428TürkçeZübeyde BüyükadıgüzelZübeyde Büyükadıgüzel, Bülent Dilmaç, Zeliha TraşExamination Of The Relationship Between Values Possessed By Adolescents And Optimism LevelsErgenlerin Sahip Olduğu Değerler İle İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1442TürkçeEvrim Çetinkaya YıldızEvrim Çetinkaya YıldızThree Key Components In Counseling Ethics: Dual Relationships, Confidentiality And CompetencyPsikolojik Danışma Meslek Etiğinde Üç Önemli Unsur: İkili İlişkiler, Gizlilik Ve Yeterlik

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Taka
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Kandemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
323TürkçeRumeysa HoşoğluRumeysa HoşoğluAnalysis Of University Students’ Resilience Appraisal In Terms Of Various VariablesÜniversite Öğrencilerinin Kendini Toparlama Güçlerini Değerlendirmelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
1072İngilizceFikret GülaçtıFikret GülaçtıInvestigating The Resilience And Life Satisfaction Of Pedagogical Formation Certificate Program Students According To Some Variables Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
1219TürkçeMehmet KandemirMehmet Kandemir, Yunus Hayran, Sunay OrhanPsychosocial Profile And Needs Analysis (a Case Study At Kırıkkale University)Psikososyal Profil Ve İhtiyaç Analizi (kırıkkale Üniversitesi Örneği)
1225TürkçeMehmet KandemirMehmet Kandemir, Sunay Orhan, Yunus HayranAcademic Procrastination Modelling: Negative Perfectionism And Self-sabotagingAkademik Erteleme Modellemesi: Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ve Kendini Sabote Etme

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Kadırga
TARİH EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
713TürkçeFatma Korkmaz HazarFatma Korkmaz HazarThe Life And Sciencific Methods Of Mehmed Tahİr From BursaThe Lıfe And Scıencıfıc Methods Of Mehmed Tahir From Bursa
1354TürkçeEyüp CücükEyüp Cücük, Ayhan DoğanA Systematic Review Of Doctoral Dissertations On The Discipline Of History Of Education In TurkeyTürkiye’de “eğitim Tarihi” Alanında Yapılmış Doktora Tezleri üzerine Sistematik Bir İnceleme
1356TürkçeHakkı DemirHakkı DemirPrimary Education In 1-4 Class Books Atatürk Principles And History Of Revolution Course Content Isparta Example.İlköğretim 1-4. Sınıf Kitaplarında Atatürk Konularının Öğretim Yeterliliği Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Isparta Örneği
1876TürkçeHikmet ÖksüzHikmet ÖksüzAccording To American Documents Turkish Education In The First Decades Of Republican EraAmerikan Belgeleri Işığı Altında Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Eğitim

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Hamsiköy
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hıfzı Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ertuğ Can
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
165TürkçeErtuğ CanErtuğ Can, Hüseyin Çiçek, Fatma Oya Aktaş, Serap Tezsezer, Beste Burcu Kasap, Tahsin Işık, Işıl Tüzün ArpacıoğluEvaluation Of Vocational Training By Vocational College Graduates (babaeski Vocational Collage Case)Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Meslekî Eğitimlerini Değerlendirmeleri (babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği)
571TürkçeSalih ÇepniSalih Çepni, Ümmühan Ormancı, Rabia Özen UyarThe Determination Of Anxiety State Of Postgraduate Students Regarding Qualitative Based ResearchesDoktora Öğrencilerinin Nitel Temelli Araştırmalara Yönelik Kaygı Durumlarının Belirlenmesi
910TürkçeRüstem KalaycıErdal Küçüker, Rüstem KalaycıVocational School Students’ Reason For Dropout Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri
1075TürkçeŞenay AydınAli Kaya, Şenay AydınA Profile Of Engineering Students, Their Attitudes And Fears Towards The Engineering Profession: A Sampling Of Gümüşhane UniversityMühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Profilleri, Mühendislik Mesleğine Yönelik Tutum Ve Endişeleri: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Karadağ
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Feridun Merter
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nuri Baloğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
979TürkçeNuri BaloğluNuri Baloğlu, Erdal YıldızThe Relations Among Teachers’ Perceptions Of Behaving In Accordance With Vocational Ethical Principles And Their Ideas About The Salary, Prestige Of Their Profession And Changing Their Job.Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algılarının Özlük Hakları (maaş), Mesleki Saygınlık Ve Meslek Değiştirmeye Yönelik Görüleri Açısından İncelenmesi
1330TürkçeEkin ÖzkurtEkin Özkurt, Cem Çetinkaya, Aysel Hallaçoğlu, Pınar ÖzdemirThe Impact Of Parents On Ict Using Habits Of High School StudentsLise Öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveynlerinin Etkisi
1432TürkçeErdem AkdoğanS. Tunay Kamer, Erdem AkdoğanAli Haydar Taner And His Contributions To Turkish EducationAli Haydar Taner Ve Türk Eğitimine Katkıları
1841TürkçeEsranur DülgerEsranur DülgerGifted Individuals And Social-emotional ProblemsÜstün Zekalı Bireyler Ve Sosyal-duygusal Sorunları

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Erikbeli
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hayati Akyol
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Turan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
667TürkçeÇiğdem ŞenyiğitÇiğdem Şenyiğit, Fatih Önder, İlhan SılayAffecting Factors The Critical Thinking Dispositions Of Elementary School Teacher CandidatesSınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etki Eden Faktörler
1326TürkçeErtuğrul ErgünErtuğrul ErgünTeaching Keyboarding Skills Instead Of Handwriting In The Elemantary Schoolsİlkokulda El Yazısı Yerine Klavye Yazısı Öğretimi
1395TürkçeElif BulaçElif Bulaç, Murat KurtInvestigation Of Primary School Prospective Teachers’ Epistological Beliefs Related To Various Variabilities Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
1470TürkçeMurat ÇalışoğluMurat Çalışoğlu, Hüseyin TanrıverThe Impact Of Village People On Multigrade Classes Teachers’ Sense Of Belonging To The VillageBirleştirilmiş Sınıf Okutan Öğretmenlerin Köye Aidiyet Duygusu Kazanmasına Köy Halkının Etkisi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Haçkalı
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saban
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. ömür Gürdoğan Bayır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
306TürkçeNur ÜtkürNur ÜtkürAn Investigation Of 2015 Life Science Curriculum In Terms Of Different Variables2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
733TürkçeDurmuş BurakDurmuş BurakAnalyzing The 4th Grade Religious Culture And Moral Knowledge Lesson Program’s Outcomes According To The Revised Bloom Taxonomyİlkokul 4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
1504TürkçeNur Leman BalbağNur Leman Balbağ, Ömür Gürdoğan BayırTeaching Children's Rights And Problems ExperiencedÇocuk Hakları Öğretimi Ve Yaşanan Sorunlar

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Sultan Murat
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mübin Kıyıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
464TürkçeMübin KıyıcıMübin Kıyıcı, Onur İşbulan, Ali Kırksekiz, Aydın Kiper, Selçuk Sırrı TercanDetermination Of The Barriers Of Relevant Teacher Candidates' Web 2.0 UsageÖğretmen Adaylarının Web 2.0 Kullanımında Karşılaştıkların Bariyerlerin Belirlenmesi
1139TürkçeMerve YıldızMerve Yıldız, Muhammet BerigelExamination Of Edmodo Experiences Of Preschool Teachers StudentsOkul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Edmodo Deneyimlerinin İncelenmesi
1618TürkçeMuharrem AydınMuharrem Aydın, Merve Aydın, Hasan KaralAn Overview Of Current Massive Open Online Courses (moocs) Applicationsİnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Uygulamalarına Güncel Bir Bakış
1655TürkçeMurat AtasoyMurat Atasoy, Ekrem Bahçekapılı, Hasan KaralTechnological Support For Hearing Impaired Classroom Teachers' Course Processes; Alisyazarİşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Sera
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ünal Çakıroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
940TürkçeMithat ElçiçekMithat Elçiçek, Hüsamettin Erdemci, Hasan KaralDigital Data Security Awareness Of 21st Century Learners: Profile Of Faculty Of Education 21. Yüzyıl Öğrenenlerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı: Eğitim Fakültesi Profili
941TürkçeMustafa KahyaoğluMustafa Kahyaoğlu, Mithat Elçiçek, Hüsamettin ErdemciInvestigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-learning And Readiness Towards Online LearningÖğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
1025TürkçeMelek AtabayÜnal Çakıroğlu, Melek AtabayDetermining The Change Of Adult Learners’ Study Habits In Online Learning EnvironmentsÇevrimiçi Öğrenme Ortamlarındaki Yetişkinlerin Çalışma Alışkanlıklarındaki Değişiminin İncelenmesi
1836TürkçeHamza PolatHamza Polat, Recep ÖzUse Of Distributed Cognition Theory In A Lesson PlanDağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Şahinkaya
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Firdevs Güneş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Göçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
193TürkçeNur Özge MenşanHilmi Demiral, Nur Özge MenşanEvaluation Of 8th Grade Turkish Course Outcomes And Exam Questions And Teog Turkish Examination In Terms Of Pisa Reading Skills Levels8. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları Ve Sınav Soruları İle Teog Türkçe Sınavının Pısa Okuma Becerileri Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi
352TürkçeElif KurtSuat Ungan, Elif KurtPre-school Teachers’ Ways To Implement Story ActivitiesOkul Öncesi Öğretmenlerinin Hikâye Etkinliklerini Uygulama Biçimleri
665TürkçeElif KurtElif Kurt, Emine Damla TuranAnalysis Of Written Expression Skills Of Undergraduate Students Of Turkish Education With Respect To Spelling And Ambiguity Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin İmla Ve Anlatım Bozukluğu Açısından İncelenmesi
1912TürkçeAli GöçerAli GöçerTask Based Learning Method And Functions In Teaching Turkish As A Second LanguageTürkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yöntemi Ve İşlevleri

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Sis Dağı
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent Güven
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yaşar Akkan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1229TürkçeTemel KösaTemel Kösa, Zafer Çakır, Yaşar Akkan, Mesut Öztürk, Pınar Akkan, Bülent GüvenExamination Of The Spatial Skills Of The Engineering And Natural Sciences Students Who Study In Different ProgramsFarklı Programlarda Öğrenim Gören Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi
1266TürkçeTemel KösaTemel Kösa, Yaşar Akkan, Zafer Çakır, Pınar Akkan, Mesut ÖztürkRelations Between Spatial Visualization Skill, Self-efficacy Towards Geometry And Spatial Anxiety: Mathematics Engineering StudentsUzamsal Görselleştirme Becerisi, Geometriye Yönelik Öz-yeterlik Ve Uzamsal Kaygı Arasındaki İlişkiler: Matematik Mühendisliği Öğrencileri
1306TürkçeDerya KarakuşDerya Karakuş, Ruhşen AldemirDevelopment Processes Of Dynamic Material And Work Sheet Of Prospective Mathematics Teachers Matematik Öğretmeni Adaylarının Dinamik Materyal Ve Çalışma Yaprağı Geliştirme Süreçleri
1524TürkçeYusuf ÜnalYusuf Ünal, Sezgin Çağlar, Büşra Çalışkan, Ramazan Gürel, Burcu DurmazThe Effect Of Constituting Learning Fields For Mathematics On Middle School Students' Attitudes Towards MathematicsMatematik Dersine Yönelik Öğrenme Alanları Oluşturmanın Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Çamburnu
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasin Soylu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Demet Baran Bulut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
679TürkçeMeltem KoçakMeltem Koçak, Yasin SoyluStudents’ Conceptual Recollection Levels Of Mathematical FormulaeÖğrencilerin Matematiksel Formülleri Kavramsal Hatırlama Düzeyleri
1123TürkçeBerna AygünBerna Aygün, Demet Baran BulutThe Identification Of 8th Grade Students’ Misconceptions In Exponential Expressions8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadelere Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
1125TürkçeBerna AygünBerna Aygün, Demet Baran BulutSecondary School Mathematics Teacher Candidates’ Opinions On Providing Proof Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri
1307TürkçeRuhşen AldemirRuhşen Aldemir, Derya Karakuş Work Sheet Sample For Volume Relations Of Right Cylinder And Right ConeDik Silindir Ve Dik Koninin Hacim Bağıntılarına Yönelik Çalışma Yaprağı Örneği

1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Pazarkapı
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Esra Balgalmış
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
952Türkçeİbrahim KepceoğluSemahat İncikabı, Abdullah Çağrı Biber, Lütfi İncikabı, İbrahim KepceoğluA Study On Multiple Representations In Algebra Cebir öğrenme Alanında çoklu Temsiller üzerine Bir çalışma
1341TürkçeYasemin KabaYasemin Kaba, Sare ŞengülWhat Is The Meaning Of “mathematics” According To Prospective Mathematics Teachers?Matematik Öğretmeni Adaylarına Göre “matematik” Nedir?
1628TürkçeEsra BalgalmışEsra Balgalmış, Sergen PamukEvaluation Of Current Mathematics Program Based On The Teacher OpinionsGüncel Matematik Öğretimi Programının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
1760TürkçeEsra BalgalmışEsra Balgalmış, Satı Hilal KeskinErrors And Misconceptions Of Middle School Students In AlgebraOrtaokul Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Yaptıkları Hatalar Ve Kavram Yanılgıları
1. Oturum Cuma 09:00-10:00
Fuaye Alanı
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Araş. Gör. Dr. Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
74TürkçeHaydar CanıbekGüldem Dönel Akgül, Haydar Canıbek, Esra GeçikliViews Of The Science Teacher Candidates On Educational Comic Strips Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel Çizgi Roman Hakkındaki Görüşleri
79TürkçeEzgi TokdilTuba Gültekin, Ezgi TokdilA New Philosophy Based Approach To Creative Drama Activities In Art Education In The Case Of Performance ArtPerformans Sanatı Örnekleminde Sanat Eğitiminde Yaratıcı Drama Etkinliklerine Felsefe Temelli Yeni Bir Yaklaşım
337TürkçeŞerife Serap MutluayŞerife Serap MutluayOpinions And Suggestions About The New Curriculum Draft In Turkey In The 21st Century21. Yüzyılda Türkiye’deki Yeni Müfredat Taslağı Hakkında Görüşler Ve Öneriler
374TürkçeSona İmanovaSona İmanova, Oqtay AlxasovDevelopment Methods Of Geography Course Curriculum And Course Books In Azerbaijan RepublicAzerbaycan Cumhuriyetinde Coğrafya Ders Müfredatının Ve Ders Kitaplarının Geliştirilme Yöntemleri
568TürkçeEmel Ertürk MustulEmel Ertürk Mustul, Hasan GürgürEvaluation Of Inclusive Education Practices In Turkey Based On Ecological ApproachTürkiye’de Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Ekolojik Yaklaşıma Dayalı Değerlendirilmesi
647İngilizceCorina Florina RussuCorina Florina Russu, Valeria Vladimirovna CarrollUsing Storytelling To Improve Communication Skills Of Children With Intellectual Disability
898TürkçeÇiğdem Karagülmez SağlamÇiğdem Karagülmez Sağlam, Nihan Uslu YucaSocial Media Utilization Of Visual Impaired StudentsGörme Engelli Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı
1715İngilizceFiliz YakupoğluFiliz YakupoğluThe Effects Of Transferring Cognitive And Metacognitive Strategy The Effects Of Transferring Cognitive And Metacognitive Strategies
2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Karadeniz
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1336TürkçeElçin AyazElçin Ayaz, Rukiyye Yıldız, Rabia SarıkayaMultıgrade Sıtuatıons Teachers Encounter In Scıence ClassBirleştirilmiş Sınıfta Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Durumlar
1414TürkçeAhmet TekbıyıkAhmet Tekbıyık, Ali Rıza AkdenizAn Evaluation On The Integration Of Values Education Into Science EducationFen Bilimleri Eğitimine Değerler Eğitiminin Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme
1508TürkçeTuba DemirelTuba DemirelInvestigating The Effect Of Online Argumentation On Preservice Science Teachers’ Achievement In Laboratory InstructionOnline Argümantasyon Uygulamasının Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Dersindeki Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
1917TürkçeElçin AyazElçin Ayaz, Esra Kaya, İrfan EmreThe Determination Of Technological Pedagogical Content Knowledge Of Preservice Elementary Teaachers Based On Introduction To Substance UniteSınıf Öğretmeni Adaylarının Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Trabzon
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1046TürkçeAhmet TaşdereAhmet Taşdere, Tuncay ÖzsevgeçDevelopment Of Science Teachers’ Assessment And Evaluation Knowledge About Nature Of ScienceFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Gelişimi
1308TürkçeAlper ÇorapçıgilAlper Çorapçıgil, Şule Elmalı, Muhammet Emin MısırSelf-efficiency Of Science Teacher Candidates Regarding To Teaching Methods And TechniquesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem Ve Tekniklere Yönelik Öz-yeterlikleri
1630TürkçeSümeyra Zeynep EtSümeyra Zeynep Et, Mehmet Nuri GömleksizExamining The Cognitive Structure Of Preservice Science Teachers Concerning The Concept Of Science Via Word Association TestFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
1681TürkçeAlper ÇorapçıgilAlper Çorapçıgil, Mustafa YılmazlarA Longitudinal Study On The Investigation Of Critical Thinking Tendency Of Science Teacher CandidatesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Sümela
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Fatih Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
237TürkçeHasan Zühtü OkuluHasan Zühtü Okulu, Ayşe Oğuz ÜnverAstronomy Based Stem Education Implementations: Balloon RocketAstronomi Temelli Stem Eğitimi Uygulamaları: Balon Roket
966TürkçeSertaç ArabacıoğluSertaç Arabacıoğlu, Ayşe Oğuz ÜnverHow Close Are The Teachers To Inquiry Based Teaching: A Case Study Öğretmenler Sorgulama Temelli Öğretime Ne Kadar Yakın: Bir Durum Çalışması
1082TürkçeFatih YılmazFatih Yılmaz, Selin GöçenAnalysis Of Timss Questions From Stem Education PerspectiveStem Eğitimi Bağlamında Tımss Sorularının Analizi
1195İngilizceSelda DemirçalıSelda Demirçalı, Suna KalenderThe Effects Of Science-technology-society Activities
1536TürkçeSezen ApaydınSezen ApaydınTurkish In-service And Pre-service Science Teachers’ Scientific Literacy SituationsFen Alanları Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Durumları

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Zağnos
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sait Yücel
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ömer Acar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
452İngilizceÖmer AcarÖmer AcarCognitive And Motivational Variable Differences Between Students In High And Low Achieving Schools
637İngilizceÖmer AcarÖmer AcarCognitive And Motivational Variable Gender Differences In High And Low Achieving Schools
1327TürkçeBüşra Nur Çakan AkkaşBüşra Nur Çakan Akkaş, Esra Kabataş MemişThe Impact Of Argumentation Based Practices On Scientific Process Skills Of 5th Grade StudentsArgümantasyon Temelli Uygulamaların 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
1329TürkçeEsra Kabataş MemişEsra Kabataş Memiş, Merve Gügük, Büşra Nur Çakan Akkaş, Muhittin ÖzThe Impact Of Argumentation Based Science Learning (absl) Approach On Decision Making Skills Of 5th Grade StudentsArgümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (atbö) Yaklaşımının 5. Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Becerisi Üzerine Etkisi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Ortahisar
FİZİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
328İngilizceErol SüzükErol Süzük, Merve Cengiz, Feral Ogan-bekiroğluComparison Of Pre-service Physics Teachers’ And Physics Formation Students’ Domain Specific Epistemological Beliefs
685TürkçeMerve CengizMerve Cengiz, Feral BekiroğluHigh School Students’ Motivation Levels Toward Physics LearningLise Öğrencilerinin Fizik Öğrenimine Yönelik Motivasyonu
1290TürkçeUğur ÖzgürUğur Özgür, Sema Nur Teke, Pınar ÖzdemirCombined Security System For Protection Of The Overhead High Voltage Power Lines Against Mechanical TensionYüksek Gerilim Enerji Hatlarının Havai Kablolarının Mekanik Gerilime Karşı Korunmasına Yönelik Kombine Güvenlik Sistemi
1897TürkçeAhmet Zeki SakaAhmet Kumaş, Ahmet Zeki SakaAn Action Research Application On Experiment Content With Physics Education: Ufmea ModelFizik Öğretiminde Deneysel İçerikli Bir Aksiyon Araştırması Uygulaması: Gimda Modeli

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
1461
KİMYA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürses
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevgi Aydın Günbatar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1035TürkçeHakkı KadayıfçıHakkı Kadayıfçı, Ayşe Yalçın-çelikShould A Model Be An Exact Replica? The Perspectives Of Students In An Inquiry-based Chemistry Laboratory Enriched With MetacognitionBir Model Tam Bir Kopya Olmalı Mıdır? Üstbilişle Zenginleştirilmiş Sorgulayıcı-araştırma Temelli Kimya Laboratuvarına Katılan Öğrencilerin Görüşleri
1560TürkçeAhmet GürsesAhmet Gürses, Zafer EroğluExamination Of The Effectiveness In Laboratory Practices Of Interactive Direct Teaching Model Based On Constructivist Learning: “colligative Properties”Yapılandırmacı Öğrenmeye Dayalı Etkileşimli Doğrudan Öğretim Modelinin Laboratuvar Uygulamalarındaki Etkinliğinin İncelenmesi: Koligatif Özellikler
1753TürkçeFatma Merve MustafaoğluFatma Merve Mustafaoğlu, Ayşem Seda ÖnenThe Investigation Of The Relationship Between High School Students' Level Of Emotional Intelligence And Problem Solving SkillsLise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1754TürkçeFatma Merve MustafaoğluFatma Merve Mustafaoğlu, Canan Altundağ, Ayşem Seda ÖnenThe Investigation Of High School Students' Attitudes Toward Chemistry According To Multiple Intelligence LevelsLise Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumlarının Çoklu Zeka Alan Düzeylerine Göre İncelenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Hıdırnebi
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Alper Başbay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
311TürkçeMustafa Zülküf AltanMustafa Zülküf AltanGlobalization, Reform, Innovation, Change & Education: Where Are We? What Are We Doing?Küreselleşme, Reform, Yenilik, Değişim & Eğitim: Neresindeyiz? Ne Yapıyoruz?
370TürkçeBuket Turhan TürkkanBuket Turhan Türkkan, Tuğçe Karataş, Ece YolcuInvestigation Of Doctoral Dissertations Including Actıon Research In The Field Of Educational SciencesEğitim Bilimleri Alanında Eylem Araştırması İçeren Doktora Tezlerinin İncelenmesi
891TürkçeDerya Göğebakan-yıldızDerya Göğebakan-yıldızExamination Of The Active Learning Method Used In The Teaching Of Turkish In Terms Of The Students’ Critical Reading Levels And Teacher DiariesTürkçe Dersi Öğretiminde Kullanılan Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Okuma Düzeyleri Ve Öğretmen Günlükleri Açısından İncelenmesi
1392TürkçeFahrettin KorkmazFahrettin KorkmazEffects Of Globalization On CurriculaKüreselleşmenin Müfredat Üzerine Etkileri

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Kayabaşı
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kıymet Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mediha Sarı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
331İngilizceSüleyman ÜnalSüleyman Ünal, İrfan Sarı, Mehmet GürolEvaluation Of The English Language Teaching Curriculum Of Turkish Air Force Academy
776İngilizceİrfan Sarıİrfan Sarı, Mehmet Gürol, Süleyman ÜnalDesign Of A Science Terminology Course In Teaching Turkish As A Foreign Language Program
821İngilizceSerkan ÜlgüSerkan Ülgü, İrfan Sarı, Süleyman ÜnalInstructional Design: An Aviation English Course Proposal
1472İngilizceKıymet SelviKıymet Selvi, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Ayşe Dilek Keser, Yaprak Alagöz Hamzaj, Betül BaldanDetermining The Strengths And Weaknesses Of The Educational Collaboration Between University And Sector: Swot Analysis Of Continuing Education Center Perspectives

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Akçaabat
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adil Türkoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. İbrahim Tuncel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
37TürkçeSerkan AslanBirsel Aybek, Serkan AslanAn Analysis Of The Self-regulation Levels Of Preservice Teachers In Terms Of Certain VariableÖğretmen Adaylarının Öz-düzenleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
43TürkçeSerkan AslanSerkan Aslan, Birsel AybekA Review Of Perceptions Related To Tolerance Value Of Parents: A Phenomenological StudyVelilerin Hoşgörü Değeri İle İlgili Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
258TürkçeAhmet DoğanayAhmet Doğanay, Melis Yeşilpınar UyarThe Effect Of Student-centered Strategies, Methods And Techniques On Academic Achievement: A Meta-analysis StudyÖğrenci Merkezli Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması
984Türkçeİbrahim Tuncelİbrahim Tuncel, Turan PakerEffects Of Intercultural Communication Course Taught Through Case Analyses On Intercultural Sensitivity Of Pre-service English Teachers Örnek Olay Yönteminin Kullanıldığı Kültürlerarası İletişim Dersinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Algılarına Etkisi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Boztepe
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özden
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Sabancı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
485TürkçeNihat AkcanNihat Akcan, Süleyman Karataş Investigating Teachers` Self-efficacy For Environmental Education In Relation To Values Education FrameworkÖğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz Yeterliliklerinin Değerler Eğitimi Çerçevesinde İncelenmesi
948TürkçeFatih BozbayındırFatih Bozbayındır, Mevlüt KaraExamination Of Candidate Teacher Training Process With Regard To Candidate Teacher OpinionsAday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
1110TürkçeAli SabancıAli Sabancı, Nihat AkcanEvaluation Of The School Principals’ Classroom Supervision Duties By Means Of Guidance Effectiveness.Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi
1587TürkçeAnıl Kadir EranılAnıl Kadir Eranıl, Mehmet ÖzcanAnalyzing The Effects Of Personal Qualifications Of Teacher Candidates On Critical Thinking TendencyÖğretmen Adaylarının Bireysel Özelliklerinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisinin İncelenmesi
1931TürkçeAkif KöseAkif KöseProblems In Course Supervision In Turkish Education SystemTürk Eğitim Sisteminde Ders Denetimi Sorunsalı

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Fatih
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kavak
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Muammer Ergün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
609TürkçeNuray KökMuammer Ergün, Nuray Kök, Belkıs Türk, Belma BerkInvestigation Of Occupational Health And Safety Studies At Official School And InstitutionsResmi Okul/kurumlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının İncelenmesi
858TürkçeGökhan SavaşNecati Cemaloğlu, Gökhan SavaşRelationship Between Supportive Behaviours Of School Principals And Teacher Leadership And Examining According To Some VariablesOkul Müdürlerinin Destekleyici Davranışları İle Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişki Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
964TürkçeHatice KıranHatice Kıran, Erdal KüçükerThe Fear In EducationEğitimde Korku
1241TürkçeZeynep BoyacıEngin Aslanargun, Abdurrahman Kılıç, Zeynep BoyacıEmerging Problems Of School Administrations And Characteristics Of PrincipalsOkul Yönetiminde Öne Çıkan Sorunlar Ve Yönetici Nitelikleri
1310TürkçeNuray KısaFunda Uysal, Nuray Kısa, Yüksel KavakQuality Assurance Of Universities In The Context Of Bologna Process/ Accreditation PracticesBologna Süreci Bağlamında Üniversitelerdeki Kalite Güvencesi / Akreditasyon Uygulamaları

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Yavuz
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
149TürkçeErtuğ CanErtuğ CanThe Evaluation Of The Application Of “academic Incentive” In Higher Education Of TurkeyTürkiye’de Yükseköğretimde “akademik Teşvik” Uygulamasının Değerlendirilmesi
387TürkçeŞenol SezerŞenol SezerThe Opinions Of The Candidate Teachers Related To Ideal SchoolÖğretmen Adaylarının İdeal Okula İlişkin Görüşleri
843TürkçeSultan Bilge Keskinkılıç KaraSultan Bilge Keskinkılıç Kara, Demet Zafer Güneş, Tolga CanTurkish Students’ Perception Of Discrimination In Germany Almanya’da Yaşayan Türk öğrencilerin Okulda Yaşadıkları Ayrımcılık Algıları
868Türkçeİsmail KarsantıkAyşen Bakioğlu, İsmail KarsantıkAcademic Leadership: Administrator-scholars’ Perceptions In The Context Of Organizational CultureAkademik Liderlik: Örgüt Kültürü Bağlamında Yönetici Akademisyen Algıları

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Kanuni
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Alper Köse
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
445İngilizceEbru BaltaEbru Balta, Seçil Ömür SünbülAn Investigation Of Effect Of Ordering Items Differently Depending On Their Difficulty Level Upon Individuals' Response By Using Differential Item Functioning
1199TürkçeYıldız YıldırımMelek Gülşah Şahin, Nagihan Boztunç Öztürk, Yıldız YıldırımTeaching Strategies Used In Science Literacy In Pisa 2015: Turkey, Finland And Singapore Pısa 2015 Sonuçlarına Göre Fen Okuryazarlığında Kullanılan Öğretme Stratejileri: Türkiye, Finlandiya Ve Singapur
1474İngilizceAlper ŞahinAlper Şahin, Durmuş ÖzbaşıAccuracy And Efficiency Of Item Selection Methods In Computerized Adaptive Testing With Content Balancing
1548TürkçeAdem BiçerHasan Özcan, Adem BiçerAssessment Of Pisa 2015 ; The Case Of TurkeyPısa 2015’in Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Uzungöl
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülşah Başol
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Abdulvehap Boz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1292TürkçeMehmet ŞataMehmet Şata, Bayram Çetin, Hikmet Şevgin, Fuat Elkonca, Görkem CeyhanComparing Classification Performances Of Logistic Regression And Chaid Analysis Methods Based On Sample SizeLojistik Regresyon Ve Chaıd Analizi Yöntemlerinin Örneklem Büyüklüğüne Bağlı Olarak Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması
1469TürkçeGörkem CeyhanErgün Cihat Çorbacı, Mehmet Şata, Görkem Ceyhan, Fuat ElkoncaThe Comparative Investigation Of The Factors Affecting Eighth Grade Students’ English Achievement By Chaid, Logistic Regression And Discriminant Analyses İlköğretim 8.sınıf Öğrencilerinin İngilizce Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Chaıd, Lojistik Regresyon Ve Ayırma Analizleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
1685TürkçeSena Gencan AcarSena Gencan Acar, Nilüfer KahramanExamination Of Classification Accuracy Of Turkey's Regions According To Mathematics, Reading And Science Achievement Scores In Pisa 2012Pısa 2012’deki Matematik, Okuma Ve Fen Başarı Puanlarına Göre Türkiye’deki Bölgelerin Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi
1809TürkçeGülşah BaşolGülşah BaşolIda Test Anxiety Scale: Validity And Reliability StudyAyda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Zigana
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Tepecik
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatma Evren Daşdağ
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
465TürkçeMustafa İpekMustafa İpek, Hasan ArıoğluA Research On The Requirement Of Effective Presentation Design Course In Graduate ProgramsLisansüstü Programlarda Etkili Sunum Tasarımı Dersi Konulmasının Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma
556TürkçeMehmet Ali GökdemirFatma Evren Daşdağ, Mehmet Ali GökdemirA Survey On The Opinion Of Secondary School 6th Grade Students On Ceramics Training Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Seramik Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
777Türkçeİrfan Nihan Demirelİrfan Nihan Demirel, Serap BuyurganDevelopment Of Art Criticism Target Behavior ScaleSanat Eleştirisi Hedef Davranış Ölçeği Geliştirme Çalışması
1901TürkçeAdnan TepecikAdnan Tepecik'' Autism Will Give The Wood A New Life ‘’otizm, Ahşaba Yeniden Can Veriyor’’

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Ağasar
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şerife Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Burcu Özdemir Beceren
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
408TürkçeHalil İbrahim KorkmazHalil İbrahim Korkmaz, Abdulhamit KarademirInvestigating Pre-school Teachers’ Views About Technology And Use Of TechnologyOkul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Ve Teknoloji Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
963TürkçeAbdulhamit KarademirAbdulhamit Karademir, Halil İbrahim KorkmazEffects Of Values Education Via Books On Children’s Social Development: Examination Of Parents’ And Teachers’ ViewsKitaplarla Değerler Eğitimi Programının Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi: Aile Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
1634TürkçeRabia Özen UyarRabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz GençSocial Gender Roles Presented In Locally Produced CartoonsYerli Yapım Çizgi Filmlerde Sunulan Toplumsal Cinsiyet Rolleri
1755TürkçeBurcu Özdemir BecerenBurcu Özdemir Beceren, Fatma Özge ÜnsalInvestigation Of The Relationship Between The Responsibility Levels Of 5 Years Children And Social Skills By Teacher And Parental ViewYaş Çocuklarının Sorumluluk Kazanma Düzeyleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin Öğretmen Ve Ebeveyn Görüşlerine Göre İncelenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Taka
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Kevser Koç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
740TürkçeEmine KızıltaşEmine Kızıltaş, Sultanberk Halmatov, Eren ErtörInvestigation Of The Animal Metaphors Of 6-year-old Children Which They Consider Appropriate For Themselves6 Yaş Çocukların Kendileri İçin Uygun Gördükleri Hayvan Metaforlarının İncelenmesi
848TürkçeAysel Berksoy TaşdanAysel Berksoy Taşdan, Sare Türkmen, Adalet KandırPlay On Pre-school Education Programs In Turkey, England, Singapore And Pakistan
1285TürkçeKübra KanatZeynep Fulya Temel, Kübra Kanat, Keziban Büşra Kaynak Ekici, Merve GürbüzAn Investigation Of 5-6 Age Children’s Visual Perception Levels And Art Critiques5-6 Yaş Çocukların Görsel Algı Düzeyleri Ve Sanat Eleştirilerinin İncelenmesi
1633İngilizceKevser KoçKevser KoçApplying A Socio-cultural Dialectic Approach Into Preschool: The Read-aloud Sessions Are Reorganized

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Kadırga
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Semih Aktekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Gizem Engin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
742TürkçeAyşe Dilşad AtalarAyşe Dilşad Atalar, Ezgi DülgerExamination Of Attitudes Of Students Of Child Development Program Towards Teaching ProfessionÇocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
1178TürkçeElçin ErginElçin Ergin, Mesut YıldırımThe Investigation Of Teacher Candidates' General Self-efficacy Levels In Terms Of Some Variables (harran University Sample)Öğretmen Adaylarının Genel Öz-yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (harran Üniversitesi Örneği)
1632TürkçeSümeyra Zeynep EtSümeyra Zeynep Et, Mehmet Nuri GömleksizViews Of Preservice Teachers About Ideal Teacher QualitiesÖğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Özelliklerine Yönelik Görüşleri
1698TürkçeGizem EnginGizem Engin, Ahmet DikbayırPerceptions Of Teacher Candidates On The Concept Of GlobalizationÖğretmen Adaylarının Küreselleşme Kavramına Ait Algıları

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Hamsiköy
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Firdevs Güneş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Göçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
47TürkçeNazmi ArslanTaha Yasir Cevher, Nazmi ArslanPre-service Turkish Teachers’ Views On Elective CoursesTürkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Dersler Hakkındaki Görüşleri
224TürkçeFirdevs GüneşFirdevs GüneşConfusion Of Activity And Exercise In Teaching TurkishTürkçe öğretiminde Etkinlik Ve Alıştırma Karmaşası
1132TürkçeEsra Ay KaraçuhaEsra Ay Karaçuha, Ahmet ÇebiMaın Language Based Educatıon Programs In Turkey And Fınland Related Wıth Readıng And Wrıtıng AcquısıtıonsOkuma-yazma Kazanımları Bağlamında Türkiye İle Finlandiya Anadili Eğitim İzlenceleri
1623TürkçeTaha Yasir CevherNazmi Arslan, Taha Yasir CevherA Comparative Analysis Of Composition Papers Of Students From Different Socio-economic Conditions In Terms Of Vocabulary Sosyo-ekonomik Koşulları Farklı Öğrencilerin Kompozisyon KÂğıtlarının Kelime Hazinesi Bakımından Karşılaştırılması

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Karadağ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Arzu Gürdoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
274TürkçeMerve ÇetinkayaMustafa Durmuşçelebi, Merve Çetinkaya, Hasan BozgeyikliThe Study Of The Relationship Between Reading Comprehension Skill And Academic Achievement In The English Course Of Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle İngilizce Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
310TürkçeArzu GürdoğanSelma Atabey, Arzu GürdoğanExamination Of Student Attitudes Against Foreign Language EducationYabancı Dil Eğitimine Karşı Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
1197TürkçeAdile Balcı Haj BrahimAdile Balcı Haj BrahimDialects Of Chinese Language As A Source In Turkish History Investigations And Differences Between Modern Chinese And Traditional ChineseTürk Tarihi Araştırmalarında Bir Kaynak Dili Olan Çin Dilinin Lehçeleri Ve Modern Çince İle Geleneksel Çince Arasındaki Farklılıklar
1425TürkçeSadife DemiralSadife DemiralInvestigation On The 2017 Secondary Education English Course Draft Program According To Assessment Criteria Of Ministry Of Education2017 Ortaöğretim İngilizce Dersi Taslak Programın Milli Eğitim Bakanlığın Değerlendirme Kriterleri Doğrultusunda İncelenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Erikbeli
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Figen Akça
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
831Türkçeİsmail Yelpazeİsmail Yelpaze, Aydoğan Aykut CeyhanPersonality, Culture, Coping Strategies And Automatic Thoughts As Predictors Of Psychological Help Seeking Attitudes In University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarında Kişilik, Kültür, Başa Çıkma Ve Otomatik Düşüncenin Yordayıcılığı
944TürkçeBinaz BozkurBinaz Bozkur, Mehmet GündogduThe Examination Of Ambivalent Sexism On Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarında Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin İncelenmesi
1516TürkçeZekeriya ÇamZekeriya Çam, Selahiddin ÖğülmüşFrom Work Life To School: Theoretical Approaches For School BurnoutÇalışma Yaşamından Okula: Okul Tükenmişliğine Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar
1645TürkçeGülşah KaraburçGülşah Karaburç, Erhan TunçThe Mediating Role Of Marital Adjustment On The Relationship Between Satisfaction Level Of Basic Psychological Needs And Couple BurnoutEvli Bireylerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanma Düzeyi İle Eş Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Haçkalı
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeliha Traş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
534TürkçeZeliha TraşEnes Aydın, Zeliha TraşExamination Of Conflict Resolution In Adolescents In Terms Of Parent AttitudesErgenlerde Çatışma Çözmenin Anne Baba Tutumları Açısından İncelenmesi
781TürkçeMustafa ŞahinMustafa ŞahinOpinions Of School Psychological Counselors On Mobbing Experiences In The Working AtmosphereOkul Psikolojik Danışmanlarının Çalışma Atmosferinde Meydana Gelen Mobbing Yaşantılarına İlişkin Görüşleri
1166TürkçeŞule HasançebiŞule Hasançebi, Mustafa ŞahinInvestigation Of The Effect On Psychological Durableness Of Social Support Perception Of South East VeteransGüneydoğu Gazilerin Sosyal Destek Algılarının Psikolojik Sağlamlıklarına Etkisinin İncelenmesi
1479TürkçeAsude Çağla ErZeliha Traş, Asude Çağla ErExamination Of The Relationship Between Values And Emotional Intelligence Levels In AdolescentsErgenlerde Değerler İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Sultan Murat
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Göktaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Turgay Alakurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
545TürkçeAyşegül TarkınAyşegül TarkınTechnology Use In Teacher Education And Preservice Teachers’ Knowledge About Instructional Technology Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Dair Bilgi Düzeyleri
1459TürkçeŞule ŞenolŞule Şenol, Veysel Demirer Information Technologies And Software Course Instruction Program Example And Teacher Opinions On Systematic From Coding Education To Robot Technology Kodlama Eğitiminden Robot Teknolojisine Giden Sistematikte Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Örneği Ve Öğretmen Görüşleri
1725TürkçeAbdullah DüvenciAbdullah DüvenciPreservice Teachers’ Visual Literacy Skill Development On Reading Media Through Artistic PaintingÖğretmen Adaylarının Sanatsal Resim Üzerinden Görsel Okuryazarlık Beceri Gelişiminin Medya Okumalarına Olan Etkileri
1763TürkçeÖmer KoçakÖmer Koçak, Yüksel GöktaşAn Overview For The Influence Of Web-based Learning Environments On Academic Success: A Meta-analysisWeb Destekli Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisine Genel Bakış: Meta Analiz

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Sera
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Ünlü
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
596TürkçeHüseyin ÜnlüHüseyin Ünlü, Mustafa Kayıhan ErbaşBeliefs Of Physical Education Teacher Candidates On Constructivist LearningBeden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenmeye İlişkin İnançları
769TürkçeDamla Selin YıldırımSinan Ayan, Mehmet Ulaş, Damla Selin YıldırımAn Assessment Of Children’s Playgrounds From The Perspectives Of Users Çocuk Oyun Alanlarının Kullanıcıları Açısından Değerlendirilmesi
771TürkçeEyüp SarıkolSinan Ayan, Emrah Aslan, Eyüp SarıkolA New Approach In Sport Education ''tohm'' ProjectSpor Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım “tohm” Projesi
801TürkçeMustafa Kayıhan ErbaşMustafa Kayıhan Erbaş, Hüseyin ÜnlüRelationship Between The Attitudes Towards The Teaching Profession Of Physical Education Teacher Candidates And Their Cultural BeliefsBeden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları İle Kültürel İnançları Arasındaki İlişki

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Şahinkaya
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hayati Akyol
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Kemal Köksal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1124TürkçeNermin Özcan ÖzerNermin Özcan ÖzerSpelling Difficulties In Turkish Alphabet Of Latin OriginLatin Asıllı Türk Alfabesinin Yazım Zorlukları
1137TürkçeDuygu AkçayNermin Özcan Özer, Duygu AkçayAn Analysis Of Primary School 1st-4th Grade Teachers’ Awareness Level Of Dyslexiaİlkokul 1-4. Sınıf Öğretmenlerinin Disleksi İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
1557Türkçeİlker AkgülHasan Bacanlı, İlker Akgül, Aysun AkgülBased On Value Consciousness Approach Application Of Value Education: ‘’example Of Value Respect’’Değer Bilinçlendirme Yaklaşımına Dayalı Değer Eğitimi Uygulaması: ‘’saygı Değeri Örneği’
1848TürkçeÖmer Faruk TamulÖmer Faruk TamulEvaluation Of Teachers According To Primary School Teachers' Index Scale Supporting CreativityÖğretmenlerin Yaratıcılığı Destekleyen İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Sis Dağı
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent Güven
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Özgen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
745TürkçeKemal ÖzgenKemal ÖzgenThe Skills Of Prospective Teachers To Design Activities That Connect Mathematics To Different DisciplinesÖğretmen Adaylarının Matematiği Farklı Disiplinler İle İlişkilendirme Etkinlikleri Tasarlama Becerileri
747TürkçeKemal ÖzgenKemal ÖzgenInvestigation Of Pre-service Teachers’ Learning Styles And Beliefs Towards Mathematical Problem SolvingÖğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnançlarının İncelenmesi
907TürkçeYaşar AkkanYaşar Akkan, Bülent Güven, Mesut Öztürk, Pınar AkkanMiddle School Mathematics Teachers' Awareness Of Arithmetic, Algebra And Transition From Arithmetic To Algebra ConceptsOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Aritmetik, Cebir Ve Aritmetikten Cebire Geçiş Kavramlarına Yönelik Farkındalıkları
1048TürkçeYaşar AkkanYaşar Akkan, Temel Kösa, Mesut Öztürk, Pınar Akkan, Bülent GüvenInvestigation Of Mathematics Teachers’ Beliefs About Students’ Cognitive Structures Transition From Arithmetic To AlgebraÖğrencilerin Aritmetikten Cebire Geçişteki Bilişsel Yapıları İle İlgili Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının İncelenmesi

2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Çamburnu
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Keziban Orbay
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Demet Baran Bulut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
420TürkçeYavuz İsa AygünYavuz İsa Aygün, Keziban Orbay, Funda Aydın GüçComparison Of Gifted 7th Grade Students’ Solution Processes With Paper-pencil And Dynamic Mathematical Software In Terms Of Mathematical Thinking ProcessÜstün Yetenekli Tanısı Konmuş 7.sınıf Öğrencilerinin Kağıt-kalem Ve Dinamik Matematik Yazılımları İle Çözüm Süreçlerinin Matematiksel Düşünme Aşamaları Açısından Karşılaştırılması
1114TürkçeDemet Baran BulutDemet Baran Bulut, Berna AygünThe Evaluation Of Secondary School Students’ Mathematical Modelling Processes Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin Değerlendirilmesi
1598TürkçeDeniz EroğluDeniz Eroğlu, Dilek TanışlıSupporting Middle School Mathematics Teachers’ Ways Of Using Representations In Their Teachings Based On Hypothetical Learning TrajectoriesOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmini Öğrenme Yollarına Dayalı Öğretimlerindeki Temsilleri Kullanma Yollarının Desteklenmesi
1615TürkçeAhmet Oguz AkcayAhmet Oguz Akcay, Engin KarahanTasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum
2. Oturum Cuma 10:15-11:15
Pazarkapı
MÜZİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Yucan Eke
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
552TürkçeBurcu BaşerBurcu Başer, Mehmet Kayhan KurtulduThe Effects Of Educational Playing Methods On Classification Of Features And Types Of InstrumentsÇalgıların Özelliklerine Ve Müzik Türlerine Göre Sınıflandırılmasında Eğitsel Oyun Yönteminin Etkileri
1273TürkçeDerya Selçuk KöseDerya Selçuk KöseAccording To Instructor Opinions Usage Of Music Technologies In Music Teaching Undergraduate Programs Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Teknolojilerinin Kullanımı
1325TürkçeYucan EkeYucan EkeExamination Of Flute Lesson Programs Applied In Fine Art High Schools And University Music Education Department For ContinuityGüzel Sanatlar Liseleri İle Üniversitelerdeki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Uygulanan Flüt Dersi Programlarının Devamlılık Açısından İncelenmesi
1785TürkçeZehra DilsizZehra Dilsiz, Yılmaz ŞendururTeacher Vıews On The Process Of Music Lesson ın Vısually Impaired Prımary SchoolGörme Engelli İlköğretim Okullarında Müzik Dersi Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri
3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Karadeniz
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Figen Akça
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
620TürkçeCevahir Akbaş AbayÖzlem Ersoy, Cevahir Akbaş AbayExamination Of The Relationship Between 9th, 10th And 11th Grade Students’ Hopelessness Levels And Stress-coping Styles: Example Of Cizre9- 10 Ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Cizre Örneği
1464TürkçeFigen AkçaFigen Akça, Züleyha ŞakarThe Comparison Of Teacher Candidates Attending Pedagogic Formation Program And Study In The Faculty Of Education In Terms Of InnovativenessBireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Pedagojik Formasyon Programı Ve Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Karşılaştırılması
1482TürkçeGülfem ÇakırGülfem Çakır, Seval ApaydınEffects Of Job Shadowing On High School Students’ Occupational Knowledge And Career Decision Making Processİşbaşı İzlemenin Lise Öğrencilerinin Meslekleri Tanıma Ve Mesleki Karar Verme Süreçlerine Katkıları
1892TürkçeDiğdem SiyezDiğdem Siyez, Yağmur SoyluGender Sensitivity Training In Teacher And Counselor EducationToplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen Ve Psikolojik Danışman Eğitimi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Trabzon
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeliha Traş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
270TürkçeZeliha TraşZübeyde Özdemir, Bülent Dilmaç, Zeliha TraşThe Predictive Relatıonships Between Empathy, Conflict Resolution Skills And Values Of Health WorkersSağlık Çalışanlarının Empati Ve Çatışma Çözme Becerileri Ve Sahip Oldukları Değerler Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
1194TürkçeMustafa ŞahinMustafa ŞahinInvestigation Of School Counselors’ Views On The Experiences Of Students In Mourning ProcessOkul Psikolojik Danışmanlarının Yas Sürecindeki Öğrencilerin Yaşantılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
1446TürkçeEvrim Çetinkaya YıldızEvrim Çetinkaya YıldızSchool Counselors' Attitudes And Training Needs Regarding Substance AddictionOkul Psikolojik Danışmanlarının Madde Bağımlılığı İle İlgili Tutumları Ve Eğitim İhtiyaçları
1456TürkçeAsude Çağla ErAsude Çağla Er, Zeliha TraşExamination Of Professional Self-esteem, Emotional Intelligence And Life Satisfaction Of School Counselors In Terms Of Various Variables Rehber Öğretmenlerde Mesleki Benlik Saygısı, Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Sümela
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süleyman Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ömer Karaman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
629Türkçeİrem Şahinİrem ŞahinAttitude Scale Towards E-psychological Counseling (astepc): Validity And Reliability StudyE-psikolojik Danışmaya Yönelik Tutum Ölçeği(epdytö): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
682TürkçeÖmer KaramanÖmer KaramanEffect Of Coping With Stress Psycho-educational Applications On The Stress Levels Of Mothers Of Autistic ChildrenStresle Başa Çıkma Psiko-eğitim Uygulamasının Otistik Çocukları Olan Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi
1040TürkçeSüleyman DoğanSüleyman Doğan, Zeynep Cihangir Çankaya, Serkan Denizli, İsmet Koç, Betül Meydan, Burcu PamukçuSurveying The Views Of Administrators, Teachers, Students And Parents About Counseling And Guidance Services In Schools: The Case Of İzmirYönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Velilere Göre Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerinin Durumu: İzmir İli Örneği
1311TürkçeEce EkenSerkan Denizli, Ece EkenA New Threat On Academic Success: Smartphone AddictionAkademik Başarı Üzerinde Yeni Bir Tehdit: Akıllı Telefon Bağımlılığı

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Zağnos
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. A. Sibel Türküm
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Nesrin Sönmez
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
518TürkçeEsra GençEsra Genç, Hasan GürgürAn Investigation On The Studies Of The Social Skills Of The Students With Special Needs Receiving Education In The Inclusive Classes In Turkey: Meta Synthesis StudyTürkiye’de Kaynaştırma Sınıflarında Eğitim Gören Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Becerilerine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Meta Sentez Çalışması
623TürkçeRıfat İçyüzRıfat İçyüz, şule Yanık, Hasan GürgürImpact Of Legal Regulations On The Full Participation Of The Students With Special Needs In The SocietyYetersizliği Olan Bireylerin Topluma Tam Katılımlarında Yasal Düzenlemelerin Etkisi
677TürkçeŞule YanıkŞule Yanık, Hasan GürgürEmployment Of Individuals With Disability: A Meta-synthesis StudyYetersizliği Olan Bireylerin İstihdam Edilmeleri: Bir Meta-sentez Çalışması
1100TürkçeDuygu BüyükköseDuygu Büyükköse, Hasan GürgürExamining Teachers' Opinions On The Difficulties Encountered In Inclusive Education Environments With Students With Hearing Lossİşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Eğitim Ortamlarında Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
1254TürkçeNesrin SönmezSerpil Alptekin, Nesrin SönmezTeaching Telling The Multiplatıon Tables By Heart Using Simultaneous Prompting Procedure To The Student With Low Math Performance Matematik Performansı Düşük Bir Öğrenciye Çarpım Tablosunu Ezbere Söyleme Becerisinin Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Ortahisar
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Tümkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Aysun Erginer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
819TürkçeSongül TümkayaSongül Tümkaya, Çiğdem AsarInspecting The Opinions Of Primary School Administrators And Teachers In Relation To The Qualifications Of Administratorsİlkokul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
871TürkçeHüseyin AnılanHüseyin Anılan, Şengül Saime Anagün, Burcu Anılan, Nurhan Atalay, Zeynep KılıçBeing A Primary School Teacher Through The Eyes Of Primary School TeacherSınıf Öğretmenlerinin Gözüyle Sınıf Öğretmeni Olmak
1500TürkçeAysun ErginerAysun Erginer, Ergin Erginer, Anıl Kadir EranılSource Of Happiness Of The Primary School Childrenİlkokul Çocuklarının Mutluluk Nedenleri
1627TürkçeCeren Çevik KansuCeren Çevik Kansu, Betül Küçük DemirComparing Of The Self-efficacy Beliefs Of Pre-service Primary Teachers Toward Instruction Of Life Study And Academic AchievementSınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları İle Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
1461
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gültekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Kemal Köksal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
400TürkçeYasemin DeringölYasemin DeringölProspective Class Teacher’s Anxieties Of Speech And Their Motivations To Teach Sınıf Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı İle Öğretme Motivasyonları
528TürkçeYasemin DeringölYasemin DeringölEffects Of Prospective Class Teachers' Efficacies Of Mathematics Teaching On Mathematics Teaching Anxieties Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterliklerinin Matematik Öğretimi Kaygılarına Etkisi
1078TürkçeMehmet TuranMehmet Turan, Eyüp BozkurtExamination Of Values Education Acquisitions In The 4th Grade Social Studies Curriculum By Teachers' Opinions 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Değerler Eğitimi Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
1240Türkçeİsmail Kaygısızİsmail KaygısızMetaphoric Perceptions Directed At “vacational Educational Studies” Of The Primary School Teacherİlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin “mesleki Eğitim Çalışmalarına” Yönelik Metaforik Algıları

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Hıdırnebi
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Aytekin İşman
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ünal Çakıroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
453TürkçeGülbahar Merve Çakmak ŞılbırGülbahar Merve Çakmak Şılbır, Lokman Şılbır, Ekrem Bahçekapılı, Hasan Karal, Murat Atasoy, Adil Yıldız, Alper ŞimşekAn Evaluation Of Technology Planning Process In Integration Of Information Technologies To Special Education ClassesÖzel Eğitim Sınıflarına Bilişim Teknolojileri Entegrasyonunda Teknoloji Planlama Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme
768TürkçeÜnal ÇakıroğluMücahit Öztürk, Ünal ÇakıroğluCourse Design For Foreign Language Teaching On The Flipped Classroom Model FrameworkTers Yüz Sınıf Modeli Çerçevesinde Yabancı Dil öğretimi İçin Ders Tasarımı
1558TürkçeAgah Tuğrul KorucuAgah Tuğrul Korucu, Kadir AtıcıThe Determination Of Metacognitive Awareness Situations Of Secondary School Students Receiving Programming Education With Alice Alice İle Programlama Eğitimi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi
1657TürkçeLokman ŞılbırLokman Şılbır, Gülbahar Merve Çakmak Şılbır, Ekrem Bahçekapılı, Hasan KaralThe Effects Of Graphic Symbols Based Technology Assisted Learning Environments On Hearing Impaired Students' Communication SkillsGrafik Sembolleri Temel Alan Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarının İşitme Engelli Öğrencilerin İletişim Becerilerine Etkileri
1728TürkçeAbdullah DüvenciAbdullah DüvenciThoughts Of Different Social Behavior Profiles Of Preservice Science Teachers' Expectation On Digital Citizenship In TurkeySosyal Davranış Profillerine Göre Fen Bilgisi öğretmen Adaylarının Türkiye’deki Dijital Vatandaşlık Beklentileri

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Kayabaşı
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurdan Kalaycı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bilal Duman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
522TürkçeZeynep ÇilsalZeynep Çilsal, Hasan Bozgeyikli, Mustafa DurmuşçelebiThe Relationship Between Perceptions Of Academic, Social And Emotional Self-sufficiency And Language Learning Belief Of Secondary School Students Ortaokul Öğrencilerinin Akademik, Sosyal Ve Duygusal Özyeterlilik Algıları İle Dil Öğrenme İnancı Arasındaki İlişki
861TürkçeElif İlhanElif İlhan, Şefika Sümeyye Çam, Zekeriya ÇamStudent Engagement In Higher Education Yükseköğretimde Öğrencilerin Etkin Katılımı
982TürkçeBurcu ÖkmenBurcu Ökmen, Şeyma Şahin, Zeynep Boyacı, Abdurrahman KılıçThe Views Of Students About Competitive EducationYarışmacı Eğitim Üzerine Öğrenci Görüşleri
985TürkçeBurcu ÖkmenZeynep Boyacı, Şeyma Şahin, Burcu Ökmen, Şahin Danışman, Merve Hayriye Eriş, Kaan Kırcaburun, Abdurrahman KılıçThe Views Of Teachers, Lecturers And Students About Flipped Learning ApproachTers Yüz Öğrenme (flipped Learning) Modeline İlişkin Öğretmen, Öğretim Üyesi Ve Öğrenci Görüşleri
1173TürkçeNilay TürkNilay Türk, Nurdan Kalaycı, Havva YamakNew Trends In Higher Education In The Globalizing World: Stem In Teacher TrainingKüreselleşen Dünyada Yükseköğretimde Yeni Yönelimler: Öğretmen Eğitiminde Stem

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Akçaabat
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ok
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Melek Demirel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
34İngilizceNihat KotlukNihat Kotluk, Serhat KocakayaA Content Analysis Of Graduate Dissertations Conducted In The Field Of Multiculturalism Education In Turkey (2001-2016)A Content Analysis Of Graduate Dissertations Conducted İn The Field Of Multiculturalism Education İn Turkey (2001-2016)
257İngilizceÖzge AydınAhmet Ok, Özge AydınMentoring Practices In Elt Practicum: Cooperating Teachers’ Roles-responsibilities And Student Teachers’ Voices
806TürkçeSerkan ÜnsalSerkan ÜnsalTeacher Views On The Secondary School Students’ Alienation From School Orta Öğretim Öğrencilerinin Okulda Yabancılaşmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
835İngilizceAsuman Seda SaracaloğluAsuman Seda Saracaloğlu, Beste Dinçer, Ceren Saygı GerçekerThe Relationship Between General And Academic Procrastination Tendency And Examination Anxiety, Study And Learning Strategies Attitude Of Music Teacher Candidates

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Boztepe
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
198TürkçeAysel ArslanAysel ArslanSolution Strategies Used By Secondary School Teachers Related To Puberty Problems Of StudentsOrtaokul Öğretmenlerinin Öğrencilerin Ergenlik Problemlerine İlişkin Kullandıkları Çözüm Stratejileri
752TürkçeKasım KarataşKasım Karataş, Tuncay Ardıç, Behçet OralTeaching Profession Today And In The Future: Perceptions Of Teacher CandidatesÖğretmen Adayları Açısından Öğretmenlik Meslek Algısı Ve Geleceği
807TürkçeSerkan ÜnsalSerkan Ünsal , Davut Nacar, Abdullah GöktaşThe Views Of Teachers Who Deserved Retirement Regarding Being Retired Or NotEmeklilik Hakkı Kazanmış Öğretmenlerin Emekliliğe Ve Emekli Olmamalarına İlişkin Görüşleri
893TürkçeDerya Göğebakan-yıldızDerya Göğebakan-yıldızThe Use Of Novels In Teacher EducationRomanların Öğretmen Eğitiminde Kullanılması
1580TürkçeCem ŞenolOğuz Gürbüztürk, Cem ŞenolThe Evaluation Of “probability” Learning Domain In 8th Grade Math Curriculum In Terms Of Reaching Objectives8. Sınıf Matematik Programı Olasılık Öğrenme Alanının Kazanımlarına Ulaşılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Fatih
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emin Karip
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Sabancı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
946TürkçeYasemin Fatma TekinBertan Akyol, Yasemin Fatma TekinThe Views Of The School Group Chairmen In Terms Of The Problems Encountered In Group Boards And The Solutions To The Problems
947İngilizceİlknur Mayaİlknur Maya, Bertan Akyol, Faruk İlker TümerThe Views Of Primary School Administrators In Terms Of Meeting The Schools’ Financial Needs
1015İngilizceAhmet AvcıAhmet Avcı, Hasan BozgeyikliThe Relationship Between The School Administrations’ Organizational Psychological Capital Levels And Personal Traits Okul Yöneticilerinin Örgütsel Psikolojik Sermaye Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
1030İngilizceAli SabancıAli Sabancı, Kelemu Zelalem BerhanuTurkish And Ethiopian Teachers’ Views About Students’ Undesirable Behaviours In The Classroom And The Techniques They Use To Cope Up With: A Comparative Case Study

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Yavuz
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özden
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ferudun Sezgin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
350TürkçeGamze KasalakGamze Kasalak, Mehmet ÖzcanStudent Cynicism: The Adaptation Of Cynical Attitudes Toward College Scale To TurkishÖğrenci Sinizmi: Yükseköğrenim Kurumlarına Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
597TürkçeSelçuk DemirMetin Özkan, Selçuk DemirThe Relationship Between School Manager’s Motivational Language And Leader-member Exchange, Commitment To School Manager And Motivation Okul Müdürünün Kullandığı Motivasyonel Dil İle Lider-üye Etkileşimi, Okul Müdürüne Duyulan Bağlılık Ve Motivasyon Arasındaki İlişki
1361TürkçeSevim ÖztürkSevim Öztürk, Onur Balı, Saadet öztürk Scientific Analysis Of The School And Academic Support To The Schooltemporary University-school Cooperation(a Model Proposal)Okulun Bilimsel Analizi Ve Okula Akademik Destek Temelli Üniversite –okul İşbirliği (bir Model Önerisi)
1494TürkçeAyşe Kılıçbay ÇelikAyşe Kılıçbay Çelik, Eşref NuralThe Views Of The Guidance Teachers And Class Teachers Towards Solving Students Problems Coming To Guidance Services İn Anatolian High SchollAnadolu Liselerinde Rehberlik Servislerine Gelen Öğrenci Sorunları Ve Bu Sorunların Çözümünde Okul Ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşleri

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Kanuni
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Yard. Doç. Dr. Burhanettin Özdemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Şenol Sezer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
327TürkçeGülbuğ ErolGülbuğ Erol, Caner ÇakıThe Critique Of The Discipline In The Turkish Educational System In The Date Of 2000's In Hayat Bilgisi Series: The Case Study Of "panzer Emin"2000'li Yılların Türk Eğitim Sistemindeki Disiplin Mekanizmasının Hayat Bilgisi Dizisi Özelinde Eleştirisi: "panzer Emin" Örneği
422TürkçeŞenol SezerŞenol SezerThe Standards For Happy SchoolMutlu Okul İçin Standartlar
503TürkçeDeniz KarabacakErdal Toprakçı, Deniz KarabacakProblems Of Principals’ Perception In Relation To The Support And Training Courses In Secondary SchoolOrtaokul Müdürlerine Göre Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarının Sorunları
1739TürkçeÇetin TanÇetin Tan, Ayfer Yaşar SönmezThe Effect Of Television Monitoring And Computer Use On Students' Reading HabitsTelevizyon İzleme Ve Bilgisayar Kullanmanın Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Etkisi
1790TürkçeRamazan GökRamazan Gök, Reyhan ŞekerciStakeholder Opinions On The Activities Of Public Education Center Directorates In The Context Of Open Education Schools PracticesAçık Öğretim Okulları Uygulamaları Kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Faaliyetlerine İlişkin Paydaş Görüşleri

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Uzungöl
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Satılmış Tekindal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Alper Köse
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
812TürkçeAlperen YandıAlperen Yandı, İbrahim Alper Köse, Verda Gizem Oğul, Ömür UysalExamination Of Measurement Invariance Of Pisa 2015 Student Survey (st094q01na- St094q05na) Using Different MethodsPısa 2015 Öğrenci Anketinin (st094q01na- St094q05na) Ölçme Değişmezliğinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi
1305TürkçeMahmut Sami KoyuncuMahmut Sami Koyuncu, Ayşenur Erdemir, Bayram ÇetinComparison Of International Timss 2011 Proficiency Levels And Cut-off Scores Set Using Cluster Analysis Tımss 2011 Uluslararası Yeterliklerinin Kümeleme Analiziyle Belirlenen Kesme Puanlarıyla Karşılaştırılması
1443TürkçeHakan KoğarHakan KoğarThe Impact Of Socio-economic Level On Scientific Literacy: A Research On Pisa 2015Sosyo-ekonomik Düzeyin Fen Okuryazarlığı Üzerindeki Etkisi: Pısa 2015 Üzerine Bir Araştırma
1546TürkçeDilek GürDilek Gür, Şerife Zeybekoğlu, Şevki Yetkin OdabaşıThe Relationship Between Teacher Candidates' Psychological Durability And Styles Of Overcoming Stress Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Zigana
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Abdulvehap Boz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
817TürkçeAbdulvehap BozAbdulvehap Boz, Burhanettin ÖzdemirA Scale For Measuring Cynical Attitudes Toward College: Adaptation, Validity And ReliabilityÜniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği (üystö): Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması
1256TürkçeMehmet ŞataMehmet Şata, Ergün Cihat ÇorbacıThe Role Of Native Language In The Communication Between Students And Teachers In Terms Of Teacher Opinions Öğrenci Ve Öğretmen Arasındaki İletişimde Anadilin Rolünün Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
1476TürkçeAlperen YandıAyfer Sayın, Alperen YandıThe Effect Of Replace Missing Data Methods On Item ParametersKayıp Veri İle Baş Etme Yöntemlerinin Madde Parametrelerine Etkisi
1485TürkçeSeyhan SarıtaşSeyhan Sarıtaş, Vildan BağcıLegal Process Toward Use Requirements Of Test Scores: Example Of Ösym Test Puanlarının Kullanım Gerekliliklerine Yönelik İzlenen Yasal Süreç: Ösym örneği
1831TürkçeMenekşe Uysal SaraçMenekşe Uysal Saraç, Halime Yıldırım, Şener BüyüköztürkThe Investigation Of School Efficiency In Turkey According To Pisa 2012 With Data Envelopment Analysis Pısa 2012 Uygulamasına Göre Türkiye’deki Okul Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle İncelenmesi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Ağasar
KİMYA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevgi Aydın Günbatar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
138İngilizceSevgi Aydın GünbatarSevgi Aydın Günbatar, Vildan Tabar, Cemal GökçeThe Analysis Of Teacher And Textbook Questions In Gases Topic: Question-answer Relationship Framework
355İngilizceSevgi Aydın GünbatarSevgi Aydın GünbatarPre-service Chemistry Teachers’ Views About Topic- And Domain-specific Teaching Method Course
433İngilizceAyşegül TarkınAyşegül Tarkın, Sevgi Aydın GünbatarChanges In Pre-service Chemistry Teachers’ Teaching Efficacy Beliefs Through Topic- And Domain Specific Teaching Methods Courses
1180İngilizceFiliz KabapınarFiliz Kabapınar, Gülşah KarakırıkDetermination Of Secondary Students’ Conceptual Frameworks On Periodic Properties: Misconceptions And Underpinning Ideas

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Taka
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bülent Güven
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Özgen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
606TürkçeYavuz KarpuzYavuz Karpuz, Bülent GüvenCharacteristics Of Interaction Between Cognitive Processes Used By 9th Grade Students In Proofing9.sınıf Öğrencilerinin İspat Yaparken Kullandıkları Bilişsel Süreçler Arasındaki Etkileşimin Özellikleri
607TürkçeYavuz KarpuzYavuz Karpuz, Bülent GüvenAn Investigation Of How The Learning Environment Prepared In Accordance With Duval's Cognitive Model Affects Students’ Theoretical Discursive ProcessDuval’in Bilişsel Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Teorik Muhakeme Sürecine Geçebilmesine Nasıl Etki Ettiğinin İncelenmesi
1281TürkçeHülya Elmas BaydarHülya Elmas Baydar, Bülent GüvenDetermining University Students’ Misconceptions On Normal DistributionNormal Dağılım Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
1545TürkçeFaik CamciFaik Camci, Deniz Eroğlu, Dilek TanışlıDesigning A Hypothetical Learning Trajectory On The Nets Of Rectangular PrismsDikdörtgen Prizmaların Yüzey Açınımlarına Yönelik Tahmini Bir Öğrenme Yol Haritası Oluşturma

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Kadırga
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Erhan Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
307TürkçeAdnan BakiAdnan BakiEvaluation Of Student Mathematics’ Teachers’ Geometric Habits Of Mind In The Light Of A Geometric ProblemMatematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Alışkanlıklarının Bir Geometri Problemine Bağlı Olarak Yorumlanması
351TürkçeErhan BozkurtErhan Bozkurt, İffet Elif Yetkin ÖzdemirStrategic Planning Of Teaching: A Sample Of Math Lesson Study Stratejik Öğretim Planlaması: Bir Matematik Ders Araştırması Örneği
693TürkçeErhan BozkurtErhan Bozkurt, İffet Elif Yetkin ÖzdemirA Math Lesson Study Group’s Reflection Activities For TeachingBir Matematik Ders Araştırması Grubunun Öğretime Yönelik Yansıtma Faaliyetleri*
1115TürkçeDemet Baran BulutDemet Baran Bulut, Berna AygünThe Identification Of Mathematics Teacher Candidates’ Misconceptions Regarding Infinity, Uncertainty And UndefinabilityMatematik Öğretmen Adaylarının Sonsuzluk, Belirsizlik Ve Tanımsızlık Kavramlarına İlişkin Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Hamsiköy
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yahya Akyüz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Esed Yağcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
729TürkçeMetin ÖzkanMetin Özkan, Yeşim Özer Özkan, Meltem Acar GüvendirInvestigation Of Turkey And Singapore Schools In Terms Of Teacher Professional Development And Teacher Behaviors Hindering Learning VariablesTürkiye Ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi
815TürkçeFatma KarakuşFatma Karakuş , Melis Yeşilpınar Uyar, Nur Leman BalbağIdentifying The Educational Needs Of Teachers In The Process Of Proposing A Comenius ProjectÖğretmenlerin Comenius Projesi Hazırlama Sürecine İlişkin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
1118TürkçeBeyza ÖzkeşEsed Yağcı, Beyza ÖzkeşThe Relationship Between Problem Solving Skills And Thinking Styles Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Ve Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki
1193TürkçeTuğba KafadarCemil Öztürk, Tuğba KafadarThe Contributions Of Academics To Education In The Teacher Training ProcessAkademisyenlerin Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Eğitim Ve Öğretime Katkıları
1397TürkçeGülçin Çeliker ErcanZühal Çubukçu, Gülçin Çeliker ErcanThe Role Of Teacher Training Programs For Teachnology IntegrationTeknolojinin Öğretime Entegrasyonunda Öğretmen Yetiştirme Programlarının Rolü

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Karadağ
ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER
Oturum Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ergin Erginer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
635TürkçeBurhanettin DönmezBurhanettin Dönmez, Melike CömertThe Views And Expectations Of Schools And Educational Faculties Regarding New Regulations In Teaching PracticeOkulların Ve Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulamasındaki Yeni Düzenlemelere İlişkin Görüş Ve Beklentileri
1196TürkçeCihat KılınçBekir Aslan, Cihat Kılınç, Fatih Demir, Furkan Demir, Yücesoy KoçThe New Age’s Alphabet: Coding (pilot Practice)Yeni Çağın Alfabesi: Kodlama Projesi (pilot Uygulama Örneği)
1603TürkçeErgin ErginerErgin ErginerLittle Prince Chair: An Instructional Technique That Improves Interrogative Questioning Skills ExperiencesKüçük Prens Sandalyesi: İrdeleyici Soru Sorma Becerilerini Geliştiren Bir Öğretim Tekniği Deneyimi
1777TürkçeFeride YükselFeride Yüksel, Alisa Avagyan, Mirze Can ÇelikBridges From Waste Making Hopes Green Again,Umutları Yeşerten Atıktan Köprüler

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Erikbeli
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serap Erdoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Burcu Özdemir Beceren
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
302TürkçeHalil İbrahim KorkmazHalil İbrahim Korkmaz, Arif YılmazInvestigating Pre-school Teacher Candidates’ Views About Children’s Acquisition Of Geometric And Spatial ConceptsOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Geometrik Ve Uzamsal Kavramları Kazanmaları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
1289TürkçeKübra KanatZeynep Fulya Temel, Keziban Büşra Kaynak Ekici, Kübra Kanat, Gülsüm Aykut, Gülşah TanmanExamination Of Human Drawings Of 5-12 Year Old Sick Children 5-12 Yaşları Arasındaki Hasta Çocukların İnsan Çizimlerinin İncelenmesi
1441TürkçeÜmmühan AkpınarAdalet Kandır, Ümmühan AkpınarEvaluation Of “the Early Childhood Education Program Of The Turkish Ministry Of National Education (2013)” In Terms Of Movement Skills Development“meb 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın Hareket Becerilerinin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi
1486TürkçeRabia Özen UyarRabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz Genç The Toy Preferences Of Preschool Children: Masculine, Feminine, Neutral Toys And Their Colours Okul Öncesi Dönem Çocukların Oyuncak Tercihleri: Eril, Dişil, Nötr Oyuncaklar Ve Renkleri
1672TürkçeBurcu Özdemir BecerenBurcu Özdemir Beceren, Rengin ZembatThe Effect Of Strong Start Social Emotional Learning Program On Social And Emotional Development Of Five-year-old ChildrenGüçlü Başlangıç Sosyal Duygusal Öğrenme Programı’nın 5 Yaş Çocuklarının Sosyal Ve Duygusal Gelişimleri Üzerine Etkisi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Haçkalı
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Berrin Akman
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Hikmet Zelyurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
181TürkçeHilal KarakuşHilal Karakuş, Berrin AkmanThe Investigation Of Relationship Between Preschool Teachers’ Beliefs Regarding Mathematical And Children’s Acquisition Of Mathematics Concepts Abstract:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematiksel Gelişimine İlişkin İnanışları İle Çocukların Matematik Kavram Kazanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
559TürkçeNilüfer KuruNilüfer Kuru, Berrin AkmanThe Relations Between Mathematics And Creativity Of Teaching Staff: A Content Analysis StudyÖğretim Elemanlarının Matematik İle Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri: Bir İçerik Analizi Çalışması
632TürkçeHikmet ZelyurtMehmet Sağlam, Hikmet ZelyurtDetermining Opinions Of Teachersconcerning The Use Of Educational Materials For Children With Special Needs In Preschool Education InstitutionsOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Eğitici Materyal Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
900TürkçeBeyza çiğdem KarakaşHikmet Zelyurt, Beyza çiğdem KarakaşInvestigation Of The Pre-school Teachers’ Views About Portfolio Assesment Okul Öncesi Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
1063TürkçeHatice PaslıKübra Kanat, Hatice Paslı, Zeynep Fulya TemelAn Investigation Of Children’s Perceptions Towards Philosophical ConceptsÇocukların Felsefi Kavramlara İlişkin Algılarının İncelenmesi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Sultan Murat
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
657Türkçeİskender DaşdemirNusret Koca, İskender DaşdemirSocıal Studıes Teacher's Opınıons About The Effectıveness Of TextbooksSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ders Kitaplarının Etkililiğine İlişkin Görüşleri
949TürkçeYücel KabapınarYücel Kabapınar, Faruk MalbeleğiGelibolu War With The Perspective Of Warfare Sides: Analysis Of Turkish, English And Australian TextbooksSavaşan Tarafların Gözünden Gelibolu’ya Bakmak: Türk, İngiliz Ve Avustralya Ders Kitaplarında Gelibolu’nun Sunumu
1274TürkçeMeryem AydınBerkan Aydın, Meryem AydınThe Same History With Different NarrativeAynı Tarih Farklı Anlatım
1364TürkçeFaruk MalbeleğiFaruk Malbeleği, Yücel KabapınarHow Students Describe The Use Of “evidence” In Social Studies: An Action ResearchSosyal Bilgiler Dersinde “kanıt” Öğrenciler İçin Ne Anlam İfade Ediyor?: Bir Eylem Araştırması

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Sera
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Necati Kayhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
383TürkçeSibel AkSibel AkLifelong Leraning And TaboosYaşam Boyu Öğrenme Ve Tabular
770TürkçeSeyhan Eryılmaz ToksoySeyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza AkdenizStudents’ Opinions About The Effect Of Media On LearningMedyanın Öğrenmeye Etkisi Hakkında Öğrenci Görüşleri
1478TürkçeNecati KayhanNecati KayhanThe Strategies Of How To Struggle With The Socio-economic Negativities Resulting From Globalization Conditions, And The Importance Of National Education*assoc. Prof. Necati Kayhan, Konya Karatay University, Department Of Social Security Küreselleşme Koşullarının Yol Açtığı Sosyo-ekonomik Olumsuzluklar İle Mücadele Stratejileri Ve Milli Eğitimin Önemi * Necati Kayhan, Konya Karatay Üniversitesi,sosyal Gvenlik Bölümü Necati.kayhan@karatay.edu.tr-
1588TürkçeMehmet EroğluMehmet Eroğlu, Cem ŞenolProfessional Developments Of Teachers Working In Science And Art CenterBilim Sanat Merkezindeki Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Şahinkaya
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Ünlü
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Osman Dalaman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
573TürkçeYunus Emre YarayanSinan Ayan, Yunus Emre YarayanExamination Of Game Education At Primary School Level Within National And International Practicesİlkokul Düzeyinde Oyun Eğitiminin Ulusal Ve Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde İncelenmesi
791TürkçeHüseyin ÜnlüHüseyin Ünlü, Mustafa Kayıhan ErbaşCompetence And Perceptions Of Physical Education Teachers For Secondary School Physical Education And Sport Teaching ProgramOrtaokul Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programına Yönelik Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Ve Algıları
1181TürkçeOsman DalamanOsman DalamanDemographic Features Of Pre-service Physical Education Teachers And Evaluation Of Their Professional Tendencies In Terms Of Some Variables Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri Ve Mesleki Eğilimlerinin Değişik Faktörler Açısından Belirlenmesi
1200TürkçeMustafa Kayıhan ErbaşMustafa Kayıhan Erbaş, Hüseyin ÜnlüThe Investigation Of Techno-pedagogical Training Efficacy Of Physical Education Teacher CandidatesBeden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Tekno-pedagojik Eğitim Yeterliklerinin İncelenmesi
1937TürkçeRamazan TaşçıoğluRamazan Taşçıoğlu, Umut Sezer, Serdar KocaekşiPsychometric Properties Of Work-related Behavior And Experience Patterns (avem) Short Form Scale- Turkish VersionMesleğe Yönelik Davranış Ve Yaşantı Modelleri Ölçeği (kısa Form) Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Sis Dağı
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Azar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Zafer Balbağ
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1018TürkçeMiyase TutarMiyase Tutar, Sevilay Karamustafaoğlu, Ahmet Rasim AhıskaUnderstanding Of The "movement" Concept Of Elementary School Third Grade Studentsİlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin “hareket” Kavramını Anlama Biçimleri
1185TürkçeSinem BerberSinem Berber, Yasemin AşkınAnalyze The Effect İn Teaching Of The Unit ‘‘indispensable Of Our Life: The Electric / Physical Events’’ Of The Know-want-learn-understand (kwlu) Strategy On The Student's Reflective Thinking Ability And The Achievement Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik/fiziksel Olaylar Ünitesinin Öğretilmesinde Bil-iste-öğren-anla (biöa) Stratejisinin Öğrenci Yansıtıcı Düşünme Becerisine Ve Başarısına Etkisinin İncelenmesi
1736TürkçeMustafa Zafer BalbağMustafa Zafer BalbağTeacher Candidates' Cognitive Structures Regarding The Concepts Of Mass And Weight: Administration Of The Word Association TestÖğretmen Adaylarının Kütle Ve Ağırlık Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapıları: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması
1737TürkçeMustafa Zafer BalbağMustafa Zafer BalbağScience Teacher Candidates' Cognitive Structures Regarding The Concepts Of Speed And Velocity: Administration Of The Word Association TestFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hız Ve Sürat Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapıları: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması

3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Çamburnu
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Doymuş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1013TürkçeEbru AltunEbru Altun, Tuncay ÖzsevgeçInvestigating Proscpective Science Teachers' (psts) Proficiency In Preparing Experiment SheetFen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Deney Föyü Hazırlama Yeterliliklerinin İncelenmesi
1016TürkçeEbru AltunEbru Altun, Tuncay ÖzsevgeçWhat Kind Of Relationship Exists Between Reasoning Skills And Academic Achievement Of Prospective Science Teachers (psts)?Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Muhakeme Becerileri İle Akademik Başarıları Arasında Ne Türde Bir İlişki Vardır?
1017TürkçeMiyase TutarMiyase Tutar, Orhan KaramustafaoğluThe Investigation Of The Science Prospective Teachers’ Inquiry Skills Related To The Various Variables Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
1106TürkçeArzu ÖnelArzu ÖnelTo Enterprising Turkey Through Enterprising Teachers: A Compilation StudyGirişimci Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye: Bir Derleme Çalışması
3. Oturum Cuma 11:30-12:30
Pazarkapı
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şule Bayraktar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
428TürkçeNida BüyüktokatlıNida Büyüktokatlı, Şule BayraktarAn Action Research On Improving The Effectiveness Of Project WorksProje Çalışmalarında Verimliliğin Artırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması
438TürkçeJale KalemkuşŞule Bayraktar, Jale KalemkuşProfile Of Published Research Studies On Argumentation Based Learning In Turkey Between 2009 And 2016Türkiye'de Yayınlanan Argümantasyon Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Araştırma Makalelerinin Profili: 2009-2016
981TürkçeCansu Ebren OzanCansu Ebren Ozan, Sevilay Karamustafaoğlu, Ahmet Rasim AhıshaDeveloping Activities Related To  Inquiry Based Method For Scİence TeachİngFen Bilimleri Öğretiminde Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinlik Geliştirme
1140TürkçeFerhat OzanFerhat Ozan, Şafak Uluçınar SağırPerceptions Of Secondary School Students Towards Scientific CuriosityOrtaokul Öğrencilerinin Bilimsel Merak Kavramına Yönelik Algıları
1900TürkçeÖzge ÇiçekÖzge Çiçek, Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım, Mahmut SelviExamination Of Post-graduate Students' Perspective On Environmental Problems With Slogans And BannersLisansüstü Öğrencilerin Çevre Sorunlarına Yönelik Görüşlerinin Slogan Ve Afişlerle İncelenmesi
4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Trabzon
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bilal Duman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1390TürkçeZehra BerberYücel Kayabaşı, Zehra Berber A Study Into The Relation Between The Will Of High School Students To Study And Their Academic Motivations In Terms Of Different VariablesLise öğrencilerinin Ders çalışma İstekleri İle Akademik Motivasyon Düzeylerine İlişkin öğrenci Görüşlerinin Bazı Değişkinler Açısından İncelenmesidir.
1393TürkçeBilal DumanBilal Duman, Dinçer KayalıReflecting Robotic Coding To Computational Thinking Skills In Middle School StudentsRobotik Kodlamanın Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerindeki Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Yansıması
1396TürkçeGülçin Çeliker ErcanGülçin Çeliker Ercan, Kübra Karakaya ÖzyerExamination Of The Practices At The Turkish Language Research And Practice Centre Of A State University In TurkeyBir Devlet Üniversitesinin Türkçe Araştırma Ve Uygulama Merkezindeki Uygulamaların İncelenmesi
1439TürkçeZeynep AykırZeynep Aykır, Mehmet TaşpınarFunctionality Of Vocational Education Given In Institutions Working In The Field Of Child Development And Education (the Case Malatya City, Battalgazi Province)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Yapılan İşletmelerde Meslek Eğitiminin İşlevselliği (malatya İli Battalgazi İlçesi Örneği)
1597TürkçeSerkan KeleşoğluSerkan Keleşoğlu, İhsan MetinnamDifferentiated Instructional Practices Of Social Studies Educaion Teachers To Ensure Social Justice In Classroom EnvironmentSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Sosyal Adaleti Sağlamaya Yönelik Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları
1858TürkçeMetin KartalMetin Kartal, Halil İbrahim KayaAnalysis On The Perceptions Of Prospective Teachers On Community Service-learningÖğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Sümela
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nilay T. Bümen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
865TürkçeÜmran YazıcılarÜmran Yazıcılar, Nilay T. BümenAnalysis Of High School Mathematics Curricula Over The Last DecadeSon On Yılda Yayımlanan Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarının Analizi
869TürkçeYasemin KarsantıkGülçin Tan Şişman, Yasemin KarsantıkAn Investigation Of The Curriculum Development Process In Singapore And Turkey Regarding Administrative Structure And Reforms Singapur Ve Türkiye’de Program Geliştirme Süreçlerinin Yönetsel Yapı Ve Reformlar Açısından İncelenmesi
958TürkçeElif GürkanElif Gürkan, Nilay T. BümenAn Action Research On Differentiated Learning Activities In Outdoor LearningSınıf Dışı Öğrenme Ortamlarında Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Bir Eylem Araştırması
1105TürkçeFahriye HayırseverFahriye Hayırsever, Elif İlhan , Meryem YükselWhat Is University? Ask And Let The Students AnswerÜniversite Nedir? Sorun Öğrenciler Anlatsın
1210TürkçeHakan YıldırımAytunga Oğuz, Hakan YıldırımTeachers’ Opinions On The Application Of Primary School English Curricula In Multigraded Classesİlköğretim İngilizce Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Zağnos
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
268TürkçeSine TemircanMustafa Durmuşçelebi, Sine Temircan, Hasan BozgeyikliThe Evaluation Of Englih Achievement Tests And Teog Examination In Terms Of English Education Program ObjectivesTeog Sınavı İngilizce Soruları İle Öğretmen Yapımı İngilizce Sorularının 8. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programındaki Kazanımlarla İlişkisi
1070TürkçeNaciye AynasMecit Aslan, Naciye AynasThe Examination Of Teacher Candidates’ The Level Of Emotional Intelligence In Terms Of Various VariablesÖğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
1074TürkçeNaciye AynasMecit Aslan , Naciye AynasThe Examination Of Teacher Candidates’ Problem Solving Skills In Terms Of Various VariablesÖğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
1561TürkçeHikmet YazıcıHikmet Yazıcı, Fatma Altun, Ümit Pekdemir, Cansu TosunEvaluation Of 2011 And 2017 Secondary School Mathematics Curriculum In Terms Of Affective Competences2011 Ve 2017 Ortaöğretim Matematik Ders Programlarının Duyuşsal Alan Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi
1906TürkçeSabri GüngörSabri Güngör, Ramazan Oğul, Arzu Derya DaşçıEducation Of Pedagogical Formation Of Academicians Relevant OpinionsAkademisyenlerin Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Ortahisar
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Günseli Orhon
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Esed Yağcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
829TürkçeAdile DeğirmenciAdile Değirmenci, Abdulkadir Kurt, Muhammed Akıncı, Günseli OrhonAnalysing Thinking Styles Of Prospective Teachers In The Department Of Basic Education In Terms Of Various VariablesEğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
1039TürkçeGünseli OrhonGünseli Orhon, Muhammed Akıncı, Abdulkadir Kurt, Adile DeğirmenciAnalyzing The Relationship Between Thinking Styles And Sensation Seeking Conditions Of Prospective Teachers Who Study In Faculty Of Education, Pre-school Education DepartmentOkul Öncesi Eğitimi Lisans Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Ve Heyecan Arama Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1278TürkçeSerkan BoyrazAytunga Oğuz, Serkan BoyrazLecturers’ Opinions On Preparing Effective Powerpoint PresentationsOkutmanların Etkili Powerpoint Sunusu Hazırlanmasına İlişkin Görüşleri
1466TürkçeTuğba İnciZühal Çubukçu, Tuğba İnciThe Relationship Between Academic Self-efficacy And Teaching Self-efficacy Of Teacher CandidatesÖğretmen Adaylarının Akademik Öz-yeterlik İle Öğretmenlik Öz-yeterlikleri Arasındaki İlişki
1586TürkçeTuğba İnciZühal Çubukçu, Şule Betül Tosuntaş, Tuğba İnciAn Integrated View To Technology Integration In EducationEğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Bütüncül Bir Bakış

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
1461
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muammer Demirel
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
536TürkçeEce YolcuEce Yolcu , Tuğçe Karataş , Buket Turhan TürkkanAwareness For Social Problems: A Glance At Pre-service TeachersToplumsal Sorunlara İlişkin Farkındalık: Öğretmen Adaylarına Bakış
761TürkçeMuammer DemirelMuammer DemirelMedreselerde Eğitim Ve Öğretim /educatıon In MadrasahsMedreselerde Eğitim Ve Öğretim/educatıon In Madrasahs
1236TürkçeŞefika Sümeyye ÇamŞefika Sümeyye Çam, Gürcü Erdamar KoçA Need Analysis Study On Instructors’s Technological Pedagogical Content KnowledgeÖğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
1575TürkçeEsra Çakar ÖzkanEsra Çakar ÖzkanConcept Of Scaffoldings In Student-centered ApproachesÖğrenci Merkezli Yaklaşımlarda Destekleyici Kavramı
1789TürkçeMetin KartalMetin Kartal, Cem Mustafa BabadoğanAnalyzing The Questions Of Pisa Exams In Terms Of Instructional TheoriesPısa Sorularının Öğretim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Hıdırnebi
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Toprakçı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kamile Demir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
567TürkçeKamile DemirKamile DemirRelationship Between Instructors’ Power Sources, Students’ Cynicism And BurnoutÖğretim Elemanlarının Güç Kullanma Stilleriyle Öğrenci Sinizmi Ve Tükenmişliğinin İlişkisi
628TürkçeSerkan GökalpMehmet Yaşar, Serkan GökalpInvestigation Of Cultural Intelligence Level Of Middle School Principals Working In Public Schools Of Mersin Province's Central DistrictsMersin İli Merkez İlçelerindeki Resmi Ortaokul Müdürlerinin Kültürel Zeka Düzeyinin İncelenmesi
1009TürkçeEmre SönmezEmre Sönmez, Kübra Yenel, Necati CemaloğluExamination Of Ph.d. Dissertations In Educational Administration Field In Turkey: A Content AnalysisTürkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
1163TürkçeDeniz GülmezMustafa Yavuz, Yüksel Serin, Deniz GülmezPrincipals’ Distributed Leadership Roles According To Teacher OpinionsOkul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Rolleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri
1788TürkçeMelike CömertMelike Cömert, Dilek Özgül A Qualitative Evaluation Of Projects In The Last 5 Years Of Education With Global EducationKüresel Eğitim Bağlamında Son 5 Yılda Eğitimde Yapılan Projelere İlişkin Nitel Bir Değerlendirme

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Kayabaşı
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nuri Baloğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
377TürkçeAyça KayaTürkan Argon, Ayça KayaAdaptation Of Grit Scale Into Turkish: A Study Of Validity And ReliabilityDayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
697TürkçeDilek KarataşoğluZehra Keser Özmantar, Dilek Karataşoğlu, Rabia Öztuzcu, Osman KabasinComparison Of The Performance Evaluation Criteria Of Pre-school Education Institutions With The International CriteriaOkul Öncesi Eğitim Kurumlarının Performans Değerlendirme Kriterlerinin Uluslararası Kriterlerle Karşılaştırılması
873TürkçeHanifi ParlarHanifi Parlar, Ramazan CansoyExamining Teachers' Levels Of Individual Innovativeness In Terms Of Different VariablesÖğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Gösterme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
977TürkçeNuri BaloğluNuri Baloğlu, Erdal YıldızThe Relation Between Teachers’ Perceptıons Of Behavıng In Accordance Wıth Professıonal Ethıcal Prıncıples And Alıenatıon From ProfessıonÖğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algıları İle İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
1320Türkçeİsmail Aydoğanİsmail Aydoğan, Ali Faruk Yaylacı, Enes GökEducational Sciences And Where To Find Them? A Critical Analysis Of The Council Of Higher Education’s Current Structural Changes In Faculties Of EducationEğitim Bilimleri Nelerdir Ve Nerelerde Bulunur? Yükseköğretim Kurulu’nun Eğitim Fakültelerinin Yapısında Gerçekleştirdiği Değişikliklere İlişkin Eleştirel Bir Analiz

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Akçaabat
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Didem Koşar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
339TürkçeMuzaffer ŞimşekMuzaffer Şimşek, İzzet Kaplan, Cemal Kalsen, Cengiz ÇelikThe Place Of School-family Unions In The Historical Period, Educational Contributions In Legal Basİs And Task DİmensİonOkul Aile Birliklerinin Tarihsel Süreçteki Yeri, Kanuni Temelleri Ve Görev Boyutunda Eğitime Katkısı
549TürkçeÖzge GöçerÖzge Göçer, Ece BalçıkA Study On The Impact On Teachers Of The School Administrators During The Process Of “ilbap”İlbap Sürecinin Okul İdarecilerinin Öğretmenler Üzerinde Yarattığı Etki Üzerine Bir Araştırma
634TürkçeBurhanettin DönmezBurhanettin Dönmez, Ali KışEvaluation Of Financial Incentive To Private Schools As An Educational PolicyBir Eğitim Politikası Olarak Özel Okullara Yapılan Teşvikin Değerlendirilmesi
694TürkçeOnur BalıOnur Balı, Burhanettin DönmezProblems Of Ph.d. Students Of Department Of Educational Sciences Encountered During Ph.d. Education: İnönü University CaseEğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Problemler: İnönü Üniversitesi Örneği
1321TürkçeUfuk SarıdedeUfuk Sarıdede, Yaser ArslanReasons For Absenteeism In The Faculty Of EducationEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Boztepe
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Baykul
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe Derya Işık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
315TürkçeDuygu KoçakDuygu Koçak, Tahsin FıratNecessary Qualİtİes Of Counselor Scalİng Wİth Paİr-wise Comparİson MethodPsikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özelliklerin İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi
407TürkçeDuygu KoçakDuygu Koçak, Ömay Çokluk BökeoğluAnalysing The Effects Of Alternated Iteration Count In Multiple Imputation Method On Explanatory Factor AnalysisÇoklu Atama Yönteminde Değişimlenen Atama Sayısının Açımlayıcı Faktör Analizindeki Etkilerinin İncelenmesi
1344TürkçeHalime YıldırımHalime Yıldırım, Uğur Sak, Şener BüyüköztürkProblems Encountered In Norm Studies And Continuous Norming: Application Of Asis (anatolian Sak Intelligence Scale)Norm Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Sürekli Normlaştırma: Asıs (anadolu Sak Zekâ Ölçeği) Uygulaması
1400TürkçeAyşe Derya IşıkAyşe Derya IşıkInstant Assessment System In ClassroomSınıf İçi Anlık Değerlendirme Sistemleri
1602TürkçeSeyhan SarıtaşSeyhan Sarıtaş, Bayram Çetin, Vildan BağcıAre Different Raters Type Rating The Same Constructs In Problem Solvıng Skılls Assessment?Problem çözme Becerilerinin Değerlendirilmesinde Farklı Puanlayıcı Türleri Aynı Yapıyı Mı ölçmektedir?

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Fatih
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Hakan Koğar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
962TürkçeMehmet Ali AkınMehmet Ali Akın, Şemsettin ErcanPerceptİons Of 8th Grade Students About Teog Exam8. Sınıf Öğrencilerinin Teog Sınavına İlişkin Algıları
1021TürkçeSümeyra SoysalNuri Doğan, Sümeyra Soysal, Haydar KaramanAn Investigation Of The Results Of Confirmatory And Exploratory Factor Analysis Applied To The Same Sampling In Terms Of Sample Size And Number Of ItemsAynı Örnekleme Uygulanan Doğrulayıcı Ve Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçlarının Örneklem Büyüklüğü Ve Madde Sayısı Açısından İncelenmesi
1435TürkçeHaydar KaramanHaydar Karaman, Esin Yılmaz KoğarInvestigation On Variables Of Teaching Practices And Quality Which Explain Pisa 2012 Mathematics Literacy Through Chaid AnalysisPısa 2012 Matematik Okuryazarlığını Açıklayan Öğretim Uygulamaları Ve Niteliklerinin Chaıd Analizi İle İncelenmesi
1440TürkçeHakan KoğarHakan Koğar, Ömay Çokluk BökeoğluThe Effect Of Methods For Handling Outliers In Different Sample Sizes On The Evidence Of Score's Validity And Reliability Farklı Örneklem Büyüklüklerinde Uç Değerlerle Baş Etme Yöntemlerinin Puanların Geçerlik Ve Güvenirlik Kanıtları Üzerindeki Etkisi
1521TürkçeSümeyra SoysalSümeyra Soysal, Çiğdem Akın ArıkanImpact Of Missing Data Imputation Methods On Methods Of Factor ExtractionKayıp Veri Atama Yöntemlerinin Faktörleştirme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Yavuz
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esme Hacıemınoglu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
622İngilizceSinem DemirciSinem Demirci, Gözde Kaplan, Seçil Cengizoğlu, Mehmet ŞenPre-service Teachers’ Understandings Of Sustainability Based On Ontological Entities
1186İngilizceDekant KıranDekant KıranDo Motivational Predictors Of Science Engagement Differ By Gender In Middle School Students?
1503İngilizceEsme HacıeminoğluEsme HacıeminoğluCoupled Inquiry Based Science Laboratory Application Course Model For Pre-service Science Teachers And Pre-service Science Teachers’ Reflections Regarding This Model
1566İngilizceFiliz KabapınarCandan Cengiz, Filiz KabapınarEffectiveness Of Argumentation Education On Prospective Science Teachers’ Argumentation Skills Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerileri Üzerine Argümantasyon Eğitiminin Etkililiği
1762TürkçeÜmmühan OrmancıErkan Özcan, Ümmühan Ormancı, Sevinç Kaçar, Ali Günay BalımPre-service Science Teachers’ Views Towards Career Awareness

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Kanuni
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alev Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
185TürkçeÖzlem Altınkaynak YaylacıÖzlem Altınkaynak Yaylacı, Alev DoğanThe Aim Of This Study Is Assessing And Developing The State Of Visual Literacy Of 8th Class Students In Lesson Of Science In The Unit Of “cell Division And Heredity”Fen Bilimleri Dersi 8. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım Ünitesindeki Görsel Okur Yazarlık Durumlarının Tespit Edilmesi Ve Geliştirilmesi
757TürkçeMiraç Furkan BayarMiraç Furkan Bayar, Murat KurtThe Effect Of 7e Learning Model On The Academic Success, Attitudes And Motivation Of The Students In 8 Th Grade Science And Technology Course ''natural Processes'' Unit7e Öğrenme Modelinin 8.sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi “doğal Süreçler” Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarı, Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi
775TürkçeDuygu ÖztürkAliye Hande Koca, Duygu ÖztürkMisconceptions Of Middle School 8th Grade Students About Cell DivisionHücre Bölünmesi İle İlgili Ortaokul 8.sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları
1176TürkçeŞule ElmalıŞule Elmalı, Fatime Balkan KıyıcıDetermination Of Prospective Science Teachers Attitudes And Views Towards Biology Laboratory ImplementationsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Laboratuvarı Uygulamalarına Yönelik Tutumları Ve Görüşlerinin Belirlenmesi
1531TürkçeFatime Balkan KıyıcıElif Atabek Yiğit, Fatime Balkan KıyıcıDetermination Of Teacher Candidates’ Learning Styles And Their Solution Suggestions To Environmental Problems Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Uzungöl
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürses
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
825TürkçeMustafa Şahin BülbülMustafa Şahin BülbülScience Education In HospitalsHastanelerde Fen Öğretimi
826TürkçeMustafa BülbülMustafa BülbülCreative Ideas Workshop: Beginner's ActivitiesYaratıcı Fikirler Atölyesi: Başlangıç Seviyesindeki Etkinlikler
882TürkçeCüneyt ÇaprazCüneyt Çapraz, Ali Yıldırım, Fatih BoynikoğluTeaching Of The Solid-liquid-gas States Of Some Substances To Students With Intellectual Disabilities Through Direct Instruction MethodZihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere “katı-sıvı-gaz” Haldeki Bazı Maddelerin Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Öğretimi
1453İngilizcePınar İnalPınar İnal, Filiz KabapınarThe Effects Of Inquiry-based Learning On Conceptual Understanding Of Matter: Evaporation, Condensation And Boiling
1473TürkçeAhmet GürsesAhmet Gürses, Elif Şahin, Tuba DalğaInvestigation Of The Effectiveness Of Problem Based Learning (pbl) Approach In The Teaching Of Probleme Dayalı Öğrenme (pdö) Yaklaşımının “ısı, Sıcaklık Ve Basınç” Kavramlarının Öğretimindeki Etkinliğinin İncelenmesini

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Zigana
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Berrin Akman
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Leyla Ulus
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
238TürkçeFatih KarakuşFatih Karakuş, Mehmet Erkol, Ersin KıvrakA Comparative Study On The Change Pf Preschool Pre-service Teachers’ Attitude Towards Scientific ResearchOkul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1011TürkçeAbdulhamit KarademirAbdulhamit Karademir, Berrin AkmanExamining Parents' And Teachers' Views On Early Childhood MathematicsErken Çocukluk Dönemi Matematiğine İlişkin Ebeveyn Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
1549TürkçeAyşe AydınAyşe AydınThe Role Of Parental Marital Satisfaction In Predictive Power Of Social-emotional Adaptation On Five-six Years Old Children Who Have Preschool EducationOkul Öncesi Eğitimi Alan Beş-altı Yaş Çocuklarında Sosyal- Duygusal Uyumu Yordamada Anne- Baba Evlilik Doyumunun Rolü
1638TürkçeMelek Merve Yılmaz GençMelek Merve Yılmaz Genç, Rabia Özen UyarThe Perception Of Gender Related To Emotions In Preschool ChildrenOkul Öncesi Dönem Çocuklarında Duygulara İlişkin Cinsiyet Algısı
1751TürkçeLeyla UlusLeyla Ulus, Şükrü SimChildren’s Films And Their Effects On ChildrenÇocuk Filmleri Ve Bu Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Ağasar
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Nesrin Sönmez
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
389Türkçeİdil Kefeliİdil Kefeli, Banu Emecan İlhan, Betül ErolTo Be Humanİnsan Olmak!
591TürkçeBetül ErolBetül Erol, İdil Kefeli, Ahmet YıldızTake Your Mind Game And Come!Zeka Oyununu Al Gel!
1379TürkçeHalil AtlıHalil Atlı, Tuba Özpolat Atlı, Ayşegül TaşdemirTeacher Candidates’ Opinions Views On Special Education Practices In The Multigrade ClasssesAday Öğretmenlerin Birleştirilmiş Sınıflardaki Özel Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
1600TürkçeAli Haydar AkpolatAli Haydar Akpolat, Serdal SevenAn Examination Of The Relationship Between Social Qualifications Of Gifted Children And Social PreferencesÜstün Yetenekli Çocukların Sosyal Yeterlilikleri İle Sosyal Yönden Tercih Edilme Düzeyleri Arasındaki İlişki Durumunun İncelenmesi
1853TürkçeÖmer Faruk TamulÖmer Faruk TamulComparison Of Perfectionism Levels Of Gifted And Normal IndividualsÜstün Zekalı Ve Normal Bireylerin Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Karşılaştırılması

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Taka
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Araş. Gör. Dr. Aslı Gündoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
499TürkçeYusuf ÖzdemirYusuf Özdemir, Kasım KıroğluComprehension Levels Of Primary School Fourth Grade Students In Informative Textsİlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerde Okuduğunu Anlama Düzeyleri
646TürkçeDila Nur YazıcıEda Bütün Kar, Elif Mercan Uzun, Dila Nur YazıcıPrimary School And Preschool Teacher’s Opinion On Home VisitsSınıf Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkında Görüşleri
919TürkçeAslı GündoğanAslı Gündoğan, Mehmet GültekinSample Activities To Create Learning Environments Based On Authentic Tasks In Elementary School Life Science Hayat Bilgisi Dersinde Otantik Görev Temelli Öğrenme Ortamları Oluşturulmasına Yönelik Örnek Uygulamalar
922TürkçeAslı GündoğanAslı GündoğanThe Analysis Of 2015 Life Science Program In Terms Of Social Skills2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Beceriler Bağlamında İncelenmesi
923TürkçeNur ÜtkürNur Ütkür, Yücel KabapınarPromoting Teacher Perceptions And Practices On Effective Use Of Case Study: A Teacher Training ProcessÖrnek Olayın Etkili Kullanımına İlişkin Öğretmen Algı Ve Uygulamalarını Gündeme Getirmek: Bir Öğretmen Eğitim Süreci

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Kadırga
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Muhammet Berigel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
816TürkçeMuhammet BerigelMuhammet Berigel, Sakine Öngöz, Dilara Arzugül AksoyEvaluation Of Computer Field Support Training Activities On Animation Developed For Gifted StudentsÜstün Yetenekli Öğrenciler İçin Geliştirilen Animasyon Konulu Bilgisayar Alanı Destek Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
1328TürkçeAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, Alper ŞimşekA Critical Review Of Information Technologies And Software Course Draft CurriculumBilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Taslak Öğretim Programının Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi
1331TürkçeAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, Dilara Arzugül Aksoy, Ali İhsan Benzer, Ayşegül Aksoy, Güven ŞahinTrends In Research Toward Programming Teaching At Secondary School LevelOrtaokul Düzeyinde Programlama Öğretimine Yönelik Araştırmaların Eğilimleri
1678TürkçeSeyhan Eryılmaz ToksoySeyhan Eryılmaz Toksoy, Sümeyye Erenler, İlknur ReisoğluExamination Of Information Seeking Strategies Used By Preservice Teachers In Argumentation Focused ActivitiesArgümantasyon Odaklı Etkinliklerde Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi
1829TürkçeEkrem BahçekapılıEkrem BahçekapılıThe Programmers' Thought About The Programming Process And The Software IndustryYazılımcıların Mesleklerine Ve Programlama Süreçlerine İlişkin Düşünceleri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Hamsiköy
MÜZİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Başar
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ahmet Suat Karahan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
392TürkçeM. Nevra KüpanaM. Nevra KüpanaAnalysis On The Emotional Expressivity Levels Of Music Teacher Candidates Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Dışavurum Düzeylerinin İncelenmesi
1230TürkçeAhmet Suat KarahanAhmet Suat KarahanThe Condition Of The Distance Education At Music Education DepartmentsUzaktan Eğitim Yönteminin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Kullanılma Durumu
1383TürkçeSinan BulutSinan Bulut, Mustafa Sarıkaya, Zuhal Dinç AltunDetermining The Problems Originating From The Lack Of High School Music Course Books According To Teachers' ViewsLise Müzik Ders Kitabının Eksikliğinden Kaynaklı Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi
1384TürkçeSinan BulutSinan Bulut, Demet Baran Bulut, Mehmet İnalStudents’ Views On Music Assisted Instruction Of Mathematical ConceptsMatematiksel Kavramların Müzik Destekli Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri
1824TürkçeYavuz Selim KaleliÖzlem Kılınçer, Yavuz Selim KaleliA Comparative Analysis Of Thinking Styles Of Students Of Fine Arts High School And Music Teacher Education DepartmentGüzel Sanatlar Lisesi Ve Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
1938TürkçeFatoş Cümbüş AuernıgBanu Özevin, Süher Pekinel, Fatoş Cümbüş AuernıgOrff-schulwerk Approach In Teacher TrainingÖğretmen Yetiştirmede Orff-schulwerk Yaklaşımı

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Karadağ
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Soner Polat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
412TürkçeÇağatay ÖzdemirÇağatay ÖzdemirMulti-culturalism And Multi-identity Problems In Nation-state, Migration And Education In The Globalization ProcessKüreselleşme Sürecinde Ulus-devlet, Göç Ve Eğitimde Çok Kültürlülük-çok Kimliklilik Sorunları
1564Türkçeİbrahim Aksakalİbrahim Aksakal, Ramazan Oğul, Ali Osman EnginThe Adaptation Problems Of Surian Reffugee Students To The Turkish Education System And Class Atmosfer Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Ve Sınıf Ortamına Uyum Sorunları: Kars İli ÖrneğiSuriyeli Mülteci Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Ve Sınıf Ortamına Uyum Sorunları: Kars İli Örneği
1845TürkçeEsranur DülgerEsranur DülgerNormal Sınıflarda öğretmenlerin üstün Zekalı öğrencilere Dair Farkındalığının IncelenmesiNormal Sınıflarda Öğretmenlerin Üstün Zekalı Çocuklara Dair Farkındalığının İncelenmesi
1846TürkçeHatice Kübra SözelHatice Kübra SözelInvestigation Of Critical Thinking Skills Of Academician In Special Education Özel Eğitim Bölümünde Görev Yapan Akademisyenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
1855TürkçeHatice Kübra SözelHatice Kübra SözelAnalysis Of Intellectual Thinking According To Different VariablesZeka İle İlgili Düşüncelerin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Erikbeli
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Galip Yüksel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Figen Akça
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
615TürkçeMehmet Ali YıldızMehmet Ali YıldızPathways To Positivity From Perceived Stress In Adolescents: Multiple Mediation Of Emotion Regulation And Coping StrategiesErgenlerde Algılanan Stresten Pozitifliğe Yollar: Duygu Düzenleme İle Baş Etme Yöntemlerinin Çoklu Aracılığı
772TürkçeSuat AynasZöhre Kaya, Gaye Zeynep Çenesiz, Suat AynasExamining Emotion Expressions And Social Support Perceptions Of The Foreign Students: Yüzüncü Yıl University SampleYabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek Algıları İle Duygu İfadelerinin İncelenmesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
1226TürkçeFatma İncemanFatma İnceman, Galip YükselAdaptation Of The Emotion Awareness Questionnaire Into Turkish: A Validity And Reliability StudyDuygu Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1316TürkçeGalip YükselGalip YükselExperimental Study In Educational SciencesEğitim Bilimleri Alanında Deneysel Çalışma
1570TürkçeAysun AkgülHasan Bacanlı, Aysun Akgül, İlker AkgülDetermining The Availability Of Value Beetle Efficiency In Educational Guidance ActivitiesDeğer Böceği Etkinliğinin Eğitsel Rehberlik Faaliyetlerinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
1899Türkçeİbrahim AksakalDevrim Erginsoy Osmanoğlu, İbrahim AksakalPerception Of “self” And “the Other” In University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Ben Ve Öteki Algısı

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Haçkalı
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Kandemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
31TürkçeMalik DoğanMalik DoğanContributions Of Erickson Coaching Ecole Applications On The Successful Identity Statue Development Processes Of Adolescents Under The Frame Of Marcia's Adolescent Identity Statues TheoryErickson Koçluk Ekolü Uygulamalarının Marcia’nın Ergen Kimlik Statüleri Kuramı Özelinde Ergenlerin Başarılı Kimlik Statüsü Geliştirme Sürecine Katkısı
504TürkçeMehmet BoyacıMehmet Boyacı, Mehmet Buğra ÖzhanThe Role Of Hope And Interfamily Relationships To Predicting School Burnout On Middle School Students’Ortaokul öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Yordanmasında Umut Ve Aile İlişkilerinin Rolü
508Türkçeİrem Şahinİrem Şahin, Ahmet Togay, Meral AtıcıInvestigation Of Therapeutic Skill And Therapeutic Condition Perceptions Of Psychological Counselor Candidates In Psychological Counseling Process: A Qualitative StudyPsikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Süreci İçerisinde Terapötik Beceri Ve Terapötik Koşul Algılarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
1103TürkçeMehmet Buğra ÖzhanMehmet Buğra Özhan, Mehmet BoyacıThe Effect Of Supportive And Discouraging Family Relations On Fifth Grade Middle School Students’ Tolerance TendencyOrtaokul 5. Sınıf Öğrencilerinde Destekleyici Ve Engelleyici Aile İlişkilerinin Hoşgörü Eğilimine Etkisi
1879TürkçeDiğdem Müge SiyezSaadet Zümbül, Yağmur Soylu, Diğdem Müge SiyezBasic Psychological Need Satisfaction And Mindfulness As The Predictors Of Assertiveness On Prospective TeachersÖğretmen Adaylarında Güvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ve Bilinçli Farkındalık

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Sultan Murat
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Dilek Tüfekçi Can
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
303İngilizceDilek Tüfekçi CanDilek Tüfekçi Can, Mehmet BaştürkA Qualitative Research: The Pre-service Efl Teacher’s Opinions On Teaching Practicum
312İngilizceMustafa Zülküf AltanMustafa Zülküf AltanGlobalization, English Language Teaching & Turkey
496İngilizceŞüra TekinŞüra TekinGender Equality In Language Teaching And Learning
974İngilizceMine YıldızMine Yıldız, Savaş YeşilyurtEffects Of Strategic Planning On Text Difficulty And Quality Of Efl Learners’ Writing
1699İngilizceAli BostancıoğluAli BostancıoğluOnline Communities For Teacher Professional Development: The Case Of Webheads In Action Online Community Of Practice

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Sera
TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cemil Atakara
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Arzu Gürdoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
95İngilizceJubril Olakitan AtandaJubril Olakitan Atanda, Cemil AtakaraStudent Perception Of The Analytic Study Of An Architectural Studio To Solve Contemporary Structural Design Systems
280TürkçeArzu GürdoğanArzu Gürdoğan, Selma AtabeyExamination Of Distance Educational Perspectives Of StudentsÖğrencilerin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının İncelenmesi
599TürkçeHatun SarıHatun SarıProcessing Of Production Part In Tecnology And Design Courses With Other Field TeachersTeknoloji Ve Tasarım Dersinde Yapım Kuşağının Diğer Alan Öğretmenleriyle Birlikte İşlenmesi
1004TürkçeCan SerdarCan SerdarInnovation-focused School Modelİnovasyon Odaklı Okul Modeli
1231TürkçeŞenay AydınEsra Keleş, Şenay AydınStudents’ Opinion On Distance Education CoursesUzaktan Eğitimle Verilen Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Şahinkaya
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Altınışık
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Çağatay Kılınç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
472TürkçeÖznur Tulunay AteşEmine Önder, Öznur Tulunay AteşRelationships Between Teachers’ Organizational Justice Perceptions And Organizational Commitment: A Meta-analysis Of Studies Conducted In TurkeyÖğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı Ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Türkiye'de Yapılmış Çalışmaların Meta Analizi
916Türkçeİbrahim Gülİbrahim Gül, Günay SaraçVıews Of Teachers On Democratıc Attitudes Of School DırectorsÖğretmenlerin, Okul Müdürlerinin Demokratik Tutumlarına İlişkin Görüşleri
917Türkçeİbrahim Gülİbrahim Gül, Senem SarıTeachers ' Views On School Admınıstratıons' Conflıct ResolutıonÖğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Çatışma Çözme Yeteneklerine İlişkin Görüşleri
1153TürkçeMehmet TurgutMustafa Yavuz, Mehmet Turgut, Deniz GülmezSınıf Yönetimi Kapsamında 2015 Ve 2016 Yıllarında Yayımlanmış Olan Makalelerin Amaç Ve Yöntem Bakımından DeğerlendirilmesiSınıf Yönetimi Kapsamında 2015 Ve 2016 Yıllarında Yayımlanmış Olan Makalelerin Amaç Ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Sis Dağı
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Emre Ev Çimen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
720TürkçeZeynep KılıçEmre Ev Çimen, Zeynep Kılıç, Candaş UyganPreservice Mathematics Teachers’ Views About The Use Of Creative Drama In Teaching Mathematicsİlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
1403TürkçeAyşe Canan KeklikAyşe Canan Keklik, Emre Ev ÇimenInvestigation Of Seventh-grade Students’ Solutions Of The Problems Provided In Different Forms On Whole Number OperationsYedinci Sınıf Öğrencilerinin Tamsayılarla İşlemler Konusunda Farklı Formatlarda Verilen Problemlere Ait Çözümlerinin İncelenmesi
1411TürkçeBüşra DinçBüşra Dinç, Emre Ev ÇimenAn Analysis Of Fifth Grade Students' Solutions On Natural Numbers Of Problems In Different FormatsBeşinci Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarda İşlemler Konusunda Farklı Formatlarda Verilen Problemlere Ait Çözümlerinin İncelenmesi
1413TürkçeYakup DinçYakup Dinç, Emre Ev ÇimenInvestigation Of The Problem Solutions Provided In Different Forms On Root Numbers Of Students In Eighth GradeSekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılar Konusunda Farklı Formatlarda Verilen Problemlere Ait Çözümlerinin İncelenmesi
1653TürkçeZeynep AltınokZeynep Altınok, İnci Ünlüer, Emre Ev ÇimenInvestigation Of The Problem Solutions Provided In Different Forms On The Equality And Equation Of Seventh Grade StudentsYedinci Sınıf Öğrencilerinin Eşitlik Ve Denklem Konusunda Farklı Formatlarda Verilen Problemlere Ait Çözümlerinin İncelenmesi

4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Çamburnu
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Dede
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatih Karakuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
183TürkçeFatih KarakuşFatih Karakuş, Zeynep Bahar ErşenExamining Pre-service Teachers' Concept Images About SolidsMatematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimlere Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi
662İngilizceZeynep Bahar ErşenZeynep Bahar Erşen, Fatih KarakuşInvestigation Of The Relationship Between Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Geometric Habits Of Mind And Geometric Proving Abilities
778TürkçeRukiye KayhanRukiye Kayhan, Mine AktaşLearning Activities Prepared By 7e Model The Influence Of Students On Mathematical Success7e Modeline Göre Hazırlanan Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi
1143TürkçeVeysel AkçakınYüksel Dede, Veysel Akçakın, Gürcan KayaDetermining Mathematical Thinking Styles Of Preservice Middle School Mathematics TeachersOrtaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Stillerinin Belirlenmesi
1798TürkçeGürcan KayaYüksel Dede, Veysel Akçakın, Gürcan KayaInvestigation Of Mathematical Thinking Styles According To GenderCinsiyete Göre Matematiksel Düşünme Stillerinin İncelenmesi
4. Oturum Cuma 16:15-17:30
Pazarkapı
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
447TürkçeAhmet Oguz AkcayAhmet Oguz AkcayElementary Level Pre-service Teachers’ Selection Of Technological Tools In Their Lesson ActivitiesSınıf Eğitimi Aday Öğretmenlerinin Matematik Ders Faaliyetlerinde Teknoloji Seçimi
525TürkçeAyşe Canan KeklikKürşat Yenilmez, Ayşe Canan Keklik, Emine BozdağlıAssessment Of Secondary And High School Maths Teachers’ Proficiencies On Bringing Students In Thinking AbilitiesOrtaokul Ve Lise Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Düşünme Becerilerini Kazandırmadaki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
527TürkçeZeynep AltınokKürşat Yenilmez, Zeynep Altınok, İnci ÜnlüerInvestigation Of Effects Of Elective Intelligence Games Course On 8th Grade Students’ Mathematical Thinking SkillsSeçmeli Zeka Oyunları Dersinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
709İngilizceİbrahim Kepceoğluİbrahim Kepceoğlu, Lütfi İncikabıHow Is The Proof Of A Mathematical Statement Explained?
976TürkçeYakup DinçKürşat Yenilmez, Yakup Dinç, Büşra DinçOpinions Of Teachers Of Middle School Mathematics Teachers On The Applicability Of Thinking EducationDüşünme Eğitimi Dersinin Uygulanabilirliği İle İlgili Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Karadeniz
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ferudun Sezgin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1489TürkçeYasemin KalaycıYasemin Kalaycı, Müyesser CeylanEvaluation Of Conflict Management Styles And Personality Characteristics According To Prospective TeachersÖğretmen Adaylarına Göre Çatışma Yönetim Stillerinin Ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
1577TürkçeFatih AkcanFatih Akcan, İlhan GünbayıSchool Leadership For An Effective School Change In Education: A Grounded Theory Study Of School LeadershipEğitimde Etkili Bir Okul Değişimi İçin Okul Liderliği: Okul Liderliğine İlişkin Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması
1703TürkçeYusuf SöylemezDuygu Türkoğlu, Yusuf SöylemezExpected Values In Education ManagersEğitim Yöneticilerinde Bulunması Beklenen Değerler
1903TürkçeFerudun SezginFerudun Sezgin, Nehir Yarar, Emre SönmezAnalyzing The Original Class Management Strategies Of Secondary School Teachers With High ResiliencyYılmazlık Düzeyi Yüksek Ortaokul Öğretmenlerinin Özgün Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi
1904TürkçeFerudun SezginFerudun Sezgin, Yasemin Aslanyavrusu, Emre SönmezThe Effective Tactics That School Principals Use For Teachers In Academic And Bureaucratic MattersOkul Müdürlerinin Akademik Ve Bürokratik Konularda Öğretmenlere Yönelik Kullandıkları Etkileme Taktikleri

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Trabzon
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Didem Koşar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
194TürkçeArslan BayramArslan BayramNeoliberal Economy Policies’ Reflection On Education: Privatization Of Education In TurkeyNeoliberal Ekonomi Politikalarının Eğitime Yansıması: Türkiye’de Eğitimin Özelleştirilmesi
1248TürkçeAli Çağatay KılınçDidem Koşar, Emre Er, Ali Çağatay Kılınç, Serkan KoşarAnalysis Of Teacher Leadership Studies: A Content Analysis StudyÖğretmen Liderliğine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
1391TürkçeCemil KurtCemil Kurt, Özlem GörürOpinions Of Administrators And Teachers On Board Decisions’ Level Of Reaching Their Goals Öğretmen Kurul Kararlarının Amaçlarına Ulaşma Düzeyine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri
1797TürkçeÖzge YılmazÖzge Yılmaz, Ruhi SarpkayaThe Effect Of Student Absenteeism On AchievementÖğrenci Devamsızlığının Başarı Üzerine Etkisi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Sümela
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Temel Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Metin Özkan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
931TürkçeHüseyin AslanHüseyin Aslan, Fatma Kesik, Cevat ElmaTeachers’ Opinions About The Innovative Level Of Their Schools Öğretmenlerin Okullarının Yenilikçilik Düzeylerine İlişkin Görüşleri
1165TürkçeAli DuranNezahat Güçlü, Ali DuranMetaphorical Perceptions Of School Administrators Concerning School And Ideal SchoolOkul Yöneticilerinin Okul Ve İdeal Okula İlişkin Metaforik Algıları
1188TürkçeÇiğdem ÇakırMetin Özkan, Çiğdem ÇakırDevelopment Of Distributed Leadership ScaleDağıtılmış Liderlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi
1533TürkçeEmine DağlıTemel Çalık, Emine Dağlı, Emre ErInvestigating The Educational Problems Of Refugee Children In Temporary Training CentersGeçici Eğitim Merkezlerindeki çocukların Eğitim-öğretim Sorunlarının İncelenmesi
1731TürkçeBurhan AslanCemal Aküzüm, Burhan AslanExamination Of The Perceptions Of School Administrators And Teachers Regarding Diversity Management Yönetici Ve Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Zağnos
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muammer Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
375TürkçeMuammer ÇalıkMuammer ÇalıkThe Effect Of Technology Embedded Scientific Inquiry On Pre-service Teachers’ Competencies Of Innovative Technology FluencyTeknoloji Destekli Bilimsel Araştırmanın Öğretmen Adaylarının Yenilikçi Teknoloji Yeterliklerine Etkisi
463TürkçeAyşe Çiftçiİbrahim Erdoğan, Ayşe Çiftçi, Bekir Yıldırım, Mustafa Sami TopçuThe Effect Of Stem Education Practices On Argumentation Ability Of Prospective Science TeachersStem Eğitimi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerisine Etkisi
698TürkçeAlper DurukanHasan Bakırcı, Hüseyin Artun, Alper DurukanWhat Does The Concept Of Virtual Reality Mean For Preservice Science Teachers? Sanal Gerçeklik Kavramı Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Neyi İfade Etmektedir?
700TürkçeAlper DurukanHüseyin Artun, Necat Dağtekin, Hasan Bakırcı, Alper DurukanInvestigation Of The Variables Influencing Middle School Students’ Awareness Of Technology Use In Courses Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalıklarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi
782TürkçeZeynep Koyunlu ÜnlüZeynep Koyunlu Ünlü, İlbilge DökmeMultivariate Assessment Of Middle School Students’ Interest In Stem Career: A Profile From TurkeyOrtaokul Öğrencilerinin Fetemm Mesleklerine Yönelik İlgilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Türkiye’den Bir Kesit

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Ortahisar
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sait Yücel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Sevim
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
506İngilizceMehmet ŞenMine Özdemir, Mehmet Şen, Ceren ÖztekinStudents’ Understandings And Feelings About Sustainable Development
570TürkçeÜmmühan OrmancıÜmmühan Ormancı, Salih Çepni, Ali Günay BalımThe Determination Of Secondary School 6th Grade Students’ Status Regarding Systems Thinking SkillsOrtaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi
586TürkçeSerkan SevimSerkan Sevim, Hakan Şevki AyvacıPreservice Teachers' Beliefs About Socioscientific Isuses: Nuclear EnergyÖğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji
1120TürkçeSüleyman AkçaySüleyman AkçayThe Relationship Between Students' Perception Of Classroom Assessment Environment And Their Motivation Towards Science LearningÖğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferi Algısı İle Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki
1323TürkçeNeslihan FıstıkekenNeslihan Fıstıkeken, Hakan SertInvestigation Of Attitudes Of Secondary School Students Towards Decrease Of Biodiversity And The Importance Of Biodiversity EducationOrtaokul Öğrencilerinin Biyoçeşililiğin Azalmasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ve Biyoçeşililik Eğitiminin Önemi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
1461
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alev Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
186TürkçeErdinç ÖcalErdinç Öcal, Alev DoğanScience Education With Turkish Shadow PuppetryTürk Gölge Oyunu Diyaloglarıyla Fen Eğitimi
188TürkçeErdinç ÖcalErdinç Öcal, Alev DoğanScience Education With PuppetsKuklalarla Fen Eğitimi
189TürkçeAli KurtAli KurtExamination On The Effect Of The Using Laboratory In Science Course On Students’ Cognitive, Affective And Psychomotor Skills In Terms Of Teacher And Students’ OpinionsOrtaokul Fen Bilimleri Dersinde Labaratuvar Kulanımının Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Becerılerıne Etkisinin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
406TürkçeFazilet Seçil ÇilingirFazilet Seçil Çilingir, Alev DoğanThe Influence Of Visual Reading Skills On The Successes Of The 7th Grade Students' Science Course7.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Başarılarına Görsel Okuma Becerilerinin Etkisi
529TürkçeEvrim UralEvrim Ural, Orhan Ercan, Mehmet Akif ArduçAn Examination Of The Relationship Between The Achievements Of The 8th Graders In Secondary School Science Classes Along With Their Scientific Literacy Levels And Scientific Process SkillsOrtaokul 8.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Başarıları İle Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri Ve Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Hıdırnebi
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nesrin Özdener
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
294TürkçeYalçın MutluayMahmut Sağır, Orhan Ercan, Sıddık Doğruluk, Yalçın Mutluay, Seda Baysal, Hasan EmlikExamining The Relationship Between Education Faculty Students’ Mobile Learning Attitudes And Their Smart Phone AddictionEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları İle Akıllı Telefon Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
295TürkçeYalçın MutluayOrhan Ercan, Mahmut Sağır, Yalçın Mutluay, Sıddık Doğruluk, Seda Baysal, Can YolagidenExamining Secondary School Students' Awareness Regarding Technology Use In Courses And Their Self-efficacy For Science And TechnologyOrtaokul Öğrencilerinin Derslerde Teknolojinin Kullanımına Yönelik Farkındalıkları İle Fen Ve Teknolojiye Yönelik Öz-yeterliklerinin İncelenmesi
1537TürkçeÖzlem ÜzümcüGüzide Öner, Özlem Üzümcü, Selma VuralThe Effect Of Blended Learning On Self-efficiency, Attitude And Reflective Thinking Skills Of Students Related To ComputerHarmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Bilgisayara İlişkin Öz Yeterliklerine, Tutumlarına Ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
1684TürkçeSibel TayfurNesrin Özdener, Sibel TayfurAn Examination Of Student Views On The Use Of Motion-based Technologies In Physical Education And Sports Lesson: A Kinect Example.Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Hareket Tabanlı Teknolojilerin Kullanımına İlişkin öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi: Kinect örneği.
1710TürkçeUtku KöseAslıhan Tüfekçi, Günce Ali Bektaş, Utku KöseA Study On Using Web 3.0 Technologies In Internet Based E-learning Systemsİnternet Tabanlı E-öğrenme Sistemlerinde Web 3.0 Teknolojisinin Kullanılması Üzerine Bir Çalışma

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Kayabaşı
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsa Korkmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gürbüz Ocak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
178TürkçeÖzden ŞentürkÖzden Şentürk, Şaban BerkAn Evaluation Of The Third Grade Science Curriculum İlkokul 3.sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi
289TürkçeEray EğmirEray Eğmir, Gürbüz OcakThe Factors Affecting The Application Of Critical Thinking CurriculumEleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programının Uygulanmasını Etkileyen Faktörler
1000Türkçeİsa Korkmazİsa KorkmazThe Evaluation Of 2005 Curriculum Based On Pissa And Timms Results2005 Programının Pıssa Ve Tımms Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi
1348TürkçeArif OruçArif OruçEducation In Isocrates’ Thoughtİsokrates’in Eğitim Anlayışı
1515TürkçeEmir YeganehEmir Yeganeh, İsa KorkmazThe Comparison Of Elementary School Fourth Grade Social Studies Curriculum Between 2005 And 2017 4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarından , 2005 Ve 2017 Taslak Öğretim Programının Karşılaştırması

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Akçaabat
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kıymet Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Bilge Kuşdemir Kayıran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
417TürkçeMelike ÖzyurtMelike Özyurt, Bilge Kuşdemir KayıranAnalysis Of Educational Faculty Undergraduate And Pedagogical Formation Program Students’ Attitudes To Their Teacher Identities And Academic SuccessesEğitim Fakültesi Lisans Ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmen Kimliklerine İlişkin Algıları İle “öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi” Akademik Başarılarının İncelenmesi
585TürkçeNevzat YiğitNevzat Yiğit, Öznur Aydın, Ebru MazlumA Study On The Problem Statements Of The Biology Projects In “secondary School Research Project Contest”‘lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Biyoloji Projelerinin Problem Durumları Üzerine Bir İnceleme
661TürkçeErkan ÇerErkan Çer, Ekrem SolakExamining High-performing Education Systems In Terms Of Teacher Training: Lessons Learnt For Low-performersYüksek Performanslı Eğitim Sistemlerinin Öğretmen Eğitimi Açısından İncelenmesi: Düşük Performanslı Ülkeler İçin Alınacak Dersler
1102Türkçeİsmet Kayaİsmet Kaya, Kasım KarataşThe Investigation Of The Students’ Motivation In The Elementary School Teacher Teaching ProcessSınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Öğrencilerinin Motivasyonlarını Sağlama Durumunun İncelenmesi
1233Türkçeİsmet Kayaİsmet KayaTeachers' Regulatıons On Arcs Motıvatıon Model Based On Teachıng ActıvıtıesÖğretmenlerin Arcs Motivasyon Modeline Dayalı Öğretme Etkinliklerini Düzenleme Durumları

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Boztepe
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gürol
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Hakkı Kontaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
548TürkçeFikriye ÖztürkMemet Karakuş, Fikriye ÖztürkInvestigation Of The Opinions Of Primary School Teachers On Multicultural EducationSınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
1086TürkçeHakkı KontaşAli Ünişen, Hakkı Kontaş, Zeynep BilenIdentification Of Levels Of Attainment In Mathematics And Science Achievements For Secondary School StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Matematik Ve Fen Bilgisi Derslerinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin Belirlenmesi
1183TürkçeDilek BeypınarRemzi Yavaş Kıncal, Dilek BeypınarEvaluation Of Views Of Mathematics Teachers On Results Of Turkey In Pisa 2015Matematik Öğretmenlerinin Pısa 2015 Türkiye Sonuçlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
1187TürkçeAhmet Murat YiğitBerrin Filizöz, Ahmet Murat YiğitEthics In Teaching Profession: A Research On The Teachers Working In The Province Of SivasÖğretmenlik Mesleğinde Etik: Sivas İlinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
1378TürkçeÜmit Çimen ÇoşğunFatma Başarır, Ümit Çimen ÇoşğunA Content Analysis Study To Determine The Inclinations Of Researches On Global Citizenship (education) In TurkeyTürkiye’de Küresel Vatandaşlık (eğitimi) İle İlgili Yapılan Araştırmaların Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Fatih
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
252TürkçeMerve Şahin KürşadMerve Şahin KürşadAn Examination Of Metacognition Differences Among Eight Grade Students In The Context Of Science Process Skills Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üst Biliş Farkındalıklarının Bilimsel Süreç Becerileri Kapsamında İncelenmesi
253TürkçeMünevver İlgün DibekMünevver İlgün DibekThe Use Of Test-taking Strategies In Taking Achievement Test ItemsBaşarı Testi Maddelerinde Yanıtlama Stratejilerinin Kullanılması
653TürkçeGizem UyumazGizem Uyumaz, Gülnur ÖzbekDeveloping An Achievement Test For Pressure And Buoyant Force UnitBasınç Ve Kaldırma Kuvveti Ünitesi Başarı Testi’nin Geliştirilmesi
668TürkçeMünevver İlgün DibekMünevver İlgün Dibek, Hatice Çiğdem Yavuz, Ömay Çokluk BökeoğluThe Role Of Response Styles On Achievement-attitude Paradox: Evidence From Nine CountriesBaşarı-tutum Paradoksunda Tepki Stillerinin Rolü: Dokuz ülkenin Karşılaştırılması
1532TürkçeMehmet BarsÖmer Şimşek, Mehmet Bars, Yılmaz ZenginUsing Kahoot! And Plickers In Assessment And Evaluation Process In Mathematics Matematik Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme Sürecinde Kahoot! Ve Plickers Kullanımı

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Yavuz
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nur Gökbulut
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Levent Mercin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
461TürkçeBuşra İncirkuşBuşra İncirkuş, Erol BulutFine Arts And Sports High Schools Portrait Studies In The Curriculum Of Painting Lessons Of Contribution To Skills Of Individual İdentification Of StudentsGüzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Resim Dersleri Müfredatında Yer Alan Portre Çalışmalarının Öğrencilerin Bireysel Kimlik Tanımlama Becerilerine Katkısı
509TürkçeYaşar UsluYaşar UsluProcess Art Current And Evaluatıon In Vısual Arts EducatıonGörsel Sanatlar Eğitim Sürecinde Process Art Akımı Ve Değerlendirmesi
540TürkçeLevent MercinLevent MercinEvaluation Of Student Perceptions Related To Activity Symbols In High School TextbooksLise Ders Kitaplarındaki Etkinlik Sembollerine İlişkin Öğrenci Algılarının Değerlendirilmesi
641TürkçeLevent MercinLevent Mercin, İlhami DiksoyThe Place Of Visual Arts İn Teaching Moral ValuesDeğerler Eğitiminde Görsel Sanatların Yeri
1246TürkçeArmağan KonakArmağan KonakComparative Examination Of The Standards Of Visual Arts Teachers (the Case Of Turkey And The State Of Virginia, The Usa)Görsel Sanatlar Öğretmeni Standartlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi (türkiye Ve Abd Virginia Eyaleti Örneği)

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Kanuni
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Baykul
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Güler Tuluk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
600TürkçeMehmed Emre KonyalıhatipoğluErcan Atasoy, Mehmed Emre Konyalıhatipoğlu, Selami Yangın, Hüseyin ToluCorrelation Between Mathematics Teachers' Teaching Styles And Their Educational PhilosophiesMatematik Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri İle Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki
671TürkçeÖmer ÇataklıTimur Koparan, Ömer ÇataklıThe Analysis Of The Secondary School Students' Number Sense According To The School TypesOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyularının Okul Türleri Açısından İncelenmesi
822TürkçeBeyzanur ErkanBeyzanur Erkan, Şeyda ÜnverRelationship Between Book Reading Habits And Problem Understanding Parents Of Secondary School LevelsOrtaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları İle Problemi Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
1250TürkçeNeslihan SönmezSelahattin Arslan, Neslihan SönmezDetermination Of Sociomathematical Norms In Three Dimensional Virtual Learning Environments: Mathlife CaseÜç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyomatematiksel Normların Belirlenmesi: Mathlife Örneği
1282TürkçeZeynep ArslanNeslihan Sönmez, Zeynep ArslanInvestigation Of Triangle Construction Processes Of Mathematics Teacher Candidates In Spherical PlaneMatematik Öğretmeni Adaylarının Küresel Düzlemde Üçgen Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Uzungöl
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
397TürkçeBurçin Gökkurt ÖzdemirBurçin Gökkurt Özdemir, Tuğba Uygun, Özge Gün, Meltem KoçakPre-service Middle School Mathematics Teachers’ Skills About Using Concrete MaterialsOrtaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Somut Materyalleri Kullanma Becerileri
562Türkçeİlayda Yıldırımİlayda Yıldırım, Burçin Gökkurt ÖzdemirProblem-posing Skills Of Teachers And Preservice Teachers With Regard To Ratio-proportion And The Causes Of Difficulties They Experience In The Problem-posing ProcessÖğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Oran-orantı Konusuna İlişkin Problem Kurma Becerileri Ve Problem Kurma Sürecinde Yaşadıkları Zorlukların Nedenleri
630Türkçeİlhan Koyuncuİlhan Koyuncu, Emrullah ErdemScaling The Reasons Why Mathematics Can Not Be Learned Through Paired Comparison Methodİkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Matematiğin Öğrenilememesinin Nedenlerinin Ölçeklenmesi
763TürkçeTuba AdıgüzelTuba Adıgüzel, Furkan Şimşir, Burçin Gökkurt Özdemir, Neslihan UstaComprehension Levels Of The Preservice Teachers Towards The Different Representation Styles: The Example Of “function”Öğretmen Adaylarının Farklı Temsil Biçimlerine İlişkin Anlamaları: Fonksiyon Örneği
897TürkçeDavut KöğceDavut KöğceInvestigating Of Elementary Mathematics Second Grade Student Teachers' Mathematical Errors In Analysis I Courseİlköğretim Matematik İkinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Analiz I Dersinde Yaptıkları Matematiksel Hataların İncelenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Zigana
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serap Erdoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
169TürkçeAyşegül UlutaşAyşegül Ulutaş, Burcu Coşanay, Filiz Akdoğan Technological Products Used In Preschool PeriodOkul Öncesi Dönemde Kullanılan Teknolojik Ürünler Ve Çocuk
533TürkçeSerap ErdoğanSerap Erdoğan, Gelengül Haktanır, Proje EkibiA Practical Example In Professional Development: E-mente:oÖÖMesleki Gelişimde Örnek Bir Uygulama: E-mente:oöö
678TürkçeBinnur Yıldırım HacıibrahimoğluBinnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Ayşegül UstaoğluKnowledge And Attitudes Of Early Childhood Preservice Teachers Regarding The Inclusion Of Children With Autism Spectrum DisorderOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklara İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi
795TürkçeBinnur Yıldırım HacıibrahimoğluBinnur Yıldırım HacıibrahimoğluAnalyzing Preservice Teachers’ Definitions Of Ideal Early Childhood Teacher According To Teacher CompetenciesÖğretmen Adaylarının İdeal Okul Öncesi Öğretmen Tanımlarının Öğretmen Yeterliklerine Göre İncelenmesi
1213TürkçeMuhammed Ali ZoroğluŞengül Atasoy, Muhammed Ali ZoroğluPreschool Teachers’ View Related To Science And Nature ActivitiesOkul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Ağasar
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Celal Bayrak
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Aysun Erginer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
750TürkçeCelal BayrakNilgün Seçken, Işıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal BayrakAn Evaluation Of The Presentations Of Pre-service Teachers’ Taking Pedagogical Formation Training Prepared Within The Context Of Micro TeachingPedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Kapsamında Hazırladıkları Ders Sunumlarının Değerlendirilmesi
876TürkçeAli ArslanAli Arslan, Mümine AkcaalanThe Development Of Prospective Teachers’ Self-efficacy Belief Sources ScaleÖğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi
1161TürkçeKamil Arif KırkıçKamil Arif Kırkıç, Beyzanur PulatThe Perception Of Teachers And Prospective Teachers Related To Learning And Teaching ProcessesÖğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Öğretim Sürecine Yönelik Algılarının İncelenmesi
1257TürkçeBetül KaradumanBetül Karaduman, Ahmet DoğanayInvestigation Of Pre-service Science And Primary Teachers’ Learned Knowledge About “gases” Through Didactic TranspositionFen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Genel Kimya –ı Dersi, Gazlar Konusuyla İlgili Özümsenen Bilgilerinin Didaktiksel Dönüşüm Açısından Değerlendirilmesi
1605TürkçeAysun ErginerAysun Erginer, Emine SaklanTransformation Of Teaching Profession Into A Woman’s Profession With The Perspective Of The Teacher CandidateÖğretmen Adayı Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Taka
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Aizhana Abibulayeva
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ferah Çekici
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1488İngilizceElif Selcan KutucuElif Selcan Kutucu, Betül Ekiz Kıran , Yezdan BozThe Views Of Pre-service Chemistry Teachers On Developing And Using Content Representation (core)
1523İngilizceBetül Ekiz KıranBetül Ekiz Kıran, Elif Selcan Kutucu, Yezdan BozPre-service Chemistry Teachers’ Reflections On Their Student Teaching Experiences
1540İngilizceFerah ÇekiciFerah Çekici, Aynur Kesen MutluSome Variables For Predicting Social Skills Level Of Teacher Candidates
1813TürkçeCevdet GürsoyCevdet Gürsoy, Leyla Deniz Uygur Yolçum, Polat Şendurur, İsmail Hakkı Özdemir, Abdulhakim Taymur, Cahit Timur, Gönül ÇakırgözDissatisfaction Of Candidate Teachers With Candidate ProcessAday Öğretmenlerin Adaylık Süreci İle İlgili Memnuniyetsizlikleri
1850İngilizceMarziya AssylbekovaMarziya Assylbekova, Aizhana Abibulayeva, Roza Aimagambetova, Lidiya VassilyevaSocial State Policy For Combating Orphan Hood: Kazakhstan Case Study

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Kadırga
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çavuş Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zeynep Ayvaz Tuncel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
986TürkçeZeynep Ayvaz TuncelFatma Çobanoğlu, Zeynep Ayvaz TuncelNovice Teachers’ Opinions About Teacher Induction ProgramAday Öğretmenlik Sürecine İlişkin Aday Öğretmenlerin Görüşleri
997TürkçeBurcu DumanBurcu DumanMetaphorical Perceptions Of Prospective Teachers About Station TechniqueÖğretmen Adaylarının İstasyon Tekniğine İlişkin Metaforik Algıları
1345TürkçeBerfu Kızılaslan TunçerBerfu Kızılaslan Tunçer, Çavuş ŞahinEvaluation Of Prospective Teachers’ Views Related To Teacher Certification ProgramPedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adayı Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
1449TürkçeMehmet AydınMehmet AydınTeacher Candidates’ Beliefs Towards Teacher Role And Student RoleÖğretmen Adaylarının Öğretmen Ve Öğrenci Rolüne Yönelik İnançları
1727TürkçeAlper ŞimşekAlper Şimşek, Ali Kürşat Erümit, Muhammet BerigelInvestigation Of Teacher Candidates’ Interactive Board Use And Their Intention To UseÖğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımı Algıları Ve Kullanım Niyetlerinin Belirlenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Hamsiköy
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Meral Seker
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
167İngilizceSezen ArslanSezen ArslanAn Investigation Into The Relationship Between Learners’ Attitudes Towards Learning English And Performance In Teog
200İngilizceMeral ŞekerMeral Şeker, Ayça DinçerA Framework For English Language Teaching At Higher Education Preparatory Classes
712İngilizceEylem Perihan KibarEylem Perihan KibarInvestigating The Relationship Between Learners’ Ideal L2 Self, Ought-to L2 Self And Their English Exam Results
840İngilizceZekiye ÖzerZekiye ÖzerAn Investigation Of English Langauge Teachers' Perceptions Of Multicultural Education: The Case Of Turkey
1861İngilizceNurdan KavaklıNurdan KavaklıContributions Of Educational Projects On Elt Student-teachers’ Professional Development

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Karadağ
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saban
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Turan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1098TürkçeNeşe UygunNeşe Uygun, Beyhan Nazlı Koçbeker Eid, Ahmet SabanA Study On Peer Attitudes And Awareness Towards Inclusion StudentsKaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Tutum Ve Farkındalığının İncelenmesi
1164TürkçeGamze KaraerGamze KaraerEvaluation Of The Primary School Social Skills In Terms Of Pisa Examination Reports Pısa Raporlarına Göre İlköğretim Sosyal Bilgiler Becerilerinin Değerlendirilmesi
1347TürkçeAlper YorulmazAlper Yorulmaz, Sedat Altıntaş, Sabri SidekliMathematical Reasoning Skills Of Pre-service Teachers Thinking Holistically And Analytically Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri
1349TürkçeAlper YorulmazAlper Yorulmaz, Emel Çilingir AltınerDo Geometry Self-efficacy And Spatial Anxiety Affect The Attitude Towards Geometry?Geometri Özyeterliği Ve Uzamsal Kaygı Geometriye Yönelik Tutumu Etkiler Mi?
1610TürkçeBeyhan CanBeyhan CanCorrelation Between Critical Thinking Support Behaviors And The Attitudes Towards Reading Of Primary School Teachers’Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünmeyi Destekleme Davranışları İle Kitap Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Erikbeli
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeynep Hamamcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
175TürkçeAhmet KaraAhmet Kara, Ali EryılmazPrediction Of Perfectionism And Anxiety Of Career AdaptabilityMükemmeliyetçlik Ve Kaygının Kariyer Uyumluluğunu Yordaması
469TürkçeAhmet KaraAhmet Kara, Ayşe AypayDevelopment Of Balanced Life Scale And Balanced Life Skills Scale Based On The Balance Model Of Posityive Psychotherapy Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam ölçeği Ve Dengeli Yaşam Becerileri ölçeğinin Geliştirilmesi
739TürkçeBetül Gökçen Doğan LaçinBetül Gökçen Doğan Laçin, Ergül DemirPredictive Roles Of University Students' Anxiety Levels Of Repeated Thought And Irrational Thought LevelsÜniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce Ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü
853TürkçeGürcan ŞekerGürcan Şeker, Alim KayaTesting The Effectiveness Of The Vocational Decision Making Program On 10th-grade StudentsMesleki Karar Verme Programının Onuncu Sınıf Öğrencileri Üzerinde Etkililiğinin Sınanması
1071TürkçeAynur KarabacakAynur Karabacak, İsmail Seçer, Mücahit DilekmenThe Mediator Role Of Emotional Reactivity On Relationship Between Anxiety Sensitivity And Subjective Well-beingAnksiyete Duyarlılığı Ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Duygusal Tepkiselliğin Aracı Rolü

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Haçkalı
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. A. Sibel Türküm
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
384İngilizceÇiğdem Topcu-uzerÇiğdem Topcu-uzer, İbrahim TanrıkuluCyberbullying Prevention And Intervention: Technological Solutions
386İngilizceÇiğdem Topcu Uzerİbrahim Tanrıkulu, Çiğdem Topcu UzerPreventing And Intervening In Cyberbullying In Schools: A Systematic Review
1245İngilizceAyşe Ulu YalçınkayaAyşe Ulu Yalçınkaya, Ayhan DemirUnderstanding Adolescent Loneliness In Parental Acceptance-rejection Theory
1262İngilizceFikret GülaçtıFikret Gülaçtı, Recep Gür, Zeynep ÇiftciInvestigating Altruism And Life Satisfaction Of Pre-service Teachers In Terms Of Some Variables
1552İngilizceŞerife ÖzbilerŞerife ÖzbilerPerceived Locus Of Academic Control, Social Support From Family As A Predictor Of Academic Achievement Of University Students

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Sultan Murat
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mehmet Aksüt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
368TürkçeZehra KurşunZehra KurşunComparison Of The Fathers With Children Who Have Normal-development And Fathers With Autistic Children In Terms Of Stress Coping StylesNormal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Babalar İle Otizmli Çocuğa Sahip Babaların Stresle Başa Çıkma Tarzları Bakımından Karşılaştırılması
1534TürkçeEmine DağlıEmine Dağlı, Fatma KalkanThe Impact Of The Activities Provided To Normally Developing Students In Improving Attitudes Toward Inclusive Students With Hearing Impairmentİşitme Yetersizliği Olan Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumların İyileştirilmesinde Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Sunulan Etkinliklerin Etkisi
1718TürkçeCanan Sola ÖzgüçCanan Sola Özgüç, Damla AltınSchool Counselor’s Experiences In Special Education SchoolsÖzel Eğitim Okullarında Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Deneyimleri
1744TürkçeMehmet AksütMehmet Aksüt, Tuğba Afra PekmezA Pedagogical Approach In Therapy Of Children With Language And Speech DifficultyDil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Terapisinde Pedagojik Bir Yaklaşım
1817TürkçeDamla AslanDamla Aslan, Ümit Doğan, Seher Kulein, Esra ÖzdemirExamining Of Difficulties That Special Talented Students’ Parents ExperiencedÖzel Yetenekli Öğrencilerin Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlüklerin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Sera
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kerim Gündoğdu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Recep Ragıp Başbağı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
159TürkçeNeşenur ŞenelNeşenur ŞenelA Review About The Opinions Of The Foreign Language Lecturers Regarding The In-service Training They Received Concerning Techno-pedagogic SkillsYabancı Dil Okutmanlarının Teknopedagojik Becerilere Yönelik Aldıkları Hizmet İçi Eğitimlerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
967TürkçeKerim GündoğduKerim Gündoğdu, Canay Karcı AktaşWhat Do Instructors And Students Think About Listening-speaking Course? (the Case Of Adu-soffl)Öğretim Elemanları Ve Öğrencileri Dinleme-konuşma Dersi Hakkında Ne Düşünüyor? (adü-ydyo Örneği)
1301TürkçeKerim GündoğduMuhammed Eken, Kerim GündoğduThe Views Of Private And Public Preparatory Class Students Regarding Teaching EnglishHazırlık Sınıfı Ve Özel Kurs Öğrencileri İle Öğretmenlerinin İngilizce Öğretimine İlişkin Görüşleri
1360TürkçeRecep Ragıp BaşbağıRecep Ragıp BaşbağıCollaborative Learning In University Context - Innovative Teaching And Learning Forms -Üniversite Bağlamında İşbirlikçi Öğrenme -yenilikçi Öğretim Ve Öğrenme Biçimleri-

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Sis Dağı
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muammer Demirel
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
402TürkçeMehmet AkpınarMehmet Akpınar, Selahattin Kaymakcı, Kerem Çolak Investıgatıon Of Socıal Scıences Teacher Candıdates’ Opınıon Related To Problems In Fıeld Of The Research Project CourseSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Dersinde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
530TürkçeAhmet ÇopurAhmet ÇopurInclusion Students In Social Studies: Observation Of Lessons And Teacher OpinionsSosyal Bilgiler Dersinde Kaynaştırma Öğrencileri: Ders Gözlemi Ve Öğretmen Görüşleri
541TürkçeŞengül KorkutŞengül Korkut, Hasan Said Tortop, Recep Dündar Teaching Differentiated Social Sciences According To Integrated Curricular Model In Education Of Gifted StudentsÜstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bütünleştirilmiş Müfredat Modeline Göre Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Öğretimi
1107TürkçeMuammer DemirelMuammer Demirel, Sevda Gülşah YıldırımAn Example Event To Gain The Value Of Respect For Differences: Everyone Has A StoryFarklılıklara Saygı Değerini Kazandırma İçin Örnek Bir Etkinlik: Herkesin Bir Öyküsü Var
1160TürkçeMehmet AkpinarMehmet Akpinar, Selahattin Kaymakcı, Kerem ÇolakEvaluating The Effects Of Historical Series’ Violence Acts On Middle Grade StudentsTarihi Dizilerde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Çamburnu
TARİH EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Demircioğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Meydan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1084TürkçeGüven DinçGüven DinçThe First Phase Of The History Teaching In Turkey And Cyprus (1895-1974)Türkiye’de Ve Kıbrıs’ta Kıbrıs Tarih Öğretiminin İlk Safhası (1895-1974)
1511TürkçeAslı Avcı AkçalıAslı Avcı Akçalı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ebru DemircioğluEvaluation Of The Competency Of History Pedagogy Program Students On Oral History MethodTarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Sözlü Tarih Yöntemiyle İlgili Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
1522TürkçeEbru DemircioğluEbru Demircioğlu, İsmail Demircioğlu, Ragıp Yusuf SavletShould History Education Support Peace Education? Views Of Students Teachers Of History Pedagogy ProgramTarih Eğitimi Barış Eğitimini Desteklemeli Midir? Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerinin Görüşleri

5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Pazarkapı
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kamil İşeri
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
660TürkçeErkan ÇerErkan ÇerThe Effects Of Creative Drama On Developing The Writing Skills Of Students Of Primary Educationİlköğretim Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi
818TürkçeMustafa KöroğluMustafa Köroğlu, Hüseyin ÖzçakmakDetermination Of Cognitive Awareness Levels Of Turkish Teacher Candidates And Examining The Relationship Level With Academic AchievementTürkçe Öğretmeni Adaylarının Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Akademik Başarıyla İlişki Düzeyinin İncelenmesi
1621TürkçeÖzlem Bayrak CömertÖzlem Bayrak CömertTeaching Of Verbal Expression Components In Turkish Education By Different Methods And TechniquesTürkçe Eğitiminde Sözlü Anlatım Unsurlarının Farklı Yöntem Ve Tekniklerle Öğretimi
1807TürkçeHüseyin SayınHüseyin Sayın, Mustafa AydınMiddle School Students' Conceptual Metaphors Of The MediaOrtaokul Öğrencilerinin Medyaya İlişkin Metaforları
1837TürkçeAbdurrahman GüzelAbdurrahman GüzelOpinions On Current Status Of Turkish Education Departments At Education FacultiesEğitim Fakültelerinde Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Son Durumları Hakkındaki Görüşlerimiz
5. Oturum Cumartesi 09:00-10:15
Fuaye Alanı
Oturum Başkanı Yard. Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Oturum Başkan Yardımcısı: Araş. Gör. Eyüp Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
77TürkçeEsen SandırazEsen Sandıraz, Zeliha ŞahinSample Practise For Project Based And Student-centered LearningÖğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Uygulama Örneği: Birlikte Öğrenelim
143TürkçeFatma Gülsün KarabıyıkFatma Gülsün Karabıyık, Esen SandırazIntegratıng Etwinning Projects Into CurriculumsEtwinning Projelerinin Eğitime Entegre Edilmesi Uygulama Örneği
162TürkçeDuygu UysalDuygu UysalFactors Affecting The Nutrition Habits Of The 5th Grade Students In Middle SchoolOrtaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler
235TürkçeSeçil OkyaySeçil Okyay Integratıng Technology In Prımary School 2nd And 3rd Grades English Teaching Sampleİlkokul 2. Ve 3. Sınıflarda Bilişim Teknolojilerinin İngilizce Eğitimine Entegre Edilmesi Uygulama Örneği
414TürkçeRahman YavuzRahman YavuzUse Of Portfolio Assessment As An Alternative Assessment Method In The Medical Education
415TürkçeGül Hatice Tarakçıoğlu ÇelikGül Hatice Tarakçıoğlu ÇelikA New Way In Education: Peer EducationEğitimde Yeni Bir Yol: Akran Eğitimi
844TürkçeRahman YavuzRahman YavuzContribution Of Museum Trip To Teaching History Of Medicine
1237TürkçeNeslihan FıstıkekenNeslihan Fıstıkeken, Hakan SertInvestigation Of Attitudes Of Science Teacher Candidates Against Physics CourseFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Trabzon
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Bilge
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Cengiz Şahin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
358TürkçeCengiz ŞahinCengiz ŞahinRelationship Between Emotional Intelligence And Communication Skills In Counselor Trainees*Psikolojik Danışman Adaylarında Duygusal Zekâ Ve İletişim İlişkisi*
481TürkçeTuğba TürkTuğba Türk, Fazilet Yavuz Birben, Halil EkşiExperiences, Dilemma And Educational Needs Of Psychological Counselors About Abuse CasesÇocuk İstismar Olgularıyla İlgili Olarak Psikolojik Danışmanların Deneyim İkilem Ve Eğitim Gereksinimleri
972İngilizceMehmet Ali PadırMehmet Ali Padır, Tuncay AyasThe Examining Relationship Between Being Cyberbully, Cybervictim And Parent Internet Style, Big Five Personality Traits In Terms Of Different Variables
1066İngilizceMustafa Alperen KurşuncuMustafa Alperen Kurşuncu, Zeynep Hatipoğlu SümerPsychometric Properties Of The Personal Authority In Family System Questionnaire-turkish Young Adult Version (pafsq-vc)
1510TürkçeSümeyye DerinSümeyye Derin, Filiz BilgePathological Gambling: A Case ReportPatolojik Kumar Oynama: Bir Olgu Sunumu

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Sümela
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
403TürkçeAyça Saraç DengizAyça Saraç Dengiz, Andrea GuazziniThe Sense Of Community Regarding School In University Students: An Intercultural ComparisonÜniversite Öğrencilerinde Okula İlişkin Topluluk Duygusu: Kültürlerarası Karşılaştırma
430TürkçeNazlı Büşra AkçabozanNazlı Büşra Akçabozan, Zeynep Hatipoğlu SümerTurkish Adaptation Of Appreciaiton In Relationships Scale: Validity And Reliability Studyİlişkilerde Takdir Ölçeği’nin Türkçeye Adaptasyonu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
595TürkçeFulya TürkFulya Türk, Ümmügülsüm CihangiroğluA Thematic And Methodological Analysis Of Applied Psychological Counseling And Guidance (pcg) Graduate ThesesUygulamaya Dayalı Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Lisansüstü Tezlerinin Tematik Ve Metodolojik Olarak İncelenmesi
1026TürkçeFeridun KayaMeva Demir, Feridun Kaya, Gülşen KoçakEmotional Autonomy And School Burnout In Adolescents: An Investigation With Structural Equation ModelingErgenlerde Duygusal Özerklik Ve Okul Tükenmişliği: Yapısal Eşitlik Modelliyle Bir İnceleme
1661TürkçeZeynep Deniz YöndemZeynep Deniz Yöndem, Emine Tunç, Muhammed BahtiyarLise Ve Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenleme, Baş Etme Ve Psikolojik Dayanıklılık Yönünden KarşılaştırılmasıLise Ve Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenleme, Baş Etme Ve Psikolojik Dayanıklılık Yönünden Karşılaştırılması

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Zağnos
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gürhan Can
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Osman Özokcu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
479TürkçeFatih YazıcıMustafa Sözbilir, Fatih Yazıcı, Şeyda GülThe Teaching ‘reproduction, Growing And Development’ Unit To 6th Grade Students With Visual Impairments6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “üreme, Büyüme Ve Gelişme” Ünitesinin Öğretimi
854TürkçeFatih YazıcıMustafa Sözbilir, Şeyda Gül, Fatih Yazıcı, Aydın Kızılaslan, Betül Okcu, Seracettin Levent ZorluoğluThe Effect Of Design-based Instruction On Visually Impaired Students’ Attitudes And Motivations In Science CourseTasarım Tabanlı Öğretim Yönteminin Görme Engelli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi
895TürkçeOsman ÖzokçuOsman Özokçu, Taşkın YıldırımDetermining The Fears Of Special Needs And Non-special Needs (normal) StudentsKaynaştırma Öğrencisi Olan Ve Olmayan (normal) Öğrencilerin Korkularının Belirlenmesi
899TürkçeOsman ÖzokçuOsman Özokçu, Özlem Çelik, Ceyhun ServiDetermining The Needs Of Parents Of Autistic ChildrenOtizmli Çocuğa Sahip Anne Babaların Gereksinimlerinin Belirlenmesi
1804TürkçeM.abdulbaki KaracaM.abdulbaki Karaca, Hakan Sarı, Abdullah EkerOpinions And Recommendations On The İnclusİon Applications Of Classroom Teachers Durİng Primary Schoolİlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamaları İle İlgili Görüş Ve Önerileri
1830TürkçeM.abdulbaki KaracaM.abdulbaki Karaca, Hakan Sarı, Abdullah Eker Primary School Class In The Process Of Mainstreaming Practices Determination Of Teachers' Relative Problems On Inclusionİlkokulda Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştığı Güçlüklerin Belirlenmesi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Ortahisar
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Emine Gülriz Akaroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1253TürkçeEmine Gülriz AkaroğluEmine Gülriz AkaroğluThe Effect Of Artistic Educational Programme On The Visual Perception Of Six-year ChildrenSanat Eğitim Programının Altı Yaş Çocukların Görsel Algısına Etkisi
1386İngilizceSeçil CengizoğluRefika Olgan, Seçil Cengizoğlu, Gizem SolmazPreschool Children’s Views On Unsolvable Math Problems
1420TürkçeFatma Ülkü YıldızFatma Ülkü Yıldız, Aysel ÇağdaşMontessori Training Program For Mothers (mtpm)Montessori Anne Destek Eğitim Programı(madep)
1497İngilizceSeçil CengizoğluSeçil Cengizoğlu, Gözde Kaplan, Gizem Solmaz, Mine Önal, Havva Ayça Alan, Özgül Yılmaz TüzünHow Books Are Selected For Young Children?: Driving Forces For Children And Parents
1608TürkçeElveda KuyucakElveda Kuyucak, Semra ÜnalThe Expectations Of Pre-school Teachers From School Managers And The Level To Meet Teachers Expectations Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinden Beklentileri Ve Karşılanma Düzeyleri

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
1461
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Berrin Akman
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zeynep Temiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
59TürkçeZeynep TemizZeynep TemizThe Story Of Acquiring Turkish As A Second LanguageTürkçeyi İkinci Bir Dil Olarak Edinmenin Hikayesi
648TürkçeDila Nur YazıcıElif Mercan Uzun, Eda Bütün Kar, Dila Nur YazıcıAssessments Of The Transition Process From Preschool To Primary School In Accordance With The Opinions Of Teacher, Parent And StudentAna Sınıfından İlkokula Geçiş Sürecinin Öğretmen, Veli Ve Çocuk Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
968TürkçeMerve GangalMerve Gangal, Yasin ÖztürkCategorizingthe Unwanted Behaviorsin Preschool Classroomsand The Strategies To Cope With These BehaviorsOkul Öncesi Eğitim Sınıflarında İstenmeyen Davranışlar Ve Bu Davranışlar İle Başa Çıkma Yollarının Sınıflandırılması
994TürkçeDila Nur YazıcıElif Mercan Uzun, Dila Nur Yazıcı, Berrin AkmanViews Of Preschool Teacher Candidates About Methods Of Recognition And Evaluation Of ChildOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuğu Tanıma Ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri
1421TürkçeÖzlem OkyayÖzlem Okyay, Adalet KandırImpact Of The Interactive Story Readİng Method On 48-72 Month Children’s Vocabulary Based On Receptive And Expressive Language Etkileşimli Öykü Okuma Yönteminin 48-72 Aylık Çocukların Alıcı Ve İfade Edici Dile Dayalı Sözcük Bilgisine Etkisi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Hıdırnebi
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ok
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mediha Sarı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
507TürkçeAslı ÖzgökAslı Özgök, Mediha SarıInvestigation Of Educational Philosophy And Epistemological Beliefs Of TeachersÖğretmenlerde Eğitim Felsefi İle Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
666TürkçeAli DoğanAli Doğan, Semra Demir BaşaranThe Examınatıon Of Usage Level Of Metacognıtıve Skıll Developer Strategıes By Elementary And Secondary School Teachersİlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Biliş Üstü Beceri Geliştiren Stratejileri Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
680TürkçeMerve YalçınkayaMehmet Arif Özerbaş, Merve YalçınkayaThe Impact Of Multimedia Usage On Academic Achievement, Motivation And Concerns Of Primary School StudentsÇoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Motivasyonları Ve Kaygılarına Etkisi
1543TürkçeFadıl ŞirazEyüp Cücük, Erdal Bay, Fadıl ŞirazThe Validity And Reliability Study Of Effective Instructional Strategies Scale (eiss) Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği (eösö) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1659TürkçeMurat KademliMurat Kademli, İlker Ay, Ebru Yeniman, Ertan Yesari HastürkAn Importance Of Teorıtıcal Knowledge In Vocatıonal EducatıonMesleki Eğitimde Temel Ve Teorik Bilginin Önemi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Kayabaşı
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Gelişli
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ali Ünişen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
429TürkçeAli ÜnişenAli Ünişen, Betül Aslan Evaluation Of Secondary School Students’ Environmental Attitudes In Terms Of Their School Vandalism DispositionsOrtaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Okul Tahripçiliğinde Bulunma Davranışı Bakımından İncelenmesi
887TürkçeVolkan DuranVolkan Duran, Damla Aslan, Yaşar BarutInvestigation Of The Relationship Between Different Presentation Types With The Attention And Meditation Levels Through Brain WavesFarklı Sunum Türlerinin Dikkat Ve Meditasyon Düzeyleriyle İlişkisinin Beyin Dalgaları Açısından İncelenmesi
951TürkçeYasemin Cengiz DemirYasemin Cengiz Demir, Ali ArslanDevelopment Of The Perception Scale Of The Guidance Course For High School StudentsOrtaöğretim Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Dersi Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi
1529TürkçeMehmet BaşaranMehmet Başaran, Erhan Yokuş, Eyüp Cücük, İbrahim YıldırımExamining Teacher Candidates’ Self-efficacy Perceptions About Being A Teacher And Their Attitudes Towards Computer Assisted EducationÖğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlilikleri İle Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
1911TürkçeYücel GelişliYücel GelişliExamination Of The Attitudes Of Secondary School Eighth Grade Students Towards TeachersOrtaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmene Yönelik Tutumları

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Akçaabat
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emin Karip
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
89TürkçeRamazan ErtürkRamazan Ertürk, Bahri AydınThe Examination Of The Conditions Increasing And Negatively Affecting Teachers' Work MotivationÖğretmenlerin İş Motivasyonunu Artıran Ve Olumsuz Etkileyen Durumların İncelenmesi
841TürkçeDemet Zafer GüneşDemet Zafer Güneş, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan GüngörenDetermination Of The Pedagogical Formation Students’ Of Teaching Profession Perceptions By Metaphors Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Metafor İle Belirlenmesi
980TürkçeAhmet BurakOsman Ferda Beytekin, Ahmet Burak, Şule Kaya AtçaThe Views Of School Principals Related To Change ManagementOkul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri
1119TürkçeŞekibe TasOsman Ferda Beytekin, Şekibe Tas, Yunus Emre AğaçdikenThe Instructional Supervision Practices Of The Secondary School Principals: The Case Of BornovaOrtaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Uygulamaları: Bornova İlçesi Örneği

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Boztepe
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
130TürkçeMustafa ÖztürkMustafa Öztürk, Hıfzı DoğanThe Perceptions Of The Teachers Regarding The Innovation Management Competences Of The Primary School Principals (the Sample In The Town Of Avcılar In İstanbul)İlkokul Müdürlerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları ( İstanbul İli Avcılar İlçesi Örneği )
354TürkçeMehmet Sabir ÇevikMehmet Korkmaz, Mehmet Sabir ÇevikThe Impact Of Organizational Culture On AlienationÖrgüt Kültürünün Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi
356TürkçeAkın AmasralıAkın Amasralı, Damla AslanMobbing (bullying) Experience Levels Of The Teacher CandidatesAday Öğretmenlerin Mobbing (yıldırma) Yaşama Düzeyleri
649TürkçeHayrettin TükelHayrettin Tükel, Şenay Sezgin NartgünThe Relation Between Secondary Schools Teachers’ Ethic Tendency And Collaborative Climate Perception Ortaöğretim Kurumları Öğretmenlerinin Etik Eğilimleri Ve İşbirlikçi İklim Algıları Arasındaki İlişki
1542TürkçePınar Yengin SarpkayaPınar Yengin Sarpkaya, Sinem DalExamination Of The Films Recommended By Ministry Of Education In The Candidate Teacher Training Program In Terms Of Manager And Teacher CharacteristicsMeb’in Aday Öğretmen Yetiştirme Programında Önerdiği Filmlerin Yönetici Ve Öğretmen Özellikleri Açısından İncelenmesi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Fatih
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Altınışık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mehmet Okutan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
476TürkçeAbdurrahman KaraAbdurrahman Kara, Songül AltınışıkDefining The Mental Health Of Teachers And Services To Support Their Mental Health Öğretmenlerin Ruh Sağlığının Ve Ruh Sağlığını Desteklemek İçin Sunulabilecekhizmetlerin Belirlenmesi
1706TürkçeElif Eren TopaloğluElif Eren Topaloğlu, Mehmet OkutanThe Contribution Of Distance Education Non-thesis Master's Program On Educational Administration To Professional Development Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Mesleki Gelişime Katkısı
1748TürkçeAhmet ÇamuraliAhmet Çamurali, Mehmet OkutanTrabzon Province Chamberlain Made In Education And Training Activities On The Way To Becoming A Model InvestigationTrabzon İli Çaykara İlçesinde Yapılan Eğitim-öğretim Faaliyetlerinin Bir Model Olma Yolunda İncelenmesi
1757TürkçeKaan SağuerKaan Sağuer, Mehmet OkutanTraining Management And The Effect Of Events Resulting In Sample Training AdministratorsEğitim Yönetimi Ve Denetiminde Ortaya Çıkan Örnek Olayların Eğitim Yöneticilerine Etkisi
1874TürkçeEsra Töre SefaköyEsra Töre Sefaköy, Adem ÇilekInvestigation Of The Relationship Between Affective Commitment And In-role/extra Role Behaviors Of School ManagersOkul Yöneticilerinin Duygusal Bağlılıkları Ve Rol Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Yavuz
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Satılmış Tekindal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
537TürkçeSeval Kula KartalSeval Kula Kartal, Ömer KutluIdentifying Mediating Roles Of Perseverance And Openness To Problem Solving On The Relationship Between Socio-economic Status And Math Success In Pisa 2012 TurkeyPısa 2012 Türkiye Uygulamasında Öğrencilerin Matematik Başarıları İle Sosyoekonomik Düzeyleri Arasında Problem Çözmeye Açıklık Ve Kararlılıklarının Aracılık Etkilerinin İncelenmesi
553TürkçeSeval Kula KartalSeval Kula KartalAnalyzing Item Discrimination According To The Models Based On Different Assumptions In Terms Of Response Processes Yanıtlama Süreçlerine İlişkin Farklı Varsayımlara Dayanan Modellere Göre Kestirilen Madde Ayırt Ediciliklerinin İncelenmesi
1154TürkçeEsra SözerEsra Sözer, Derya Çavdar, Nilüfer KahramanA Longitudinal Analysis Of The Relationships Between Individuals' Sleep Quality And Emotional States And TraitsBireylerin Uyku Kaliteleri Ve Duygu Durumları İle İlgili Duyuşsal Becerileri Arasındaki İlişkilerin Boylamsal Analizi
1576TürkçeTuba GündüzTuba Gündüz, Derya ÇavdarThe Relationship Between The Alternative Measuring Item And The Likert Type Scale Item In Measuring Of A Sensorial FeaturesDuyuşsal Bir Özelliğin Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Aracı Maddesi İle Likert Tipi Ölçek Maddesi Arasındaki İlişki
1593TürkçeDerya ÇavdarDerya Çavdar, Esra Sözer, Nilüfer KahramanAn Evaluation Of A Longitudinal Assessment Model For ResilienceDayanıklılık İçin Tekrarlı Ölçümleri İçeren Boylamsal Bir Ölçekleme Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Kanuni
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Baykul
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
184TürkçeMurat AtasoyAdil Yıldız, Murat AtasoyCloud Tools For Alternative Measurement And EvaluationAlternatif Ölçme Ve Değerlendirmede Kullanılabilecek Bulut Araçları
790TürkçeFazilet Gül İnce AracıFazilet Gül İnce AracıTeachers' Reflection On The Performance Of Graduate Education: Teacher OpinionsÖğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarının Performanslarına Yansıması: Öğretmen Görüşleri
1353TürkçeYıldız YıldırımFazilet Gül İnce Aracı, Yıldız YıldırımThe Impact Of Missing Data Analysis Method On Fit Indices In Path AnalysisYol Analizinde Kayıp Veri İle Başa Çıkma Yöntemlerinin Uyum İndekslerine Etkisi
1404İngilizceMehmet KarakoçMehmet Karakoç, Alperen Aksoy, Mehmet Arif Emre Şen, Melih GünayOutcome Focused Computer Based Assessment System Using Intelligent Shuffling Algorithm
1477TürkçeHatice İnalHatice İnal, Duygu AnılMulti Dimensional Analysis Of Pisa 2015 Mathematics Results In Socioeconomic Perspective According To CountriesSosyoekonomik Açıdan Pısa 2015 Matematik Sonuçlarının Ülkelere Göre Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Uzungöl
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Azar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Canan Laçin-şimşek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
32TürkçeZeynep Koyunlu ÜnlüZeynep Koyunlu Ünlü, İlbilge DökmeMiddle School Studentsʹ Metaphors Of Scientific InquiryOrtaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları
255TürkçeEmine BilgeEmine Bilge, Hakan Şevki Ayvacı, Şule BahçeciDetermining Seventh Grade Students' Mental Models Of Atom And Molecules7. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi: Atom Modeli Örneği
256TürkçeEmine BilgeEmine Bilge, Hakan Şevki Ayvacı, Şule BahçeciDetermining Seventh Grade Students' Mental Models Of Atom 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom Konusundaki Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi
725TürkçeAyşe Çiftçiİbrahim Erdoğan, Ayşe Çiftçi, Mustafa Sami TopçuAn Examination Of The Argumentation Ability Of The Students And The Questions Used In The Science CoursesFen Bilimleri Derslerinde Kullanılan Soruların Ve Öğrencilerin Argümantasyon Becerisinin İncelenmesi
1268TürkçeMuhammet Emin MısırAysun Öztuna-kaplan, Canan Laçin-şimşek, Muhammet Emin MısırAn Actİon Research On Elimination Misconception In Teaching Science: What Was The Wrong?Fen öğretiminde Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması: Nerede Yanılmışım?

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Zigana
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hakan Sert
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
621TürkçeYasemin ErsözYasemin Ersöz, Sebahattin ArıbaşMustafa Satı Bey As A Science EducationalistBir Fen Eğitimcisi Olarak Mustafa Satı Bey
874TürkçeÖnder ŞensoyÖnder Şensoy, Halil İbrahim YıldırımThe Effect Of Technological Pedagogical Content Knowledge Applications Used In Astronomy Classes Upon The Achievement Levels Of Preservice TeachersAstronomi Derslerinde Kullanılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Başarı Düzeylerine Etkisi
915TürkçeHilal ErabdanHilal Erabdan, Nurhan ÖztürkInvestigation Of Pre-service Science Teachers’ Awareness Of Socio-scientific Issues Appearing In Newspapers Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
1192TürkçeHakan SertMümine Adıyaman, Hakan SertStudy Of Attitude And Self Sufficiency Analysis Toward Computer Related To Computer Education In Science Teacher Candidates Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aldıkları Bilgisayar Eğitimi İle Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
1339TürkçeŞükriye DemirciŞükriye Demirci, Ayşe Yenilmez TürkoğluScıence Teacher's Attıtudes Towards Constructıvıst Learnıng ApproachFen Bilgisi Öğretmenlerinin Yapılandılrmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Ağasar
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alev Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
381TürkçeAtaman KaraçöpAtaman Karaçöp, Ömür Daş, Ümit Yaşar ElyıldırımThe Effects Of Parent Training Materials On The Achievements Of Primary School 3rd Grade Students At The Home-based Learning Activities About The Unit Of Light And Sounds Around Us Aile Eğitim Materyallerinin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Çevremizdeki Işık Ve Sesler Ünitesi İle İlgili Ev Temelli Öğrenme Etkinliklerindeki Başarılarına Etkisi
834TürkçeUygar KanlıUygar Kanlı, Abdullah ÇetinerScience Teaching With First Experiments In The History Of Science: Archimedes And The Golden CrownBilim Tarihindeki İlk Deneylerle Fen Öğretimi: Arşimet Ve Kralın Altın Tacı
1007TürkçeFazilet Seçil ÇilingirFazilet Seçil Çilingir, Alev DoğanThe Effect Of Visual Reading Skills On The Success Of The Subject Of Reflection In The Mirrors And Light Absorption Of The 7th Grade Students' Science Course 7.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Aynalarda Yansıma Ve Işığın Soğurulması Konusu Başarılarına Görsel Okuma Becerilerinin Etkisi
1712TürkçeHakan Şevki AyvacıHakan Şevki Ayvacı, Serkan SevimInvestigation Of The Level Of Information On The Concept Of Light Of Students In Different Learning LevelsFarklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Işık Kavramı İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Taka
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Doymuş
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Önder Şensoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1232TürkçeGünbey EroğluGünbey Eroğlu, İlbilge Dökme, Esra EroğluOpinions Of Elementary School Students’ About Using Of Technological Devices At Science LessonsFen Bilimleri Dersinde Teknolojik Araçların Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
1535TürkçePelin YıldırımSeda Okumuş, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş, Pelin YıldırımThe Effects Of Cooperative Learning Animations Models And Seven Principles On The Understanding The Particulate Nature Of Matter In Decomposition Reactionsİşbirlikli Öğrenme Yedi İlke Animasyon Ve Modellerin Ayrışma Tepkimesinde Kullanılmasıyla Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılmasına Etkisi
1538TürkçePelin YıldırımMustafa Alyar, Seda Okumuş, Kemal Doymuş, Pelin YıldırımThe Effects Of Cooperative Learning Animations Models And Seven Principles On The Understanding Of The Particulate Nature Of Matter In Entropy Subjectİşbirlikli Öğrenme Yedi İlke Animasyon Ve Modellerin Entropi Konusunda Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılmasına Etkisi
1613TürkçeÖnder ŞensoyÖnder Şensoy, Halil İbrahim YıldırımEffect Of Science Lessons Taught By Information Technologies And Applications On Students’ MotivationBilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları İle İşlenen Fen Derslerin Öğrencilerin Motivasyonları Üzerine Etkisi
1622TürkçeEngin KarahanEngin Karahan, Ahmet Oguz AkcayHigh School Students' Cognitive Processes In Problem-based Enginnering Design TasksProblem Odaklı Mühendislik Tasarım Görevlerinde 9. Sınıf öğrencilerinin Bilişsel Süreçleri

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Kadırga
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Dede
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Gülfem Sarpkaya Aktaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
319TürkçeNeslihan ŞahinNeslihan Şahin, Ali EraslanMiddle-school Prospective Mathematics Teachers' Opinions On The Use Of Modeling Activities At The Course Of Mathematics ApplicationsOrtaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri
1156TürkçeAlper Cihan KonyalıoğluAlper Cihan Konyalıoğlu, Zekiye MorkoyunluThe Effect Of Parental Guidance On The Middle School Students’ Mathematical Concept LearningEbeveyn Rehberliğinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Kavramları Öğrenmesine Etkisi
1583TürkçeZeynep ArslanZeynep Arslan, Devrim ÇakmakInvestigation Of Usage Frequency Of Educational Information Network (eba) By Mathematics Teachers In Terms Of Some VariablesMatematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (eba)’nı Kullanma Sıklıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
1607TürkçeGözdegül Arık KaramıkGözdegül Arık Karamık, Gülfem Sarpkaya AktaşInvestigation Of Prospective Mathematics Teachers’ View For Pedagogical Design Capacityİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Tasarım Kapasitesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
1643TürkçeGülfem Sarpkaya AktaşGülfem Sarpkaya Aktaş, Gözdegül Arık KaramıkAlgebra Is A Dream? Game With Letters?Cebir Bir Rüya Mı? Harflerle Oyun Mu?

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Hamsiköy
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
532TürkçeMüjgan BakiMüjgan BakiA Study On Classroom Teacher Candidates’ Detection And Interpretation Of Student Errors In Division OperationsSınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemiyle İlgili Öğrenci Hatalarını Belirleme Ve Yorumlamalarının İncelenmesi
837TürkçeYılmaz ZenginYılmaz ZenginUsing Dynamic Mathematics Software Geogebra To Overcome Misconceptions Related To The Definition Of LimitLimit Tanımı İle İlgili Kavram Yanılgılarını Gidermede Dinamik Matematik Yazılımı Geogebra’nın Kullanımı
1450Türkçeİlknur KasapsaraçoğluYücel Fidan, Bedriye Doluzengin, İlknur Kasapsaraçoğlu, İbrahim Abdu Muhammad, Halime SertThe Adaptation Of Mistake-handling Questionnaire To Turkish For Mathematics: A Validity And Reliability StudyMatematik Öğrenim Sürecine Yönelik Hataları Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1520TürkçeSolmaz Damla GedikSolmaz Damla Gedik, Zekiye MorkoyunluA Study On Elementary School Teacher Candidates’ Geometry Subject Matter KnowledgeSınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Alan Eğitimi Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
1541TürkçeOsman BağdatOsman Bağdat, Hüseyin Bahadır YanıkTwo Novice Mathematics Teachers’ Tendency Of Selecting And Implementing Mathematical TasksMesleğe Yeni Başlayan İki Matematik öğretmeninin Matematiksel Görevleri Seçme Ve Uygulama Eğilimleri

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Karadağ
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emine Akyüz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Esed Yağcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
924TürkçeMünevver AydemirMünevver Aydemir, Ayla Karataş, İlbilge DökmeThe Effect Of Science, Social And Sports/art/design Branches Upon The Attitude Towards The Profession Of TeachingFen, Sosyal Ve Spor/sanat/tasarım Branşlarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutuma Etkisi
928TürkçeMümine AkcaalanMümine Akcaalan, Ali ArslanThe Determining The Prospective Teachers’ Self-efficacy Belief SourcesÖğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarının Belirlenmesi
938TürkçeMünevver AydemirMünevver Aydemir, İlbilge Dökme, Ayla KarataşThe Effect Of Some Variables Upon The Attitudes Of Students Getting Formation Training Towards The Profession Of TeachingFormasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarında Bazı Değişkenlerin Etkisi
1121TürkçeEsed YağcıEsed Yağcı, Filiz YıldızAn Overview On The Practice Dimension In Teacher EducationÖğretmen Yetiştirmede Uygulama Boyutuna Bir Bakış
1373TürkçeBüşra BozanoğluBüşra Bozanoğlu, Hasan Hüseyin YücelThe Metaphors Produced By Teachers For The Term "project"Öğretmenlerin Proje Kavramına Yükledikleri Metaforlar

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Erikbeli
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kamil İşeri
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
480TürkçeTürkan Güler ArıTürkan Güler ArıEffects Of Argumentation Based Learning Approach On Primary School Students' Success In Turkish CourseArgümantasyona Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Başarısına Etkisi
749TürkçeKamil İşeriKamil İşeri, Muhammed BaştuğEvaluation Of 2017 Draft Turkish Curriculum In Terms Of Basic Skill AreasTaslak Türkçe Dersi Öğretim Programının (2017) Temel Beceri Alanları Açısından Değerlendirilmesi
851TürkçeMustafa KöroğluMustafa KöroğluAn Analysis Of Pepee And Caillou Cartoons In Terms Of The Concept Of TeachingPepee Ve Caillou Çizgi Filmlerinin Öğretilen Kavram Türü Açısından İncelenmesi
1387TürkçeFirdevs GüneşFirdevs Güneş, Arzu ÇevikExamination Of Making Implication Skills Of Students Öğrencilerin çıkarım Yapma Becerilerinin İncelenmesi
1709TürkçeHalil Ahmet KırkkılıçHalil Ahmet Kırkkılıç, Yusuf SöylemezEvaluation Of Pisa ResultsPısa Sonuçları İle İlgili Bir Değerlendirme

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Haçkalı
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Nuray Kurtdede Fidan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
367TürkçeErhan KöybaşıAbdulkadir Uzunöz, Vedat Aktepe, Erhan KöybaşıGaining Honesty Value To Students Through Value Analysis ApproachDeğer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerinin Öğrencilere Kazandırılması
551TürkçeEmine YalmanEmine Yalman, Vedat Aktepe, Abdulkadir UzunözStudent Viewsabout Work Sheets Based On The Moral Dilemma Technique: Thevalue Of RespectfordiversityAhlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrencilerinin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri
716TürkçeSibel YazıcıSibel Yazıcı, İjlal Ocak Value Education Based On The Views Of TeachersÖğretmen Görüşlerine Göre Saygı Değeri
1052TürkçeSibel YazıcıSibel Yazıcı, Hakkı YazıcıNational Festival Ceremonies From The Perspective Of Secondary Education StudentsOrtaokul Öğrencilerinin Gözüyle Milli Bayram Törenleri
1648TürkçeNuray Kurtdede FidanNuray Kurtdede Fidan, Tuğba Selanik AyElementary Students’ Perceptions About Effective Citizenship: Based On Theİr Compositionsİlkokul Öğrencilerinin Kompozisyonlarına Dayalı Etkili Vatandaşlık Algısı

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Sultan Murat
YARATICI DRAMA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1133TürkçeEsra Ay KaraçuhaAhmet Çebi, Esra Ay KaraçuhaImportance And Effıcıency Of Educatıonal Drama Method To Realıze Clock Readıng Acquısıtıon For Fırst Grade Studentsİlkokul Birinci Sınıf Saat Kazanımlarını Gerçekleştirmede Eğitsel Drama Yönteminin Etkililiği Ve Kazanım İçeriğinin Başarı Düzeyindeki Yeri
1141TürkçeHatice Hilal BatuÖzlem Ersoy, Hatice Hilal BatuExamınatıon On The Use Of Drama In Education Methods Of Vocatıonal And Anatolıan Hıgh School Teachers: Karabuk SamplementMeslek Lisesi Ve Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Yöntemini Kullanma Yeterliklerinin İncelenmesi: Karabük Örneklemi
1647TürkçeGamzegül EnginGamzegül EnginThe Class Mmanagement Training By Being Used Creative DramaYaratıcı Drama Yönteminden Yararlanılarak Sınıf Yönetimi
1682TürkçeDuygunur Şahin ArslanDuygunur Şahin Arslan Teaching Creative Thinking Using Creative Drama Method With The Project- Torrance Creative ThinkingYaratıcı Drama Yöntemi İle Yaratıcı Düşünme Öğretimi -torrance Yaratıcı Düşünme

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Sera
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Eda Ercan Demirel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
441TürkçeÇiğdem KurtÇiğdem Kurt, Veda Aslım YetişThe Analysis Of Foreign Language Teaching Programs In Terms Of The Place Of Intercultural Approach In Turkey Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmenliği Programlarının Kültürlerarası Yaklaşımın Yeri Açısından İncelenmesi
1112İngilizceEda Ercan DemirelEda Ercan DemirelSelf-efficacy Beliefs Of English Language Teaching Department Pedagogical Formation Students
1315TürkçeAmira AkçayAmira AkçayThe Effect Of The Visuality Factor In Russian Listening Materials On Russian Listening Comprehension SkillRusça Dinleme Materyallerindeki Görsellik Etkeninin Rusça Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
1730İngilizceSuna KocaSuna KocaA Case Study On The Motivation Of The English Language Teachers In Uk
1864TürkçeKamil Arif KırkıçKamil Arif Kırkıç, Ayşe Perihan KırkıçThe Effect Of An Innovative Teaching Technique On The Achievement Levels And Attitudes Of 6th Grade English StudentsYenilikçi Bir Öğretim Tekniğinin Ortaokul 6.sınıf İngilizce Öğrencilerinin İngilizce Dersi Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Sis Dağı
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sibel Karakelle
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Derya Arslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
230TürkçeAdem DoğanHamdi Karakaş, Adem DoğanClassroom Teachers’ Negative Attitudes Towards Information And Communication Technology And Their ProblemsBilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Olumsuz Tutumları Ve Belirlemiş Oldukları Sorunlar
590TürkçeÖzgün ÇakırÖzgün Çakır, Berk Hasar, Nihat Uyangör, Devrim ÜzelComments Of Middle School Student About Cursive And Italic HandwritingOrtaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri
642TürkçeCüneyt AkarCüneyt AkarA Study Of The Scale Development Of Democratic Values Toward Elementary School Teacher CandidatesSınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlerine Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması
849TürkçeRabia ÜnalRabia Ünal , Özlem Can, Tuğba DönmezThe Opinions And Evaluations Of 4th Grade Primary School Students Regarding Sound Pollution At Schools İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okullardaki Ses Kirliliğine İlişkin Görüş Ve Değerlendirmeleri
1654TürkçeDerya ArslanDerya Arslan, Yıldız Mutlu Yıldız, Sibel KarakelleExamining Music Workbooks Of Primary School Students According To Gender İlkokul Müzik Öğrenci Çalışma Kitaplarının Toplumsal Cinsiyete Göre İncelenmesi

6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Çamburnu
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Göktaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nesrin Özdener
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
204TürkçeDursun KarakayaDursun Karakaya, Sedef SezginA Study In Determining The Technopedagogical Needs Of Foreign Language Instructors At Anadolu UniversityAnadolu Üniversitesi Örnekleminde Yabancı Dil Okutmanlarının Teknopedagojik İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
371TürkçeBayram GökbulutBayram GökbulutIt Teachers’ Professional Competencies In Accordance With International Iste-cse Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası Iste-cse Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilikleri
1258TürkçeSeher ÖzcanSeher Özcan, Şahin Gökçearslan, Akça Okan YükselInvestigation Of The Relationship Between Cyberloafing And Academic Motivation Levels Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Ve Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1700TürkçeEngin KutluayNesrin Özdener, Engin KutluayThe Effects Of Experimental Techniques Used In Different Laboratory Environments On Academic Achievement And Cognitive EffortFarklı Laboratuvar Ortamlarında Kullanılan Deney Tekniklerinin Akademik Başarı Ve Bilişsel Yüklenme üzerine Etkileri
1752TürkçeÖzcan Erkan AkgünÖzcan Erkan Akgün, İbrahim Duman, Mehmet Barış Horzum, Mübin KıyıcıInternship Monitoring And Support System (sides) Development ProcessStaj İzleme Ve Destek Sisteminin (sides) Geliştirilme Süreci
6. Oturum Cumartesi 10:30-11:45
Pazarkapı
BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Pınar Akbulut Köseoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
25TürkçeŞule ÜnalŞule ÜnalProject- Based Learning In Bıology Lesson And Evaluatıon Of Sudents’ Vıews (tübitak 4006 Scıence Faır Sample)Biyoloji Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretim Ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (tübitak 4006 Bilim Fuarı Örneği)
419TürkçeHande ÇetinkılHande Çetinkıl, Hikmet Katırcıoğlu, Yeliz YalçınThe Impact On Academic Achievement Of Biology Teaching Based On Multiple Intelligence Theory: A Meta-analysis StudyÇoklu Zekâ Kuramına Dayalı Biyoloji Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması
856TürkçePınar KöseoğluPınar Köseoğlu, Gamze MercanViews Concerning Nanotechnology Held By Prospective Biology Teachers Attending Hacettepe University Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri
1691TürkçeAhmet İlhan ŞenAhmet İlhan Şen, Özlem OktayInvestigation Of Pre-service Physics Teachers’ Views And Their Implementations Of Nature Of ScienceFizik Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Görüşlerinin Ve Uygulamalarının İncelenmesi
1887TürkçeAhmet Zeki SakaAhmet Kumaş, Ahmet Zeki SakaAn Evaluation Of Teacher Guide Material Enriched With Supported Innovative Technology Based On React Strategy In The Subject Of Conductor Resistance İletkenlerin Direnci Konusunda React Stratejisine Dayalı Yenilikçi Teknoloji Destekli Zenginleştirilmiş Öğretmen Rehber Materyalinin Değerlendirilmesi
7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Trabzon
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1147TürkçeGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici , Tuncay ÖzsevgeçScience Teachers' Views On 3d Printers3d Yazıcılarına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
1149TürkçeGamze Yayla EskiciGamze Yayla Eskici , Tuncay ÖzsevgeçUse Of 3d Printer In Education: Examples From Worldwide Application And Suggestions For Turkey3d Yazıcıların Eğitimde Kullanımı: Dünyadaki Uygulamalardan Örnekler Ve Türkiye İçin Öneriler
1159TürkçeBurcu TorunBurcu Torun, Orhan Karamustafaoğlu Determining The Level Of Knowledge Of Elementary Science Teacher Candidatesİlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Düzeyi Tespiti
1267TürkçeCanay PekbayÖzlem Koray, Canay Pekbay, Abdullah KorayPre-service Teachers’ Opinions About The Use Of Rubrics In The Development Of Teaching Materials Based On A Feedback ProcessGeribildirim Sürecine Dayalı Öğretim Materyali Geliştirmede Rubrik Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
1832TürkçeAhmet TaşdereMürşide Kılıç, Feride Ercan Yalman, Ahmet TaşdereInvestigation How Science Teachers Perceive Socio-scientific IssuesFen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuları Algılama Biçimlerinin İncelenmesi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Sümela
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
205TürkçeAli KolomuçAli Kolomuç, Kerem Coşkun, Seracettin Levent Zorluoğlu, Özkan Çıkrıkçı, Yavuz TopkayaA Study On The Development Of An Illustratıve Scale For The Learnıng TheorıesÖğrenme Kuramlarına Yönelik Özgün Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
242TürkçeMustafa DemirMustafa DemirThe Evaluation Of Science Application Course Teaching Program By Teacher’s VisionBilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
259TürkçeArzu Kirman BilginArzu Kirman Bilgin, Nesli Kala Aydın, Selcan Sungur AlhanAn Analysis Of Science Teachers' Opinions Regarding Professional Development NeedsFen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
588TürkçeUfuk TömanUfuk TömanInvestigation Of The Effects Of Reflective Thinking Application Development Of Educational Skills On The Pre-service Teachers Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarındaki Öğretim Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
932TürkçeZafer GüzelZafer Güzel, İlbilge DökmeA Study For The Science Education Questions In The Exams Which Are Made From The CentreMerkezi Ortak Sınavlardaki Fen Bilimleri Soruları İle İlgili Bir Çalışma

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Zağnos
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Celal Bayrak
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ersin Karademir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
756TürkçeAyşe Betül Doğruelİjlal Ocak, Ayşe Betül DoğruelInvestigation Of Secondary School Students’ Scientific Attitude Level In Terms Of Various VariablesOrtaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
780TürkçeZeynep ÖztürkErsin Karademir, Zeynep ÖztürkInvestigation Of Skill-based Activities And Assessment Tools Within The Scope Of Science Applications Course And Analysis Of EffectivenessBilim Uygulamaları Dersi Kapsamında Beceri Odaklı Örnek Etkinlik Ve Ölçme Araçlarının Hazırlanması Ve Etkililiğinin İncelenmesi
934TürkçeZafer GüzelZafer GüzelInvestigate To Secondary School Students Motivation About Learning Of ScienceOrtaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi
1158TürkçeGüşah AtilaGüşah Atila, Mustafa Sözbilir, Seraceddin Levent ZorluoğluThe Problems Experıenced By Vısually Impaıred Learners In Scıence CoursesGörme Engelli Öğrencilere Fen Bilimleri Dersi İşlenirken Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar
1223TürkçeGünbey EroğluGünbey Eroğlu, İlbilge Dökme, Esra EroğluDigital Or Laboratory Medium Preference Of Elementary School StudentsFen Bilimleri Dersi Alan Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Ortam İle Laboratuvar Ortamı Tercihi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Ortahisar
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasin Soylu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Güler Tuluk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
251TürkçeÖmer ŞahinÖmer Şahin, Yasin SoyluSkills Of Pre-service Teachers In Eliminating Student Mistakes Regarding IdentitiesÖğretmen Adaylarının Özdeşliklerle İlgili Öğrenci Hatalarını Giderebilme Becerileri
291TürkçeÖmer ŞahinÖmer Şahin, Yasin SoyluContent Knowledge Of Pre-service Teachers About The Purposes Of The Use Of VariablesÖğretmen Adaylarının Değişkenlerin Kullanım Amaçlarına Yönelik Bilgileri
514TürkçeYılmaz MutluYılmaz Mutlu, Zehranur ArasThematic Review Of Mathematics Education Studies At Elementary School Level İlkokul Düzeyinde Matematik Eğitimini Konu Edinen Çalışmaların Tematik Açıdan İncelemesi
1061İngilizceGüler TulukGüler Tuluk, Oktay MercimekThe Perspectives Of Secondary School Mathematics Teacher Candidates On The Use Of Materials
1228TürkçeGönül GüneşDerya Çelik, Zeynep Medine Özmen, Mustafa Güler, Serhat Aydın, Gökay Açıkyıldız , Duygu Taşkın, Kadir Gürsoy, Gönül Güneş, Osman Birgin, Ramazan GürbüzDoes Gender Make A Difference? An Investigation On Mathematics Teacher Candidates’ Teaching Knowledge And Their BeliefsCinsiyet Fark Yaratıyor Mu? Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretme Bilgileri Ve İnançlarının İncelenmesi
1252TürkçeAkan Volkan ÇalıkAkan Volkan Çalık, Ahmet KaçarThe Effect Of Cooperative Learning Method In The Teaching Of Quadranglesİşbirlikli Öğrenme Yönteminin Dörtgenler Konusu Öğretimindeki Etkililiği

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
1461
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Demet Deniz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
275TürkçeNeslihan ŞahinNeslihan Şahin, Ali EraslanDifferent Mathematical Models For Third-year Middle-school Students: Holiday ProblemÜçüncü Yılındaki Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Matematiksel Modelleri: Tatil Problemi
1279TürkçeElif AçılElif Açıl, Merve Karakaya, Tuba KaraDo The 7th Grades Activities Cognitive Levels In Middle Schools Support The Authentic Learning?Ortaokul Kitaplarında Yer Alan 7. Sınıf Etkinliklerin Bilişsel İstem Düzeyleri Otantik Öğrenmeyi Destekliyor Mu?
1666TürkçeBetül Küçük DemirBetül Küçük Demir, Ceren Çevik KansuComparison Of Perceptions Of Self-efficacy Towards Academic Achievement Of Mathematics Teaching Of Preservice Primary Teachers’Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları İle Akademik Başarılarının Karşılaştırılması
1670TürkçeDemet DenizDemet Deniz, Levent AkgünViews Of Prospective Elementary Mathematics Teachers Regarding Mathematical Modeling Courseİlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Dersine Yönelik Görüşleri
1673TürkçeDemet DenizDemet Deniz, Levent AkgünA Study On Mathematical Modeling Skills Of Prospective Elementary Mathematics Teachers İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi
1815TürkçeGüler ÇavuşoğluGüler ÇavuşoğluA Study On The Knowledge Levels Of Class Teacher Candidates On Conservation Of WeightSınıf Öğretmeni Adaylarının Ağırlık Korunumu Bilgileri Üzerine Bir Çalışma

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Hıdırnebi
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Coşkun
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Cenk Yoldaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
86TürkçeŞule KavakŞule Kavak, Cenk Yoldaş, Hasan CoşkunComparison Of Pre-school Education Programs In Turkey And Germany Türkiye Ve Almanya’daki Okul Öncesi Eğitim Programlarının Karşılaştırılması
90TürkçeGözdenur IşıkcıGözdenur Işıkcı, Merve GemiciAn Analysis Of Character Diversity And Character Features Existed In Children’s Books In Turkish Literature Türk Edebiyatı Resimli Çocuk Kitaplarındaki Karakter Çeşitliliği Ve Karakter Özelliklerinin İncelenmesi
830TürkçeDilek AltunDilek Altun, Burcu SarıA Decade Of Early Literacy Research Trends In The Context Of Turkish National Early Childhood Programs: A Thematic ReviewOkul Öncesi Eğitim Programları Bağlamında Erken Okuryazarlık Alanında Türkiye’de Son On Yılın Araştırma Eğilimleri: Tematik Bir İnceleme
1408TürkçeRabia DiricanRabia DiricanChildhood: From Tanzimat Period To Republic PeriodTanzimattan Cumhuriyete Çocukluk
1878TürkçeRumeysa ŞenRumeysa Şen, Elif Yapıcı Kulaksız, Serdar HalisPre-school Educational Institutions On The Development Of Alternative Educational Practices In School Children A Sense Of Belonging To The Effect (kocaeli Anasultan Kindergarten Sample)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Alternatif Eğitim Uygulamalarının Çocuklarda Okula Aidiyet Duygusunun Gelişimine Etkisi (kocaeli Anasultan Anaokulu Örneği)

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Kayabaşı
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serap Erdoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zeynep Temiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
63TürkçeZeynep TemizZeynep TemizMathamatic Activities With SeedsTohumlarla Matematik Etkinliği
542İngilizceElvan SahinElvan Sahin, Gaye TeksozGaining Insights Into Pre-service Early Childhood Teachers Perceptions Of Sustainable Eating Patterns
563TürkçeHatice TiltayHatice Tiltay, Mustafa Aydın BaşarAssessment Of Pre-school Adult Child Supported By Family Participation In Compliance With The School And Recording ProgressOkul Öncesinde, Aile Katılım Destekli Otistik Bir Çocuğun Okula Uyum Ve Gelişim Kaydetme Sürecine İlişkin Değerlendirme
675TürkçeGonca UludağMenekşe Boz, Gonca Uludağ, Hülya TokuçHow Pre-school Children Social Skill Are Effected Through Participation In Parent Involved Social Skill PlaysAile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi
1214TürkçeElif YılmazElif Yılmaz, İlknur KorkmazLove, Tolerance And Responsibility Related To Value Education In The Preschool Period Reflection Of Activities On The Children's Emotional StateOkul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimine İlişkin Sevgi, Hoşgörü Ve Sorumluluk Etkinliklerinin Çocukların Duygu Durumlarına Yansıması

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Akçaabat
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Feride Bacanlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Öztemel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
673TürkçeMelike GüzelAbdullah Mert, Arzu Karçkay, Melike GüzelFederal Almanya’ya Göç Eden Türklerin Yaşadıkları Psikososyal SorunlarFederal Almanya’ya Göç Eden Türklerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar
710TürkçeHasan BacanlıHasan Bacanlı, Ferahim YeşilyurtHigh And Low Self-monitor Female Students’ Personality Traits, Life Values, And Coping StrategiesKızların Kendini Ayarlama Düzeylerine Göre Kişilik Özellikleri, Yaşam Değerleri Ve Başa Çıkma Stratejileri
1051TürkçeKemal ÖztemelKemal Öztemel, Feride BacanlıExamining The Structure And Reliability Of Career Decision Making Profiles In Young Adult PopulationKariyer Karar Verme Profilleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının Ve Güvenirliğinin İncelenmesi
1111TürkçeFeride BacanlıFeride Bacanlı, Kemal ÖztemelExamining The Structure And Reliability Of Career Decision-making Difficulties Questionnaire In Young Adult PopulationKariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının Ve Güvenirliğinin İncelenmesi
1318TürkçeGaye Zeynep ÇenesizGaye Zeynep Çenesiz, Gamze Mukba, Zöhre KayaEffectiveness Of Eye Movement Desensitization And Re-process (emdr) Technique For Cases Of Being Stuck In Elevator: Case Presentation Of Two ChildrenAsansörde Kapalı Kalmaya Yönelik Olgularda Emdr’nin Etkinliğinin Araştırılması: Çocuklara İlişkin Olgu Sunumu
1652TürkçeFulya TürkAli Çekiç, İbrahim Tanrıkulu, Ahmet Buğa, Fulya Türk, Zeynep HamamcıPsychometric Properties Of The Turkish Form Of The Alabama Parenting QuestionnaireAlabama Ebeveynlik Ölçeği Ebeveyn Formu’nun Türkçe’ Ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Boztepe
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Engin Karadağ
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sultanberk Halmatov
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
373TürkçeSerdar KörükSerdar Körük, Engin KaradağCompensations Of Early Maladaptive Schemas As A Causative Factor In The Occurrence Of Risky Behaviors Among University StudentsÜniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Ortaya Çıkmasında Nedensel Bir Etken Olarak Uyumsuz Şemaların Telafileri
714TürkçeAynur KarabacakHatice Kumcağız, Aynur Karabacak, Nuray Fırat, Mustafa Kerim ŞimşekAn Examination Of The Relationship Between Self-sufficiency Of Teacher Candidates And Attitudes Toward The Training Of DisabilitiesÖğretmen Adaylarının Öz Yeterlikleri İle Engellilerin Eğitilmesine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1019TürkçeMedera HalmatovMedera Halmatov, Sultanberk HalmatovAnalysis Of Psychological Preparedness For School Of The Students Having Just Started First Grade Primary School İlkokul Birinci Sınıfa Yeni Başlayan Öğrencilerin Okula Psikolojik Olarak Hazır Olma Durumlarının İncelenmesi
1337TürkçeZeliha KaradağZeliha Karadağ, Burhan ÇapriThe Effect Of Family Education Program Applied To Mothers With 4-6 Year Old Children On Parental Attitudes And Family Relations With Children’s Development4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelere Uygulanan Aile Eğitim Programının Ebeveyn Tutumları Ve Aile İlişkileri İle Çocuklarının Gelişimlerine Etkisi
1492TürkçeAynur KarabacakEsma Adıgüzel, Aynur KarabacakInvestigation Of The Relationship Between Impulsivity And Bully Behaviors Of High School StudentsLise Öğrencilerinin Dürtüsellikleri İle Sergiledikleri Zorba Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Fatih
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gürbüz Ocak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
288TürkçeEray EğmirEray Eğmir, Gürbüz OcakThe Impact Of Critical Thinking Skills Program On Students With Different Socioeconomic LevelsEleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programının Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Öğrencilere Etkisi
953TürkçeYasemin Cengiz DemirYasemin Cengiz Demir, Ali ArslanDevelopment Of The Perception Scale Of The Guidance Activities For High School StudentsOrtaöğretim Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Çalışmaları Algı Ölçeği Geliştirilmesi
1020TürkçeTuncay Ardıçİsmail Kinay, Tuncay ArdıçInvestigating Prospective Teachers’ Beliefs About Standardized TestingÖğretmen Adaylarının Standart Testlere Yönelik İnançlarının İncelenmesi
1297TürkçeMenekşe EskiciMenekşe Eskici, Raşit ÖzenTeachers’ Self Efficacy Perceptions And Attitudes About The Constructivist ApproachÖğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Öz Yeterlik Algıları İle Tutumları
1735Türkçeİsmail Çelikİsmail Çelik, Hakan SarıçamThe Relationships Between Academic Locus Of Control, Positive Thinking Skills And Grit In High School StudentsLise Öğrencilerinde Akademik Kontrol Odağı, Pozitif Düşünme Becerileri Ve Azim Arasındaki İlişki

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Yavuz
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Başar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
318TürkçeFikriye ÖztürkFikriye Öztürk, Sinan SchreglmannExamination Of Cognitive Awareness Of Teacher Candidates In Terms Of Various VariablesÖğretmen Adaylarının Bilişsel Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
505TürkçeÖzlem ÜnalÖzlem Ünal, Mediha SarıAn Investigation Of Global Social Responsibility And Democratic Attitudes Among TeachersÖğretmenlerde Küresel Sosyal Sorumluluk Ve Demokratik Tutumlar Üzerine Bir İnceleme
723TürkçeErdem SarıaslanErdem Sarıaslan, Hasan BozgeyikliInvestıgatıon Of Teachers' Attıtudes Towards Technologıcal Pedagogıcal Fıeld Knowledge Competencıes And Technologıcal Perspectıves In Terms Of Epıstemologıcal BelıefÖğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterlilikleri Ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Epistemolojik İnanç Açısından İncelenmesi
746TürkçeCihat EskiCihat Eski, Orhan ÇanakcıDetermination Of Expert And Teacher Opinions Concerning Eligibility Of The Middle School Mathematics Teaching Program To Program Development PrinciplesOrtaokul Matematik Öğretim Programının Program Geliştirme İlkelerine Uygunluğuna İlişkin Uzman Ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
889TürkçeBirsen GüneriBirsen Güneri, Ali ArslanThe Adaptation Of The Scale Of Determining The Sources Of Self-efficacy For Secondary StudentsÖz Yeterlik İnancı Kaynağını Belirleme Ölçeğinin Ortaöğretim Öğrencilerine Uyarlanması
908TürkçeBirsen GüneriBirsen Güneri, Ali ArslanThe Predictive Role Of The Secondary School Students’ Sources Of Self-efficacy On Their Self-efficacy In English CoursesOrtaöğretim Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarının İngilizce Öz Yeterlik İnançlarını Yordama Gücü

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Kanuni
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kıymet Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nuriye Semerci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
128TürkçeKerem şahinKerem şahin Investigation Of Various Opening Problems Of Living In The Vocatioanl New Start TeachersMesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunların Çeşitli Açılardan İncelenmesi
594TürkçeNuriye SemerciNuriye Semerci, Çetin Semerci, Emrullah YılmazThe Predictive Power Of Reflective Thinking Disposition On Meta-cognitive Awareness Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Üstbilişsel Farkındalıkları Yordama Gücü
867TürkçeFatma KarakuşFatma Karakuş , Emel Çilingir AltınerInstructors’ Perceptions On The Concepts Of “syllabus” And “instruction”: A Metaphorical StudyÖğretim Elemanlarının Algılarına Göre “ders İzlencesi” Ve “öğretim” Kavramları: Bir Metafor Çalışması
1573TürkçeManolya ŞimşekManolya Şimşek, Murat TuncerComparison Of 2017 Life Science Education Curriculum And 2015 Life Science Education Curriculum2017 Yılı Hayat Bilgisi Taslak Öğretim Programı İle 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması
1578TürkçeEmrullah YılmazEmrullah Yılmaz, Nuriye SemerciThe Views Of Primary And Secondary School Administrators On The Curricula In Practiceİlk Ve Ortaokullarda Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Uygulanan Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri
1677TürkçeNalan ÖzbeyNalan Özbey, Nilay Çelik Ercoşkun, Remzi KıncalInvestigation Of The Reviews Of Secondary School Students Related To Social Media Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Uzungöl
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünder
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
487TürkçeBeyzanur Tomaç PulatBeyzanur Tomaç Pulat, Cihangir DoğanThe Examination Of Undesirable Behaviors Of Primary School Children In Broken Familyİlkokul Sürecinde Parçalanmış Ailelerin Çocuklarında Görülen İstenmeyen Davranışların İncelenmesi
645RusçaЯгут АлиеваЯгут Алиева, Севиндж Алиева, Адем ЧилекThe Place And Role Of Education In The Development Of Society In The Context Of Theories Of The Sociology Of EducationМесто и роль образования в развитии общества в контексте теорий социологии образования
1433TürkçeDuygu Esra ÇelikS. Tunay Kamer, Duygu Esra ÇelikAnalyze Of Social And Historical Foundations Of The Education ThesisEğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
1582TürkçeŞefika Melike ÇağatayŞefika Melike ÇağatayMothers’ Perceptions On Gender Annelerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Algıları
1729TürkçeHasan ÜnderHasan ÜnderWhat Must Be The Model Of Human Being Of Our Education? Asım Or Haluk?Eğitimimizin İnsan Modeli Asım Mı, Haluk Mu Olmalı?

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Zigana
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İlknur Maya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
160TürkçeSalih YılmazNecdet Konan, Salih YılmazTeachers’ Views On Teacher Performance Assessment: A Mixed Method ResearchÖğretmen Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması
286Türkçeİbrahim LimonTürkan Argon, İbrahim LimonThe Adaptation Of Psychological Climate Scale Into Turkish: The Study Of Validity And ReliabilityPsikolojik İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
482TürkçeÖmer YaşarNecati Cemaloğlu, Ömer YaşarPerception Of Psychological Safety In Educational InstitutionsEğitim Kurumlarında Psikolojik Güvence Algısı
1255Türkçeİlknur Mayaİlknur MayaThe Relation Between The Success Of Some Selected Countries In International Exams And Human Development IndexesSeçilmiş Bazı Ülkelerin Uluslararası Sınavlardaki Başarı Durumları İle İnsani Gelişim İndeksleri Arasındaki İlişki
1366TürkçeAsuman Yılmazİlknur Maya, Asuman YılmazThe Educational Policies For Students’ Creative Problem Solving Skills Of Some Successful Countries In Pisa And Suggestions For TurkeyPısa’da Başarılı Olan Bazı Ülkelerin Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerilerine Yönelik Eğitim Politikaları Ve Türkiye İçin Öneriler

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Ağasar
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Koşar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
118TürkçeVeysi BozkurtVeysi Bozkurt, Çetin Tan, Naci SuçinDirectors And Teachers According To Anatolian Languages Students Who Have Been Realized Against School Maturity Driver BehaviorAnadolu Liselerinde Görevli Yönetici Ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Okul Malına Karşı Gösterdikleri Tahripçi Davranışlar (batman İli Örneği)
1234TürkçeNidan OymanNidan OymanInterpreting Academicians’ Insensitivity To Educational Failure In The Context Of GlobalizationAkademisyenlerin Eğitimdeki Başarısızlığa İlişkin Duyarsızlığını Küreselleşme Bağlamında Yorumlamak
1239TürkçeEmre ErAli Çağatay Kılınç, Serkan Koşar, Emre Er, Didem KoşarFrom The Task Of School Administration To Teaching: Problems And SolutionsOkul Yöneticiliği Görevinden Öğretmenliğe Dönüş: Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
1324TürkçeHülya Semiz TürkoğluHülya Semiz Türkoğlu, Derya Semiz ÇelikChanging And Renewed Education Process In A Globalizing WorldKüreselleşen Dünyada Değişen Ve Yenilenen Eğitim Süreci
1539TürkçeŞefika Melike ÇağatayŞefika Melike Çağatay, Recep Cengiz AkçayAdministrative Implementations In Teacher Training Related To Academic Development Of Prospective TeachersÖğretmen Yetiştirmede Öğrencilerin Akademik Gelişimine Yönelik Yönetsel Uygulamalar

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Taka
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1171TürkçeKasım KıroğluKasım Kıroğlu, Hüseyin Aslan, Cevat ElmaThe Relationship Between Teacher Candidates' Levels Of Emotional Intelligence And Listening SkillsÖğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Dinleme Becerileri Arasındaki İlişki
1175TürkçeCevat ElmaCevat Elma, Kasım Kıroğlu, Hüseyin AslanThe Relationship Between Teacher Candidates' Levels Of Emotional Intelligence And Their Managing Inter-personal Conflict StylesÖğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Bireylerarası Çatışmaları Yönetme Biçimleri Arasındaki İlişki
1423TürkçeGizem ÇakalGizem Çakal, Salih Paşa MemişoğluThe Relationship Between Participation To The School Administration And Organizational Silence Perceptions Of The Teachers Working At Secondary Schools (sample For Tekirdağ Province)Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılma İle Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki (tekirdağ İli Örneği)
1816TürkçeAdem ÇilekAdem Çilek, Murat Koçali, Bayram Arslanoğlu, Serpil KalkanReasons Of Student Absenteeism At Vocational And Technical Education And Preventive Management Policies (altındağ-ankara Case)Mesleki Ve Teknik Eğitimde Devamsızlık Nedenleri Ve Önleyici Yönetim Politikaları ( Ankara-altındağ İlçesi Örneği )
1868TürkçeAdem ÇilekAdem Çilek, Ayşe DemirbolatThe Effectiveness Of Education Unions In TurkeyTürkiye’de Eğitim Sendikalarının Etkililiği

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Kadırga
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mübin Kıyıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
466TürkçeAydın KiperAydın Kiper, Selçuk Sırrı Tercan, Ali Kırksekiz, Onur İşbulan, Mübin KıyıcıEducational Use Of 360 Degree Video360 Derece Videoların Eğitimde Kullanımı
565TürkçeAli KırksekizAli Kırksekiz, Aydın Kiper, Selçuk Sırrı Tercan, Nazire Burçin Hamutoğlu, Onur İşbulan, Mübin KıyıcıOpinions Of Social Studies Teachers About Use Of Virtual Reality Applications In Lessons In Teaching ProcessesSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Süreçlerinde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşleri
611TürkçeTurgay AlakurtTurgay Alakurt, H. Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir, Burcu YılmazExamining Learning Behaviors Of Ict TeachersBilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Davranışlarının İncelenmesi
715TürkçeFatma Gölpek SarıFatma Gölpek Sarı, Fırat Kızıltepe, Gülhan Dönmez, Süleyman Sadi SeferoğluFatih Project In The Literature: An Investigation Of Teachers' In-service Training ComponentAlan Yazında Fatih Projesi: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi Bileşeniyle İlgili Bir İnceleme
1272TürkçeSelçuk Sırrı TercanSelçuk Sırrı Tercan, Aydın Kiper, Ali Kırksekiz, Onur İşbulan, Mübin KıyıcıVirtual Reality GlassesSanal Gerçeklik Gözlükleri

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Hamsiköy
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakkı Yazıcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ali Meydan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
265TürkçeTuran KaçarZafer Çakmak, Turan Kaçar, İrfan ArıkanThe Opinions Of Social Studies Candidate Teachers About The Process Of Candidate Teacher TrainingSosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
473TürkçeYasemin KöroğluYavuz Akbaş, Yasemin KöroğluEffect Of Google Earth-oriented Teaching Instructions On 6th Grade Students' Understanding Of Map, Scale And Location ConceptsGoogle Earth Temelli Öğretim Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Harita, Ölçek Ve Konum Kavramlarını Anlamalarına Etkisi
734Türkçeİrfan ArıkanZafer Çakmak, İrfan Arıkan, Turan KaçarInvestigation Of Middle School Students’ Perceptions Of The Concepts Of Right And Responsibility Through Metaphors Ortaokul Öğrencilerinin Hak Ve Sorumluluk Kavramlarına Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
1094TürkçeKenan BaşEsen Durmuş, Kenan Baş, Yunus AtikThe Views Of Social Studies Teachers About The Impact Of Globalization On Social Studies Curriculum: A Qualitative Study (example Of Diyarbakır Province)Küreselleşmenin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Üzerindeki Etkisine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma ( Diyarbakır İli Örneği )
1145TürkçeLeyla DönmezHakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Leyla DönmezEffects Of Special Days And Weeks On Social Responsibility Awareness In Social Studies Sosyal Bilgilerde Belirli Gün Ve Haftaların Sosyal Sorumluluk Bilincine Etkisi
1644TürkçeAli MeydanAli MeydanObserving The Negative Effects Of Tourism Activities In Goreme Historical National Park Turizm Aktivitelerinin Olumsuz Etkilerinin Göreme Tarihi Milli Parkında Gözlemlenmesi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Karadağ
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gültekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1056TürkçeFulya Topçuoğlu ÜnalFulya Topçuoğlu Ünal, Fatih SevimliDevelopment Of Reading Habits With Motivation Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi
1461TürkçeEcmel YaşarMehmet Gültekin, Ecmel YaşarThe Effects Of Cursive Handwriting Teaching Based On Peer Tutored Individualization On Students’ Cursive Handwriting PerformanceAkran Destekli Bireyselleştirmeye Dayalı Bitişik Eğik Yazı Öğretiminin Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Performansına Etkisi
1697TürkçeYusuf SöylemezYusuf Söylemez, Oğuzhan Sevim, Hülya GüzelAcademic Views On How To Increase The Reading Skills Through The Pisa ResultsPısa Sonuçlarına Göre Düşük Olan Okuma Becerisi Puanlarının Nasıl Artırılabileceğine Yönelik Akademisyen Görüşleri

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Erikbeli
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nilüfer Kahraman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
785TürkçeAyşe BilicioğluAyşe Bilicioğlu, Kübra YılmazAccording To Pisa 2015 Results, An International Comparing Of Variables Of Students’ Exam Aniexty, Interested In Science Field And Supporting Of Parents: Turkey- SingaporePısa 2015 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Sınav Kaygısı, Fen Alanına Yönelik İlgi Ve Ebeveyn Desteği Değişkenleri Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye – Singapur
802TürkçeNilüfer KahramanNilüfer Kahraman, Derya Çavdar, Esra SözerThe Shape Of Individual Differences For Measures Of The Affective DomainDuyuşsal Alan Ölçümlerindeki Bireysel Faklılıkların Dağılımsal Özellikleri
860TürkçeFeyza Sümeyye ÇapkınoğluFeyza Sümeyye Çapkınoğlu, Selda ÇıtlakTurkey And Finland Presenting Students By 2015 Pisa Science Lıteracy For The Interest, Motivation And Self-efficacy Comparison Of Auditory FeaturesPısa 2015 Öğrenci Anketine Göre Türkiye Ve Finlandiya’nın Fen Okuryazarlığına Yönelik İlgi, Motivasyon Ve Öz-yeterlik Duyuşsal Özelliklerinin Karşılaştırılması
1518TürkçeCanan UçarCanan Uçar, Nilüfer KahramanVideo-based Measurement Applications In The Assessment Of Social-emotional SkillsSosyal-duygusal Becerilerin Ölçülmesinde Video-temelli Ölçme Uygulamaları
1571TürkçeTuba GündüzTuba Gündüz, Mehtap ÇakanEffect Of Different Category Numbers Of Likert-type Scales In The Estimates Based On Item Response Theory (irt) On Measurement PrecisionMtk’ya Dayalı Kestirimlerde Likert Tipi Ölçeklerin Farklı Kategori Sayılarının Ölçme Kesinliğine Etkisi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Haçkalı
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
393TürkçeCeren MutluerCeren Mutluer, Özlem OkyayInverstigation Of Pre-service Teachers’ Attitude About Portfolio ApplicationÖğretmen Adaylarının Portfolyo Uygulamasına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
755TürkçeYeşim Özer ÖzkanMeltem Acar Güvendir, Yeşim Özer ÖzkanDevelopment Of The Teacher's Scale That Measures The Instructional And Affective Influences Of The High-stakes Tests On The TeachersMerkezi Sınavların Öğretmenler Üzerindeki Öğretimsel Ve Duyuşsal Etkilerini Belirlemeye Yönelik Öğretmen Ölçeğinin Geliştirilmesi
1050TürkçeÖmür Kaya KalkanÖmür Kaya KalkanEvaluation Of The Effects Of Q-matrix Misspecifications On Model-data Fit In Dina And Rdina ModelsQ Matrisin Hatalı Belirlenmesinin, Dına Ve Rdına Model-veri Uyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
1203TürkçeDerya Şahin İpekDerya Şahin İpekTransformation And New Trends In Timss Between 1995 And 20151995-2015 Yılları Arasında Tımss’de Gerçekleşen Dönüşüm Ve Yeni Eğilimler
1606TürkçeBihter Kaya ÜnalBihter Kaya Ünal, Gökçe Özyılmaz, Şöheyda GöktürkThe Influence Of The Examination Technique Used In Instructional Content And Instructional Strategies: A Case StudyKullanılan Sınav Tekniğinin Öğretimin İçeriğine Ve Öğretim Stratejilerine Etkisi: Bir Durum Çalışması

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Sultan Murat
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
483TürkçeDerya SöylemezDerya SöylemezExistentialism In Güven Turan’s PoemGüven Turan Şiirinde Varoluşçuluk
1487TürkçeAli Osman KoloğluAli Osman KoloğluVoice Poem AnthologySesli Şiir Antolojisi
1499TürkçeAli Osman KoloğluAli Osman KoloğluTalk - Play - Draw ActivityKoç (konuş - Oyna - Çiz) Etkinliği
1702TürkçeHülya Yazıcı OkuyanHülya Yazıcı Okuyan, Selin Örtlek, Ezgi KapkınerThe Evaluation In The Context Of Usage Of The Improving Thinking Techniques In The Texts Partaking Within The 11th Grade Language And Expression Lesson BooksOnbirinci Sınıf Dil Ve Anlatım Dersi Kitaplarında Yer Alan Öğretici Metinlerin Düşünceyi Geliştirme Tekniklerinin Kullanılışı Bağlamında Değerlendirilmesi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Sera
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Önder Şensoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
437TürkçeEmre YıldızEmre Yıldız, şeyma çalıklar, özlem Ağgül, ümit şimşekThe Effect Of Educational Game And Reading-writing-educational Game Methods On Students’ Science Learning Anxiety, Social Skills And Attitudes Towards SchoolEğitsel Oyun Ve Okuma-yazma-eğitsel Oyun Yöntemlerinin öğrencilerin Fen Kaygıları, Sosyal Becerileri Ve Okula İlişkin Tutumları üzerine Etkisi
593Türkçeşeyma çalıklarşeyma çalıklar, özlem Ağgül, Emre Yıldız, ümit şimşekThe Effect Of Cooperative Experiment And Animation Methods On Students’ Academic Achievements And Attitudes Towards Science Course Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumları Üzerine İşbirlikli Deney Ve Animasyon Yöntemlerinin Etkisi
1312TürkçeEmine KahramanEmine Kahraman, Gülşen AltıntaşThe Reflections Of Scientific Processing Skills And Life Skills On The Subject Of Physical EventBilimsel Süreç Becerileri Ve Yaşam Becerilerinin Ortaokul Fiziksel Olaylar Konu Alanında Yansıma Durumları
1351TürkçeNazire BaştürkNazire Baştürk, Serpil KalaycıDeveloping A Concept Test: 5th Class “discovering The World Of The Live Worlds” Unit Concept Test Of Validity And Reliability SurveyBir Kavram Testi Geliştirme Çalışması 5. Sınıf “canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım” Ünitesi Kavram Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştırması
1690TürkçeAziz YağanAziz Yağan, Necmettin Çiçekten, Gonca Ferah Yıldız, Zeynel Doğruyol, Abdulkadir AltaşAnalysis Of Chemistry Course Curriculum DraftKimya Dersi Öğretim Programı Taslağının Analizi
1704TürkçeAziz YağanAziz Yağan, Zeynel Doğruyol, Necmettin Çiçekten, Ferah Gonca YıldızAnalysis Of The Science Course Curriculum DraftFen Bilimleri Dersi Öğretim Program Taslağının Analizi

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Sis Dağı
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şimşek
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Feyza Doyran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
721TürkçeOrhan KahyaAli Yakar, Halim Sarıcaoğlu, Orhan KahyaAcademics’ View On The Quality Of Teacher Certificate Program And Students’ Absenteeism And Cheating BehaviorsPedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimin Niteliği İle Öğrencilerin Kopya Çekme Ve Devamsızlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri
1177TürkçeDilek AltunDilek Altun, Mustafa UlusoyUsing Printed And Electronic Children’s Picture Books In Classrooms: A Study On The Reading Prosodies, Attitudes And Self-assessments Of Pre-service Primary And Preschool TeachersBasılı Ve Elektronik Resimli Çocuk Kitaplarının Eğitim Sürecinde Kullanımı: Sınıf Eğitimi Ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Prozodileri, Tutum Ve Öz-değerlendirmelerinin İncelenmesi
1457TürkçeKübra BabacanKübra Babacan, Eyüp BozkurtTeachers’ Opinions On The New Performance SystemÖğretmenlerin Yeni Performans Sistemine İlişkin Görüşleri
1501TürkçeAhmet ŞimşekAhmet ŞimşekQuestions And Suggestions Of The Candidates In The Teaching Practice Course In The Pedagogical Formation ProgramPedagojik Formasyon Programında Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Adayların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Öneriler
1833TürkçeFeyza DoyranFeyza DoyranStudent Voices On Unethical Teacher Behaviors Etik Dışı Öğretmen Davranışları Ve Öğretmen Adaylarının Çözüm Önerileri

7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Çamburnu
ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adil Türkoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mediha Sarı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
617TürkçeGülsüm KapanGülsüm Kapan, Beril Yılmaz SenemTen Seconds Game For 6th Grade Elective Course: Science Application6. Sınıf Bilim Uygulamaları Dersinde On Saniye Oyunu Uygulaması
786TürkçeÖzcan AdıgüzelBekir Aslan, Fatih Demir, Muhammet Yılmaz, Ömer Aslan, Özcan AdıgüzelEnjoyable Schools With Games - Project Practice ExampleOkul Oyunla Güzel Projesi Uygulama Örneği
1095Türkçeİrem Üçüncüoğluİrem Üçüncüoğlu, Esra Bozkurt AltanStem Education Experience For Pre-service Science Teachers: Healthy Life ModuleFen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Fetemm Eğitimi Deneyimi: Sağlıklı Yaşam Modülü
1303TürkçeÇiğdem Kaymazİsmihan Artan, Saniye Bencik Kangal, Çiğdem Kaymaz, Nevin Kavlak , Merve GirginProtect Traditionalism On The Road To GlobalizationKüreselleşmeye Giden Yolda Geleneksele Sahip Çıkmak
7. Oturum Cumartesi 12:00-13:15
Pazarkapı
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Güner Berkant
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Zehranur Kaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
57TürkçeFulden TunçFulden TunçAutism Spectrum Disorder (asd) In Children With Forming Teaching Method With Standby Skİlls TeachingOtizm Spektrum Bozukluğu(osb) Olan Çocuklarda Şekil Verme Öğretim Yöntemi İle Bekleme Becerisinin Öğretimi
1426TürkçeZehranur KayaZehranur Kaya, Meltem Özten Anay, Gökçen Abalı, Güzin Karasu, M. Cem GirginReal Life Workplace Experiences With Hearing-impaired University Students As Career Planning Activityİşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Kariyer Planlama Aktivitesi Olarak Gerçek İşyeri Deneyimleri
1554TürkçeHasan Güner BerkantHasan Güner Berkant, Ayşegül Şükran Öz, Gökay AtılganThe Role Of Family And Teacher For Family Participation In Special Education: Who And How Much Responsible?Özel Eğitimde Aile Katılımı İçin Ailenin Ve Öğretmenin Rolü: Kim Ne Kadar Sorumlu?
1616TürkçeHale ÇotukHale Çotuk, Selda ÖzdemirA Comparison Of Play Behaviors And Theory Of Mind Abilities In Children With Visual Impairments And Typically Developing ChildrenGörme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Oyun Davranışları İle Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi
1620TürkçeHale ÇotukHale Çotuk, Selda ÖzdemirA Comparison Of Reactions To Emotional Expressions Of Children With Visual Impairments And Typically Developing Children Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Duygu İfadeleri Tepkilerinin Karşılaştırılması
8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Trabzon
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Behçet Oral
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Durmuşçelebi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
474TürkçeFeride AkanFeride Akan, Cihangir DoğanComparison Of Ottoman State And Turkish Practices In The Context Of Multicultural Education PracticesÇok Kültürlü Eğitim Uygulamaları Bağlamında Osmanlı Devleti Ve Türkiye Uygulamaları Karşılaştırması
493TürkçeAyşe Betül Doğruelİjlal Ocak, Ayşe Betül DoğruelInvestigation Of Secondary School Students' Problem Solving Skills Terms Of Various Variables Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
885TürkçeAta PesenBehçet Oral, Ata Pesen, Yusuf BulutThe Relationship Between Autonomous Learning Levels And Motivational, Cognitive, And Meta-cognitive Competence Of High School StudentsLise Öğrencilerinin Motivasyonel, Bilişsel Ve Bilişüstü Yeterlikleri İle Özerk Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki
1067TürkçeSinem Evin AkbayEylem Yalçın İncik, Sinem Evin Akbay, Mehtap AktaşInvestigation Of Teacher Candidates Learning Strategies And Motivation Levels According To Various Variables: Case Of Mersin UniversityÖğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri Ve Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
1304TürkçeMustafa DurmuşçelebiMustafa Durmuşçelebi, Bilgin Navruz, Sena KorkmazThe Relationships Among The Senior Students’ Academic Motivation, Research Anxiety, And Research Competencies In The Faculty Of EducationEğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları İle Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki -erciyes Üniversitesi Örneği-

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Sümela
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ok
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Öner Uslu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
927TürkçeÖzlem AnıkaydınÖzlem Anıkaydın, Ayşe Elitok KesiciThe Relationship Between Students' Geometry Oriented Self-sufficiency Perceptions, Geometry Attitudes, And Geometric Thinking LevelsÖğrencilerin Geometriye Yönelik Öz Yeterlik Algıları, Geometri Tutumları Ve Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki
1032TürkçeÖner UsluÖner UsluExamining Teacher’s Change TendenciesÖğretmenlerin Değişim Eğilimlerinin İncelenmesi
1514TürkçeMurat EkinMurat EkinInspection Of Positive And Negative Feelings Of High School Students In Different High School Types.Farklı Lise Türlerinde Okuyan Öğrencilerin Derslere Karşı Hissettikleri Pozitif Ve Negatif Duyguların İncelenmesi
1796TürkçeSalih KorkmazSalih KorkmazEvaluation Of Learning- Teaching Dimension Of 5. Grade Social Sciences Programme According To The Opinions Of Teachers5.sınıf Sosyal Bilgiler Programının Öğrenme-öğretme Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirlmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Zağnos
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adil Türkoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sadık Yüksel Sıvacı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
550TürkçeSadık Yüksel SıvacıSadık Yüksel Sıvacı, Yasemin Kuzu, Dilan AkdoğanStudy Of The Relationship Between Competency Of Teacher Candidates’ Independent Working And Having Responsibility Skills And Characteristics Of Entrepreneurial Personality Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
663TürkçeGülnur ÖzbekGülnur Özbek, Gizem UyumazConstructing A Concept Cartoon On Continuity Sub-learning AreaSüreklilik Alt Öğrenme Alanına İlişkin Bir Kavram Karikatürünün Oluşturulması
933TürkçeHilal DurmazHilal Durmaz, Ali ArslanPredictive Role Of Middle School Students’ Self-efficacy Sources On Self-efficacy Belief In Mathematics CourseOrtaokul Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarının Matematik Dersi Öz Yeterlik İnançlarını Yordayıcı Rolü
1136TürkçeGüzün İğciGüzün İğci, Osman ÖzdemirThe Relation Between University Students’ Self Regulation Skills Together With The Attitudes Towards The Course And The Academic AchievementÜniversite Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerileri Ve Derse Yönelik Tutumlarının Akademik Başarıları İle İlişkisi
1174TürkçeVeli BatdıVeli BatdıA Multi-analysis Of The Effect Of Smartphones On Academic Achievement And Proficiency Levels Of Prospective TeachersAkıllı Telefonların Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle Yeterlilik Düzeylerine Etkisine İlişkin Çoklu Analiz

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Ortahisar
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Tümkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Emine Gülriz Akaroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
656TürkçeHülya TercanPınar Bayhan, Hülya TercanA New Perspective: Integration Instead Of Isolation! In Early Childhood Technology Integration With Adult Support At HomeYeni Bir Bakış: İzolasyon Yerine Entegrasyon! Erken Çocuklukta Evde Yetişkin Destekli Teknoloji Entegrasyonu
687TürkçeFatma Tezel ŞahinFatma Tezel Şahin, Cansu TutkunThe Involvement Of Parents In Child’s Life: Cinema, Restaurant And PlaygroundAnne Babanın Çocuğun Hayatına Katılımı: Sinema, Restoran Ve Oyun Alanı
688TürkçeCansu TutkunCansu Tutkun, Fatma Tezel ŞahinA Study Into Social Skills Regarded The Most Significant For Children Depending On Parent And Teacher Evaluations Anne, Baba Ve Öğretmenlerin Değerlendirmelerine Göre Çocuklar İçin Çok Önemli Görülen Sosyal Becerilerin İncelenmesi
1034TürkçeBurcu SarıHandan Asûde Başal, Pınar Bağçeli Kahraman, Demet Koç, Burcu SarıThe Parental Attitudes Of Preschool Teacher Candidates’ Parents And The Attitudes They Want To Adapt Towards Their Children In The FutureOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne-baba Tutumları İle Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar
1101TürkçeZülfiye Güzin TopcuHaktan Demircioğlu, Zülfiye Güzin TopcuExamining The Preschool Education Program In Terms Of Global Citizenship And 21st Century AbilitiesMeb 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Ve Ek Materyallerinde Küresel Vatandaşlık Ve 21. Yüzyıla Yönelik Becerilerin İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
1461
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serap Erdoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mahmut Sağır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
519TürkçeÖzge Metin AslanÖzge Metin AslanThe Views Of Early Childhood Pre-service Teachers: Which Philosophy And Education Trends Changes The World? Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözünden “nasıl Bir Felsefe Ve Eğitim Akımı Dünyayı Değiştirir?”
936TürkçeNaşide Nur KaramanNaşide Nur Karaman, Rukiye Günseli YıldırımThe Impact Of Pre-school "social Skills Training Module" On The Development Of Children's Social SkillsOkul Öncesi “sosyal Beceri Eğitimi Modülü”nün Çocukların Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi
1033TürkçeZekeriya ArslanMahmut Sağır, Zekeriya ArslanThe Assessment Of Pre-school Teachers Within The Scope Of Teacher Candidate Training ProcessOkul Öncesi Öğretmenlerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Kapsamında Değerlendirilmesi
1243TürkçeGülsüm KapanÖzlem Koray, Gülsüm KapanPre-service Teachers’ Opinions About Using Thinking Techniques In Preschool ClassesOkul Öncesi Sınıflarında Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin Uygulanmasıyla İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri
1827TürkçeYahya HiçyılmazEsra Demir, Yahya HiçyılmazExamining Play Perceptions In Children's PicturesÇocuk Resimlerindeki Oyun Algılarının İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Hıdırnebi
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatih Bektaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
357TürkçeAkın AmasralıAkın AmasralıDetermining Levels Of Organizational Change Focused Cynicism In TeachersÖğretmenlerin Örgütsel Değişim Odaklı Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi
516TürkçeBurcu ToptaşBurcu Toptaş, Merve Şahin Kürşad, Ömay Çokluk BökeoğluIdentifying A Research Subject: A Phenomenological Approach Of Ways Taken And Obstacles Faced Araştırma Konusu Belirleme: İzlenen Yol Ve Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma
692TürkçeSeval KoçakSeval Koçak, Murat ÖzdemirExamining The Relationship Between Pre-service Teachers’ Anxiety Of Not To Be Able To Appointed And Their University Alienation. Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygıları İle Üniversiteye Yabancılaşmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1527Türkçeİsmail Çimenİsmail Çimen, Serap İri, Cemil YücelExamining Pisa 2015 Results In Terms Of International Indexes And IndicatorsPısa 2015 Sonuçlarının Uluslararası İndekslere Ve Göstergelere Göre İncelenmesi
1701Türkçeİsmail Çimenİsmail Çimen, Cemil Yücel, Fatih BektaşContribution Of Evaluations Carried Out By School Principals To Teachers' Professional DevelopmentOkul Müdürleri Tarafından Yapılan Değerlendirmelerin Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimine Katkısı

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Kayabaşı
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Altınışık
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Çağatay Kılınç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
497TürkçeSuzan CanlıSuzan Canlı, Hasan DemirtaşInfluence Of Globalization On Teaching Profession: Global TeacherKüreselleşmenin Öğretmenlik Mesleğine Etkisi: Küresel Öğretmen
1144İngilizceYasemin TorunYasemin Torun, Derya OkumuşRelations Between Academicians’ Perceived Organizational Image, Employee Engagement And Job PerformanceRelations Between Academicians’ Perceived Organizational Image, Employee Engagement And Job Performance
1505TürkçeZeynep UmurZeynep Umur, Necdet KonanAdapting Paranoid Leadership Scale Into Turkish For Educational Organizations, A Reliability And Validity ResearchParanoyak Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Akçaabat
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Yalçın Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
827TürkçeRecep SüslüRecep SüslüAssessment Of Student Absences By Teachers' ViewsÖğrenci Devamsızlıklarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
842TürkçeAli CülhaMahire Aslan, Ali CülhaSchool Based Management Approach:a Qualitative StudyOkula Dayalı Yönetim Yaklaşımı:nitel Bir Çalışma
1047TürkçeYüksel GündüzYüksel Gündüz, Talip DurduExamining Of Primary, Secondary And High School Principals’ Views Related To Their Own Supervisionİlkokul, Ortaokul Ve Lise Müdürlerinin Yaptıkları Denetime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
1591TürkçeYalçın ÖzdemirYalçın ÖzdemirProspective Teachers' Opinions On The Political Foundations Of EducationÖğretmen Adaylarının Eğitimin Politik Temellerine İlişkin Görüşleri

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Boztepe
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Satılmış Tekindal
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Önder Sünbül
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
515TürkçeCeren MutluerCeren Mutluer, Zekeriya NartgünPortfolio Practice Applied To Pre-service Teachers, Academic Self-regulation Strategies And Mediator Effect For Academic AchievementÖğretmen Adaylarına Uygulanan Portfolyo Uygulamasının, Akademik Öz-düzenleme Stratejileri Ve Akademik Başarı İçin Arabulucu Etkisi
743TürkçeÖzgür ErdemÖzgür Erdem, Tuba Ergüney, Nevzat YiğitAttitude Scale For Supportive Training Courses For Middle School Students: The Sample Of Mathematics CourseOrtaokul Öğrencilerinin Destekleme Ve Yetiştirme Kursuna Yönelik Tutum Ölçeği: Matematik Dersi Örneği
1130TürkçeArzu UçarÖnder Sünbül, Arzu UçarComparison Of Equating Methods In Subtests With Presence Or Absence Of Added ValueArtı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
1334TürkçeSebahat Gören KayaNilüfer Kahraman, Sebahat Gören Kaya, Esra SözerAn Empirical Study Of Visually Enhanced Item Types In Measuring Social-emotional Skills Sosyal-duygusal Özelliklerin Ölçülmesinde Fotoğraf Temelli Alternatif Madde Formatı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Fatih
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Engin Karadağ
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Yavuz Bolat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
471TürkçeAbdullah Faruk KılıçNuri Doğan, Abdullah Faruk KılıçMadde Tepkİ Kurami Yetenek Ve Madde Parametre Kestİrİmlerİnİn DeĞİŞmezlİĞİnİn İncelenmesİMadde Tepki Kuramı Yetenek Ve Madde Parametre Kestirimlerinin Değişmezliğinin İncelenmesi
767TürkçeSami PektaşSami Pektaş, Hasan TabakA Hybrid Model For The Relationship Between Students’ Science Literacy Level And Some Variables: Pisa 2015 Samples From Singapore And TurkeyÖğrencilerin Fen Okuryazarlık Düzeyi Ve Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiye Yönelik Hibrid Model: Pısa 2015 Singapur Ve Türkiye Örneklemi
939TürkçeSami PektaşSami Pektaş, Yavuz Bolat, Mustafa KılınçOccupational Motivation Scale For Teachers: A Validity And Reliability StudyÖğretmenlere Yönelik Meslek Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
1043TürkçeAbdullah Faruk KılıçAbdullah Faruk Kılıç, İlhan KoyuncuExamination Of Scale Adaptation Studies In Terms Of Construct ValidityÖlçek Uyarlama Çalışmalarının Yapı Geçerliği Açısından İncelenmesi
1296TürkçeNihan Sölpük TurhanNihan Sölpük Turhan, Şahin Danışman, Engin KaradağInvestigation Of Fourth Grade Mathematics Teacher Practices In Hybrid ClassDördüncü Sınıf Matematik Dersi Öğretmen Uygulamalarının Hibrit Ortam Bağlamında İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Yavuz
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
298TürkçeUğur TüreUğur Türe, Erol Baki Tekin, Hüseyin Yurdakul, Devrim TanrıverdiA Modernist Education Paradigm: Foreign Schools In TurkeyBir Modernist Eğitim Paradigması: Türkiye'de Yabancı Okulları
719TürkçeAyhan DirekAyhan Direk, Abdurrahman Açıkgöz, Barış Ömür, Ökkeş DöğüncüSecondary School Students’ Free Time Facilities, Their Smoking And Alcohol Levels And Their Violence TendencyOrtaokul Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri, Sigara Ve Alkol Kullanma Düzeyleri İle Şiddet Eğilimleri
1506TürkçeFazıl Alptekin CeylanFazıl Alptekin CeylanBoarding Schools For Equality Of Educational OpportunityEğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yatılı Okul
1791TürkçeAyla TürkerAyla Türker, Ayşe Hülya Baydın, Hülya DüzköylüColleague Relation Of Teachers At Vocational High SchoolsMeslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Yeri Arkadaşlıkları
1792TürkçeAyla TürkerAyla TürkerColleague Relation Of Teachers At Vocational High SchoolsMeslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Yeri Arkadaşlıkları

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Kanuni
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gürhan Can
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aslı Bugay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
705Türkçeİsmail Seçerİsmail Seçer, Mustafa Kerim ŞimşekExamınıng The Correlatıon Between The Obsessıve Compulsıve Symptoms In Adolescents Depressıon And Anxıety Sensıtıvıty Vıtha Structural Equatıon ModelErgenlerde Obsesif Kompulsif Belirtiler İle Depresyon Ve Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
998TürkçeAslı Hilal TaymazAyşe Dilek Öğretir Özçelik, Aslı Hilal TaymazInvestigation Of The Levels Of Loneliness According To Parent’s Attitude Of Children In Adolescent PeriodErgenlik Dönemindeki Çocukların Anne Baba Tutum Algılarına Göre Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
1424TürkçeMehmet Engin DenizMehmet Engin Deniz, Metin Deniz, Abdullah Ensar Uzun, Gülgün UzunLife Satisfaction And Positive- Negative Affect As Predictors Of Self- ConcealmentSır Saklamanın Yordayıcısı Olarak Yaşam Doyumu Ve Pozitif-negatif Duygu
1455TürkçeAslı BugayAslı Bugay, Dilek Avcı, Selçuk ÖzdemirExamining The Psychometric Features Properties Of The Staff School Climate SurveyPersonel Okul İklimi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
1723TürkçeHakan UlumLütfi Üredi, Hakan UlumAn Analysis From Various Available Emotion In Children: Mersin Province ExampleÇocuklarda Duygu Ayarlayabilme Yetisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Uzungöl
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Filiz Bilge
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
566TürkçeNazlı Büşra Akçabozan-kayabolNazlı Büşra Akçabozan-kayabol, Zeynep Hatipoğlu SümerTurkish Adaptation Of The Relational Equity Scale: Validity And Reliability Studies İlişkisel Eşitlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
794TürkçeFedai KabadayıFedai Kabadayı, Mustafa ŞahinExamination Of Career Search Self-efficacy (csse) In University Students In Terms Of Various Demographic VariablesÜniversite Öğrencilerinde Kariyer Araştırma Öz-yeterliğinin (kaöy) Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
890TürkçeSema YazıcıSema Yazıcı, Mustafa ŞahinExamination Of Gestalt Contact Styles In Terms Of Various Demographic VariablesGeştalt Temas Biçimlerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
1003TürkçeFirdevs Savi ÇakarFirdevs Savi Çakar, Sevil SaviEmpathic Tendency, Hope And Self-efficacy As Predicting School Attachment In ChildrenÇocuklarda Empatik Eğilim, Umut Ve Öz Yeterliğin Okula Bağlanmayı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi
1076TürkçeFeridun KayaFeridun Kaya, Meva DemirExamination Of Relationship Between Childhood Trauma And Interpersonal Cognitive Distortions Among Emerging Adulthood IndividualsBeliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları Ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Zigana
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Vesile Oktan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
247TürkçeFazilet Yavuz BirbenHasan Bacanlı, Fazilet Yavuz BirbenTurkish Adaptation Of Moral Disengagement Scale; Validity And Reliability Study Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
543TürkçeZeynep KızılZeynep Kızıl, Serap NazlıImproving Marriage Relationship Beliefs Scale For Emerging AdultsBeliren Yetişkinler İçin Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi
879TürkçeMustafa GülerMustafa Güler, Burhan ÇapriViews Of Preschool Teachers And School Counsellors About The Preschool Counselling ProgramOkul Öncesi Ve Okul Rehber Öğretmenlerinin Okul Öncesi Rehberlik Programına İlişkin Görüşleri
1667TürkçeMehmet AslanMehmet Aslan, Fatma Aslan, Seher Akdeniz, Aydın Uygun, Gönül SavrukInvestigation Of Challenges That The Families With Disabled Students Experience In Child Training In KonyaKonya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması
1927TürkçeVesile OktanZerrin Yorulmaz, Vesile Oktan Investigation Of Pre-school Students’ Self-perception And Social Adaptation According To Some VarietiesOkul Öncesi Öğrencilerinin Benlik Algılarının Ve Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Ağasar
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Canan Laçin-şimşek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1079TürkçeCanay PekbayCanay Pekbay, Fitnat KaptanEffects Of Science Applications Course Was Implemented Stem (science-technology-engineering-mathematics) Education On Students’ Interest Of Stem CareersFetemm (fen-teknoloji-mühendislik-matematik) Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülen Bilim Uygulamaları Dersinin Ortaokul Öğrencilerinin Fetemm Alanlarına Yönelik İlgilerine Etkisi
1089TürkçeHalil İbrahim YıldırımHalil İbrahim Yıldırım, Önder ŞensoyEffect Of Science Teaching Supported By Technological Practices On The Achievements Of 7th Grade StudentsTeknolojik Uygulamalarla Destekli Fen Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi
1109TürkçeÜmit DemiralÜmit Demiral, Hande TürkmenoğluThe Investigation Of The Relationship Between Science Teacher Candidates' Content Knowledge With Decision Making StrategiesFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgilerinin Karar Verme Stratejileriyle İlişkisi
1209TürkçeHalil İbrahim YıldırımHalil İbrahim Yıldırım, Önder ŞensoyThe Effect Of Technological Applications Aiming Students To Gain Technological Pedagogical Content Knowledge On Prospective Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs LevelsTeknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Teknolojik Uygulamaların Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi
1217TürkçeCanan Laçin-şimşekCanan Laçin-şimşek, Aysun Öztuna-kaplanTeachers’ Experiences About The Fifth-grade Students In The Sciences Course Following The Adoption Of The 4+4+4 System In Education 4+4+4 Sisteminden Sonra 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Durumları İle İlgili Öğretmen Deneyimleri

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Taka
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alev Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ömer Saylar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
215TürkçeHanife Gamze HastürkHanife Gamze Hastürk, Alev DoğanAuthentic Learning Activities In Environmental EducationÇevre Eğitiminde Otantik Öğrenme Uygulamaları
236TürkçeHanife Gamze HastürkHanife Gamze HastürkMetaphors Of Teacher Candidates About The Concept Of Environmental ProblemsÖğretmen Adaylarının Çevre Sorunları Kavramına İlişkin Metaforları
413TürkçeEsra BekÖmer Saylar, Aylin Nasıroğlu, Esra Bek, Cemre Aybüke AkyüzDetermination Of Ecological Footprint Awareness Levels Of 7th Grade Middle School StudentsOrtaokul 7.sınıf Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
467TürkçeEbru Nur TekelÖmer Saylar, Ebru Nur Tekel, Büşra Aktaş, Ayşenur EryılmazA Research On Views Of 8th Grade Childrens’ Towards Some Environmental Topics İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Çevre Konularına Yönelik Görüşlerinin Araştırılması
925TürkçeHatice İlknur TiftikçiÖmer Saylar, Hatice İlknur Tiftikçi, Hande ErtikThe Investigation Of The Various Factors Upon The Biological Diversity Awareness Level Of Secondary School 7th Class StudentsOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitlilik Farkındalığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Kadırga
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Doymuş
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ersin Karademir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
305TürkçeHilal AşılıoğluAlev Doğan, Hilal AşılıoğluExamining Technological Pedagogical Content Knowledge Self-esteem Of Science And Chemistry TeachersFen Bilimleri Ve Kimya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin İncelenmesi
401İngilizceGaye TeksözGaye Teksöz, Elvan SahinReal Stories As Stimulus Activities For Education For Sustainable Development
604TürkçeAhmet Polat YazıcıoğluNeslihan Ültay, Ahmet Polat Yazıcıoğlu, Fatih KavakElimination Of The Misconceptions Of 5th Grade Students On The Substance And Properties By Poe TechniqueMadde Ve Özellikleri Konusunda 5. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Tga Yöntemiyle Giderilmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Hamsiköy
KİMYA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
813TürkçeEmre Harun KaraaslanEmre Harun Karaaslan, Nail İlhanExamining The Chemistry Teachers’ Perception About Concept Of Scientific ExplainingKimya Öğretmenlerinin Bilimsel Açıklama Kavramına Yönelik Algılarının İncelenmesi
870TürkçeEmre Harun KaraaslanEmre Harun KaraaslanInvestigating Chemistry Teachers’ Scientific Explanation Skills About The Topics Related With Daily LifeKimya Öğretmenlerinin Günlük Yaşamla İlgili Olan Kimya Konularına Bilimsel Açıklama Yapabilme Becerilerinin İncelenmesi
1152TürkçeMustafa YadigaroğluMustafa Yadigaroğlu, Gökhan Demircioğlu, Hülya DemircioğluBiology, Chemistry And Science Pre-service Teachers’ Perceptions Of Nature Of ScienceBiyoloji, Kimya Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algıları
1377TürkçeNilgün Demirci-celepNilgün Demirci-celepComparison Of 2013 And 2017 Chemistry Course Curriculum 2013 Kimya Öğretim Programı İle 2017 Taslak Kimya Öğretim Programının İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Karadağ
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Tuğba Uygun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1496İngilizceSümeyra Doğan CoşkunSümeyra Doğan Coşkun, Mine Işıksal BostanContingent Moments Of A Primary Teacher's Length Measurement Instruction
1708TürkçeAytuğ Özaltun ÇelikAytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova GüzelThe Prospective Teachers’ Analyses Regarding Students-teacher Interactions Occurred In The Questioning Process Matematik Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Sürecindeki Öğrenci-öğretmen Etkileşimlerine İlişkin Analizleri
1711TürkçeAytuğ Özaltun ÇelikAytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova GüzelThe Conversion Between Different Algebraic Representations And Graphical Representation Of The Quadratic Functionİkinci Dereceden Fonksiyonların Cebirsel Gösterimleri İle Grafiksel Gösteriminin İlişkilendirilmesi
1714İngilizceTuğba UygunTuğba UygunConception Of Definitions Of Geometrical Concepts By Technology
1877TürkçeAli ÖzkayaAli ÖzkayaThe Analysis Of Mathematics Coursebooks For 9th And 10th GradesLise 9 Ve 10. Sınıflarda Kullanılan Matematik Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Erikbeli
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çavuş Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Doğru
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
436TürkçeDerya GirginDerya Girgin, Çavuş ŞahinDeveloping A Social Context Scale For The Professional Identities Of Primary Teacher: Validity And Reliability StudiesSınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Sosyal Bağlam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları
943İngilizceAybüke BaştürkAybüke Baştürk, Taner AltunInvestigating The Perceptions Of Pre-service Primary Teachers About The Characteristics Of Democratic SchoolsInvestıgatıng The Perceptıons Of Pre-servıce Prımary Teachers About The Characterıstıcs Of Democratıc Schools
1081TürkçeGizem YücebaşarGizem Yücebaşar, Mustafa DoğruThe Analysis Of Pre-service Elemantary Teachers’ Mind Maps About ScienceSınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine İlişkin Zihin Haritalarının Analizi
1155TürkçeAyşe AkdemirSalih Zeki Genç, Ayşe AkdemirReview The Situation About Digital Migrant Primary School Teachers’ Webquest UsingDijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi
1498Türkçeİpek Dermanİpek Derman, Eda GürlenOpinions About Homeschooling: The Case Of TurkeyEv Okuluna İlişkin Görüşler: Türkiye Örneği
1619TürkçeAybala ÇayırAybala ÇayırReading Fluency MethodsAkıcı Okuma Yöntemleri

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Haçkalı
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kerim Gündoğdu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Recep Ragıp Başbağı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Sultan Murat
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aygül Aykut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
141TürkçeEmre UysalEmre Uysal, Anıl SüvariQualifications Framework For Turkish Higher Education Area Within The Scope Of International Accreditation And The Problematic Of Proficiency In ArtUluslararası Akreditasyon Kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Ve Sanatta Yeterlik Sorunsalı
142TürkçeAygül AykutAygül AykutDevelopment Of Contemporary Art Strategies And İntegration With Art Applications : A Sample Of An Action ResearchÇağdaş Sanat Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Sanat Uygulamaları İle Bütünleştirilmesi: Bir Eylem Araştırması Örneği
245TürkçeElzem Özcan ŞengülMeral İlgün, Elzem Özcan Şengül, Özlem TalipRaising Awareness Of Science Art Center Painting Ability Group Students Over Sultansazlığı Bird Species Sample With Mail Art Bilim Sanat Merkezi Resim Yetenek Grubu Öğrencilerine Posta Sanatı İle Sultansazlığı Kuş Türleri Örneklemi Üzerinden Çevre Farkındalığının Kazandırılması
577TürkçeFatma Evren DaşdağFatma Evren Daşdağ, Berçem Altay, Numan ÖzkılıçEvaluation Of The Opinionson Pit Firing Of 2nd Grade Students In Art Teaching Resim İş Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencilerinin Çukurda Pişirim Etkinliğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
1010TürkçeFatma Evren DaşdağFatma Evren DaşdağFactors Affecting The Selection Of Methods Used In Ceramic Design Education Based On The Instructors OpinionÖğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Seramik Tasarımı Eğitiminde Kullanılan Yöntemlerin Seçimine Etki Eden Etkenler

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Sis Dağı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Oğuz Özbek
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
359TürkçeCengiz ŞahinMurat Atasoy, Cengiz ŞahinThe Acquisition Level Of Pysical Education And Sport Teaching Students’ Self-efficacy In Teaching Profession And The Efficacy Of Recognizing Students Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Özyeterlikleri İle Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri
880TürkçeKerem ŞahinKerem ŞahinFrom Lifelong Learning To Lifelong Physical ActivityYaşam Boyu Öğrenmeden Yaşam Boyu Fiziksel Aktiviteye
1104İngilizceIrmak Hürmeriç AltunsözIrmak Hürmeriç Altunsöz, Menekşe Boz, Mehmet Ata ÖztürkEvaluation Of Physical Activity Policies And Practices At Preschool Settings
1288İngilizceIrmak AltunsözIrmak Altunsöz, Özgür Mülazımoğlu BallıAnalysis Of Motor Skill Interventions On Elementary School Children
1933TürkçeOğuz ÖzbekOğuz ÖzbekSports Sciences Faculty Students’ Institutional Image Perception Of Their Schools And Academic Motivation Levels Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okullarının Kurumsal İmaj Algısı İle Akademik Motivasyon Düzeyleri

8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Çamburnu
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Göktaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Mustafa Serkan Günbatar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
724TürkçeSerkan DinçerSerkan DinçerTeachers' Information And Communication Technology Competency ScaleÖğretmenlerin Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri Ölçeği
1024İngilizceMustafa Serkan GünbatarMustafa Serkan Günbatar, Dilan Dinci, Gökhan Kaya, Uğur Karaçelebi, İrfan ApsurExamination Of Pre-service Teachers’ Acceptance Level Of E-learning ToolsExamination Of Pre-service Teachers’ Acceptance Level Of E-learning Tools
1626TürkçeMuharrem AydınMuharrem Aydın, Hasan KaralThe Outputs Of Mooc Presenting In Terms Of The Institutionİnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Sunmanın Kurumsal Çıktıları
1679TürkçeMerve YıldızMerve Yıldız, Hasan Karal21st Century Skills And Coding Instruction21. Yüzyıl Becerileri Ve Kodlama Öğretimi
1839İngilizceNazire Burcin HamutogluNazire Burcin Hamutoglu, Merve Savasci, Gözde Sezen GültekinThe Effects Of E-learning Platforms On Digital Literacy Skills Of Prospective Teachers And Their Attitudes Toward E-learning
8. Oturum Cumartesi 16:15-17:30
Pazarkapı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemal Tosun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
314TürkçeHasan SözenCemal Tosun, Hasan SözenThe Intercultural/interreligious Competence In Religious Education In The Sample Of Germany Religious Education SyllabusesAlmanya Din Dersi Programları Örneğinde Din Öğretiminde Kültürlerarası/dinlerarası Yeterlik
557TürkçeAyşe ÇalalHavva Sinem Uğurlu Bakar, Ayşe ÇalalAn Evaluation Of High School Religious Culture And Moral Knowledge Curriculums In Terms Of Critical Thinking SkillsDin Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise Programlarının Eleştirel Düşünme Becerisi Açısından Değerlendirilmesi
9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Karadeniz
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sinem Evin Akbay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
164TürkçeHakan AyğarBurhan Çapri, Hakan AyğarThe Investigation Of The Effects Of Rational Emotional Education Program On The Irrational Beliefs And Rumination Levels Of Primary 7th Grade Students With Divorced Parentsİlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Akılcı Duygusal Eğitim Programının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenlerin Akılcı Olmayan İnanç Ve Ruminasyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
462TürkçeDurmuş ÜmmetHalil Ekşi, Melike Bikeç, Durmuş ÜmmetSelf-censor Among Faculty Of Education Students: An Examination In The Context Of Psychological Vulnerability And Contingencies Of Self-worthEğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kendini Sansürleme: Psikolojik Kırılganlık Ve Koşullu Öz Değer Bağlamında Bir İnceleme
1022TürkçeHazal Karakuş TangerliBurhan Çapri, Hazal Karakuş TangerliThe Effect Of Stress Coping Program For Special Education Teachers Who Work At The Rehabilitation Center On Professional Burnout LevelsStresle Başa Çıkma Programının Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
1117TürkçeÖner ÇelikkaleliÖner Çelikkaleli, Sinem Evin Akbay, Raşit AvcıPredicting Academic Responsibility In University Students: Perceived Family Support, Academic Self-efficacy, Academic Motivation And Problem SolvingÜniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluğun Yordanması: Algılanan Aile Desteği, Akademik Yetkinlik, Akademik Güdülenme Ve Problem Çözme
1713TürkçeHakan UlumLütfi Üredi, Hakan UlumThe Analysis Of Computer Game Addiction Of Children In Terms Of Diverse Variables: A Sample Of Mersin ProvinceÇocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Trabzon
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Orkide Bakalım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
631TürkçeHakkı KontaşHakkı Kontaş, Bahadır ÖzcanAn Adaptation Of Sources Of Mathematics Self-efficacy Scale To Turkish CultureMatematik Özyetkinlik Kaynakları Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
1014TürkçeSeher AkdenizSeher Akdeniz, M.engin DenizInvestigation Of Depression, Anxiety, Stress And Emotional Intelligence In University Students With Different Compassion LevelsFarklı Merhamet Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete, Stres Ve Duygusal Zekânın İncelenmesi
1399TürkçeHakan SarıçamHakan Sarıçam, İsmail ÇelikWhy Positive Thinking Skills Predicts The Life Satisfaction? Meaning In Life Is An Alternative ViewOlumlu Düşünme Becerileri Yaşam Doyumunu Neden Yordamaktadır? Alternatif Bir Yaklaşım: Yaşamda Anlam
1402TürkçeOrkide BakalımOrkide Bakalım, Arzu Taşdelen-karçkay, Meliha KahramanPredicting Happiness Level Of Middle School Students According To Internet Addiction And Family RelationsOrtaokul Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı Ve Aile İlişkilerine Göre Yordanması
1738TürkçeGüldener AlbayrakGüldener AlbayrakGeneral Self-efficacy And Learned Resourcefulness As Predictors Of First-year Teachers’ Psychological Well-being LevelsAday Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak, Genel Yetkinlik İnancı Ve Öğrenilmiş Güçlülük

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Sümela
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Ayten Düzkantar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
114TürkçeHülya TercanHülya Tercan, Müdriye Yıldız BıçakcıAccording To The Parents Of Children With Specific Learning Difficulties Investigation Of Teachers' Expressions On Early Developmental CharacteristicsÖzgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Annelerine Göre Öğretmenlerin Erken Gelişimsel Özelliklere İlişkin İfade Ettikleri Düşüncelerin İncelenmesi
244TürkçePelin MetePelin Mete, Ali YıldırımTeaching The Features Of Some Matters - “hard-soft”- Through Direct Teaching Method To Intellectually Disabled StudentsZihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Bazı Maddelerin “sert-yumuşak” Özelliklerinin Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Öğretimi
250TürkçeAyten DüzkantarAyten DüzkantarOpinions Of Teacher's Candidates On Special Education QualificationsÖğretmen Adaylarının Özel Eğitim Yeterlilikleri Konusunda Görüşleri
704TürkçeDilek TekeMustafa Sözbilir, Aydın Kızılaslan, Seraceddin Levent Zorluoğlu, Dilek TekeTeaching Concepts Of 'matter And Heat' Unit To Students With Visual ImpairmentsGörme Yetersizliği Olan Öğrencilere ‘madde Ve Isı’ Ünitesindeki Kavramların Öğretimi
1284TürkçeSevda KılıçSevda Kılıç, Banu Altunay ArslantekinViews Of Teachers Regarding The Possibility Of Learning Outcomes Of Games & Physical Activities Curriculum In Primary Schools Of The Visually Impaired In TurkeyOyun Ve Fi̇zi̇ki̇ Etki̇nli̇kler Dersi̇ Öğreti̇m Programı Kazanımlarının Türki̇ye’deki̇ Görme Engelliler İlkokullarında Gerçekleşebi̇lme Durumlarına İli̇şki̇n Öğretmen Görüşleri̇
1294TürkçeSevda KılıçSevda Kılıç, Banu Altunay ArslantekinViews Of Teachers Regarding The Possibility Of Learning Outcomes Of Gym & Sports Curriculum In Secondary Schools Of The Visually Impaired In TurkeyBeden Eğitimi Ve Spor Dersi̇ Öğreti̇m Programı Kazanımlarının Türki̇ye’deki̇ Görme Engelli̇ler Ortaokullarında Gerçekleşebi̇lme Durumlarına İli̇şki̇n Öğretmen Görüşleri̇

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Zağnos
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alev Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
409TürkçeAlev DoğanAlev Doğan, Esra Benli ÖzdemirThe Effect Of Online-based Prepared Posters On The Socio-scientific Subject On Students’ Critical Thinking And Decision Making SkillsSosyobilimsel Konuların Online Tabanlı Poster Kullanılarak Öğretilmesinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Karar Verme Becerilerine Etkisi
423TürkçeCansu ÇetinkayaCansu Çetinkaya, Alev DoğanInvestigation Of Students' Academic Achivements In Science Courses Supported By Visual Literacy ContentGörsel Okuma-yazma İçeriğiyle Destekli Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Araştırılması
773TürkçeNejla AtabeyNejla Atabey, Mustafa Sami TopçuThe Effect Of Socioscientific Issues Based Instruction On Middle School Students’ Distal Content KnowledgeSosyobilimsel Konu Temelli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Distal Konu Alan Bilgisi Üzerindeki Etkisi
774TürkçeNejla AtabeyNejla Atabey, Mustafa Sami TopçuThe Effect Of Socioscientific Issues Based Instruction On Middle School Students’ Proximal Content Knowledge Sosyobilimsel Konu Temelli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Proksimal Konu Alan Bilgisi Üzerine Etkisi
1382TürkçeMelike Yavuz TopaloğluMelike Yavuz Topaloğlu, Fatime Balkan KıyıcıInvestigation Of The 3rd And 4th Grade Science Course Books In Terms Of Relevance To Science Curriculum3. Ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğu Bakımından İncelenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Ortahisar
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Celal Bayrak
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tuncay Özsevgeç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
495TürkçeAdem YılmazAdem Yılmaz, Cihan Gülgün, Kamil DoğanayQuality Standards To Be Found In Stem ApplicationsStem Uygulamalarında Bulunması Gereken Kalite Standartları
526TürkçeAhmet Polat YazıcıoğluEser Ültay, Ahmet Polat YazıcıoğluIdentifying Students’ Opinions On Technology Use In Science CoursesFen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
1012TürkçeCihan GülgünCihan Gülgün, Adem Yılmaz, Kamil DoğanayEffect Of Problem Based Stem Applications On Academic Achievement, Problem Solving Skills And Science Education Attitudes Towards Of 7th Grade StudentsProbleme Dayalı Stem Uygulamalarının 7.sınıf öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Problem Çözme Becerilerine Ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
1275TürkçeNisa YenikalaycıMualla Bolat, Nisa YenikalaycıThe Determination Of Science Students' Three-dimensional Thinking Skills On The Basis Of Constellation Sample Fen Bilgisi Öğrencilerinin Üç Boyutlu Düşünme Becerilerinin Takımyıldızı Örneğinden Yola Çıkılarak Belirlenmesi
1368TürkçeEsra KöroğluEsra Köroğlu, Esra Bozkurt AltanPlanning Of The 8th Class "living And Energy" Unit For Stem Education8. Sınıf “canlılar Ve Enerji” Ünitesinin Fetemm Eğitimine Yönelik Planlanması

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
1461
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sait Yücel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
273TürkçeMerve YüceMerve Yüce, Mustafa Doğru, Cem Oktay GüzellerComparison Of Awareness Levels Of 8th Grade Students In Eco-school And Classical School About BiodiversityEko-okul Ve Klasik Okuldaki Öğrencilerin Biyoçeşitlilik Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması
1204TürkçeUygar KanlıUygar Kanlı, Eray Şentürk, Fitnat KöseoğluTeachers And Science Center Explainers’ Opinions Related To Teaching Sequence Developed For Magdeburg Hemispheres Exhibit Magdeburg Küreleri Sergi Düzeneğine Yönelik Geliştirilen Öğretim Dizini Hakkında Öğretmenlerin Ve Bilim Merkezi Eğitmenlerinin Görüşleri
1444TürkçeMehmet ÇolakMehmet ÇolakThe Relationship Between Prospective Science Teachers' Attitudes Towards Biotechnology Applications And Their Level Of Awareness Of Environmental EthicsFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları İle Çevre Etiği Farkındalıkları Arasındaki İlişki
1910TürkçeNimet Remziye ErgülNimet Remziye Ergül, Sevgül ÇalışLise Öğrencilerinin Elektronik Atık Kirliliği Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi*Lise Öğrencilerinin Elektronik Atık Kirliliği Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Hıdırnebi
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gürbüz Ocak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
264TürkçeSoner KarataşGürbüz Ocak, Soner KarataşMathematics Self-efficacy Level Of Middle School 8th Grade StudentsOrtaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Düzeyi
317TürkçeSoner KarataşGürbüz Ocak, Soner KarataşPerceived Self-efficacy Of Turkish Lessons Of Middle School 8th Grade StudentsOrtaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algısı
886TürkçeCumhur GünkörCumhur Günkör, Mehmet Çağatay Özdemir, Yavuz BolatFaculty Members’ Perceptions On Social Capital And Educational EnvironmentsÖğretim Elemanlarının Sosyal Sermaye Ve Eğitim Ortamına İlişkin Algıları
1191TürkçeA. Selcen ArslangilayA. Selcen Arslangilay, M. Çağatay ÖzdemirTo What Extent The Global Issues Were Reflected In The Curricula Drafts?Küresel Sorunlar Yeni Öğretim Programları Taslaklarına Ne Kadar Yansıdı?
1452TürkçeVolkan DuranVolkan Duran, Şener ŞentürkInvestigation Oflearning Styles In Terms Of Brain Waves And Demographic VariablesÖğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Beyin Dalgaları Ve Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Kayabaşı
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Başar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nuriye Semerci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
455TürkçeCihad ŞentürkGökhan Baş, Cihad ŞentürkTeaching-learning Conceptions And Sense Of Efficacy: A Research On Prospective TeachersÖğretme-öğrenme Anlayışları Ve Özyeterlik: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
1429TürkçeCihad ŞentürkCihad Şentürk, Fatih Mehmet CiğerciClassroom Teachers’ Opinions About Renewed Science Teaching ProgramSınıf öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri öğretim Programlarına İlişkin Görüşleri
1675TürkçeRamazan KaratepeCenk Akay, Ramazan Karatepe, Tuğba Yanpar YelkenInvestigation Of De-motive Factors Of English Teacher Candidates In Language Learning Processİngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Akçaabat
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
877TürkçeSevgi KoçHasan Basri Memduhoğlu, Sevgi Koç, Şehnaz Nigar ÇelikThe Effect Of Pedagogical Formation Certificate Program On Prospective Teachers’ Professional Self-efficacy BeliefsPedagojik Formasyon Sertifika Programının Öğretmen Özyeterlik Algısına Etkisi
935TürkçeAli ArslanAli Arslan, Hilal DurmazRevision Of The Scale Of Determining The Sources Of Self-efficacy For Middle School StudentsOrtaokul Öğrencileri İçin Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeğinin Yeniden Düzenlenmesi
988Türkçeİbrahim Yıldırımİbrahim YıldırımEvaluation Of The Gamification-based “teaching Principles And Methods” Course Curriculum (this Study Was Produced Based On The Doctoral Dissertation.)Oyunlaştırılmış “öğretim İlke Ve Yöntemleri” Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (çalışma Doktora Tezinin Bir Bölümünden üretilmiştir.)
989Türkçeİbrahim Yıldırımİbrahim Yıldırım, Mahmut KalmanAdaptation Of The Feeling Prepared To Teach Scale Into Turkish Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
1601TürkçeRamazan KaratepeRamazan Karatepe, Cenk Akay, Tuğba Yanpar YelkenWritten And Visual Metaphorical Perceptions Of Teacher Candidates’ About Digital PresentationsÖğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı Ve Görsel Metaforik Algıları

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Boztepe
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Demirbolat
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ibrahım Cankaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
140Türkçeİbrahim Çankayaİbrahim Çankaya, Muhammet TimurComparison Of Primary School Teachers' Levels Of Participation In Decision Making By Different Demographic Variablesİlkokul Öğretmenlerinin Karara Katılma Düzeylerinin Farklı Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
701TürkçeSeval KoçakSeval Koçak, Beyhan CanThe Relationship Between Quality Of University Life And Academic Motivation: A Study On Faculty Of Education StudentsÜniversite Yaşam Kalitesi İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
1202TürkçeArzunur AkmanArzunur Akman, Özge HacıfazlıoğluPrimaryschool Teachers' Resistance To Changeİlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değişime Direnç Nedenlerinin İncelenmesi
1780TürkçeSelma KavazSelma Kavaz, Uygar Saygun, Ali Çöp, Elif Değermenci, Nurullah AkselThe Headmasters’ Levels Of Creation Of School Culture According To Teacher’s SenseÖğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Düzeyleri
1786TürkçeSoner AyhanSoner Ayhan, Zehra Gül Köycü, Melike Yılmaz, Bülent İnan, İbrahim ÇakırgözDisciplinary Problems Compared To Secondary School Teachers And Methods Used Against These ProblemsOrtaokul Öğretmenlerinin Karşılaştığı Disiplin Problemleri Ve Bu Problemlerekarşı Kullanılan Yöntemler

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Fatih
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akçay
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Koşar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
345TürkçeKübra FıratMehmet Turan, Ali Tekdemir, Serkan Demir, Kübra Fırat, Bahar Özdemir, Şeyma AydınerOpinions Of The School / Institution Administrators Of The Ministry Of National Education On The Document Management SystemMilli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul/kurum Yöneticilerinin Doküman Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri
797TürkçeBüşra BozanoğluNecdet Konan, Büşra Bozanoğlu, Remzi Burçin ÇetinAnalyzing The Perceptions Of Candidate Teachers Against Candidateship By Means Of MetaphorsAday Öğretmenlerin Aday Öğretmenliğe İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi
1418TürkçeFatmanur BağdatlıLatife Kabaklı Çimen, Fatmanur BağdatlıRelatıonshıp Between The Organızatıonal Culture And Conflıct Management Styles Of School AdmınıstratorsOkul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki
1664TürkçeCüneyt Belenkuyuİsmail Acun, Cemil Yücel, Cüneyt Belenkuyu, Serap İriExamining Self- Esteem Of University StudentsÜniversite Öğrencilerinin Özsaygılarının İncelenmesi
1692TürkçeSerap İriİsmail Acun, Cemil Yücel, Serap İri, Cüneyt BelenkuyuExamining Life Satisfaction Of University Students According To Different VariablesÜniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
1732TürkçeSemra Özdemir GültekinCemal Aküzüm, Semra Özdemir Gültekin An Examination Of The Relationship Between Classroom Management Skills And Communication Skills Of Classroom TeachersSınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Yavuz
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Engin Karadağ
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Süheyla Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
405TürkçeSüheyla BozkurtSüheyla Bozkurt, Hilmi Çolakoğlu, Ömür ÇobanThe Relationship Between Toxic Leadership And Organizational Commitment : The Mediating Effect Of Organizational TrustMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Ve Taşra Örgütünde Çalışan Üst Düzey Yöneticilerin Toksik Liderlik Davranışları İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracı Etkisi
1338TürkçeSuphi BalcıSuphi Balcı, Habib ÖzganA Conceptual Analysis On Spiritual CapitalRuhsal Sermaye Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme
1779TürkçeÜmran GülerÜmran Güler, Ayşegül Erözyürek, Caner Ertaş, Işık Gürsoy, Evren MakarTeachers' Levels Of Exposure To Organizational Depression: Antalya Province ExampleÖğretmenlerin Örgütsel Depresyona Maruz Kalma Düzeyleri: Antalya İli Örneği
1844TürkçeYeşim KuyumcuYeşim KuyumcuA Research Aimed To Use The Concepts Gained In High School Geometry Lessons In Order To Solve The Problems Encountered In Daily Life ( The Sample Of İhsan Mermerci Anadolu High School, Zeytinburnu, İstanbul).Liselerdeki Geometri Dersinde Kazandırılan Kavramların, Günlük Yaşamda Karşılaşılan Problemlerin Çözümünde Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma: İhsan Mermerci Anadolu Lisesi Örneği

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Kanuni
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İbrahim Alper Köse
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
82TürkçeAlperen YandıAlperen Yandı, İbrahim Alper KöseComparison Of The Measurement Invariance Methods Based On Structural Equation Modelling And Item Response Theory On Pisa 2012 DataYapısal Eşitlik Modellemesi Ve Madde Tepki Kuramı Temelli Ölçme Değişmezliği Yöntemlerinin Pısa 2012 Verileri Üzerinde Karşılaştırılması
1222TürkçeSabiha SunarSabiha SunarLonger Term Strategies Of PisaPısa’nın Uzun Dönem Stratejileri
1525TürkçeVildan BağcıVildan Bağcı, Yıldız Yıldırım, İsmail KarakayaOpinions Of The Measurement And Assessment Experts About Availability Of The Measurement And Assessment Unit On SchoolsÖlçme Ve Değerlendirme Uzmanlarının Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme Biriminin Bulunmasına Yönelik Görüşleri
1526TürkçeVildan BağcıVildan Bağcı, Seyhan SarıtaşExamination Of The Process Of Item Analysis According To The Generalizability Theory And Classical Test TheoryMadde Analizi Sürecinin Genellenebilirlik Kuramı Ve Klasik Test Kuramına Göre İncelenmesi
1572TürkçeKadriye Belgin DemirusKadriye Belgin Demirus, Selahattin GelbalAn Investigation Of Differential Item Functioning And Item Bias In Science And Technology Sub Tests In National Exams For Transition To High SchoolUlusal Ortaöğretime Geçiş Sınavları Fen Ve Teknoloji Alt Testlerinde Değişen Madde Fonksiyonu Ve Madde Yanlılığı İncelemesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Uzungöl
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saban
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsmail Seçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1002TürkçeMert AksoyDilek Erduran Avcı, Mert AksoyTeacher Candidates' Opinions About The Factors Affecting Creative ThinkingÖğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerisini Etkileyen Etmenler Hakkındaki Görüşleri
1006TürkçeMert AksoyDilek Erduran Avcı, Mert AksoyTeacher Candidates' Conceptualisation Of Creative Thinking SkillsÖğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerisini Kavramlaştırması
1064TürkçeBeyhan Nazlı Koçbeker EidBeyhan Nazlı Koçbeker Eid, Ahmet SabanProspective Preschool Teachers’ Metaphorical Images About The Concept Of “inclusion Student”Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
1346TürkçeSadık Yüksel SıvacıOkan Kuzu, Sadık Yüksel Sıvacı, Yasemin KuzuTeacher Candidates’ Attitudes And Vİews Towards Content Knowledge And Teaching Profession Knowledge CoursesÖğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Ve Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum Ve Görüşleri
1683Türkçeİsmail SeçerEbru Ocakcı, Osman Samancı, İsmail SeçerSelf-efficacy Levels Of Candidate Teachers According To Their PerceptionsAday Öğretmenlerin Algılarına Göre Öz-yeterlik Düzeyleri

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Zigana
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Dr. Yusuf Ekinci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
735TürkçeTuba SağırTuba Sağır, Tülay SağırSelf-esteem In Special Talented StudentsÖzel Yetenekli Öğrencilerde Benlik Saygısı
787TürkçeFehmi DemirFehmi DemirThe Opinion Of Contractual Candidate Teachers Related To Value EducationSözleşmeli Aday Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
864TürkçeEsen Turan ÖzpolatBerna Karakoç, Esen Turan Özpolat, Kevser KaraTo Analyze The Post Graduate Thesis Which Have Done In Turkey About Teacher Education In Terms Of Various Variables (1987-2017)Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (1987-2017)
1406TürkçeLütfiye Zorlu BakırLütfiye Zorlu Bakır, Serpil PekdoğanExamining Teachers’scientific Attitude And Problem-solving Ability In Terms Of Some VariablesÖğretmenlerin Bilimsel Tutum Ve Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
1481TürkçeRafet AydınRafet Aydın, Osman Canavar, Arif AkkınTeachers’ Views On Teaching Profession And Social Status Of TeachingÖğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Ve Öğretmenliğin Toplumsal Statüsüne İlişkin Görüşleri
1743TürkçeÜmit PolatÜmit Polat, Büşra Özkan, Huriye Yavuzkan, Ali AteşAn Analysis Of Content On The Placement Of Education, Teaching And Teachers In The Newspaper (hÜrrİyet- New Şafak - Cumhurİyet) NewspapersEğitim- Öğretim Ve Öğretmen Sorunlarının Yazılı Basında (hürriyet- Yeni Şafak – Cumhuriyet) Gazetelerinde Yer Alış, Üzerine Bir İçerik Analizi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Ağasar
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Tümkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Meltem Duran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
210TürkçeSerpil PekdoğanSerpil PekdoğanThe Predictive Power Of Pre-school Children’s Social Skills And Emotional-behavioral Skills On Peer RelationsOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Duygusal-davranışsal Becerilerinin Akran İlişkilerini Yordama Gücü
391TürkçeF. Sabahat IşıktekinerF. Sabahat Işıktekiner, Cansu TutkunAnalyzing Of Children’s Pictures Related To Peer Rejection In Preschool PeriodOkul Öncesi Dönemde Akran Reddi İle İlgili Çocuk Resimlerinin İncelenmesi
1096TürkçeRabia YıldızRabia Yıldız, Şeyda Açıkgöz, Hasibe Özlen DemircanHome-based Parent Involvement And School-based Parent Involvement As Two Segments Of A Line: Opinions Of Early Childhood Pre-service TeachersBir Doğrunun İki Ucu; Okulda Aile Katılımı-evde Aile Katılımı: Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Aile Katılımına İlişkin Görüşleri
1547TürkçeMeltem DuranMeltem DuranAn Investıgatıon Of Preschool Teachers Candidates’ Metaphorical Perceptıons On The Concept Of “science”Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla İncelenmesi
1574TürkçeMeltem DuranMeltem DuranOpinions Of Pre-school Children On Space And Time ConceptOkul Öncesi Dönemdeki Çocukların Uzay Ve Zaman Kavramına İlişkin Görüşleri

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Taka
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hıfzı Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Ertan Yesari Hastürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
809TürkçeKadriye AldemirMeral Kelleci, Feride Taşkın Yılmaz, Kadriye AldemirThe Effect Of Using The Simulation Method On Vocational Skill Development, Critical Thinking And Problem Solving In Nursing StudentsSimülasyon Yöntemi Kullanmanın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Beceri Geliştirmelerine, Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Düzeylerine Etkisi
1300Türkçeİbrahim Çakalİbrahim Çakal, İbrahim Hakan KarataşThe Analysis Of Policies On Vocational Education That Applied Between 2003-2013 In TurkeyTürkiye’deki 2003-2013 Yılları Arasında Uygulanan Meslek Eğitimine İlişkin Politikaların Analizi
1372TürkçeErtan Yesari HastürkErtan Yesari Hastürk, Murat Kademli, Serdan Kervan, Luan VardarThe Vocational Education In Kosovo And Cooperation With Turkey – KosovoKosova’da Mesleki Eğitim Ve Kosova - Türkiye İşbirliği
1859TürkçeBilsen ŞahinBilsen Şahin, Semra Apakkan Eş, Evren MakarComparative Study Of The Metaphorical Perceptions Of The Maturity Institute Teachers And The Teachers Who Did Not Work In The Maturation InstituteOlgunlaşma Enstitüsü Öğretmenlerinin Ve Olgunlaşma Enstitüsünde Çalışmayan Öğretmenlerin “olgunlaşma Enstitüsü” Kavramına İlişkin Metafor İk Algılarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
1863TürkçeYiğitcan Engin ŞentürkYiğitcan Engin ŞentürkMaintaining Sustainability In Vocational Education: The Case Of Tourism Animation In TurkeyMesleki Eğitimde Sürdürülebilirliği Sağlamak- Türkiye’deki Turizm Animasyonu Örneği

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Kadırga
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Dede
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Nurullah Şimşek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
555TürkçeÖzlem ÇubukluözÖzlem Çubukluöz, Burçin Gökkurt ÖzdemirQuestioning Skills Of Mathematics Teachers And Preservice Teachers In The Process Of Problem Solving Verbal ProblemsMatematik Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerileri
558TürkçeGülsüm Gülşah CanGülsüm Gülşah Can, Burçin Gökkurt ÖzdemirEducational Explanations Of Mathematics Teachers And Preservice Teachers On Misconceptions: The Subject Of Probability Matematik Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarına Yönelik Öğretimsel Açıklamaları: Olasılık Konusu
654TürkçeNurullah ŞimşekNurullah ŞimşekAnalysis Of Test Development Studies For Measuring Teacher Knowledge: Content Analysis In The Context Of Mathematics EducationÖğretmen Bilgisini Ölçmeye Yönelik Test Geliştirme Çalışmalarının İncelenmesi: Matematik Eğitimi Alanında Bir İçerik Analizi
1073TürkçeNurullah ŞimşekNurullah ŞimşekComparison Of Pedagogical Content Knowledge Of Pre-service High School Mathematics Teachers That Training From Different SourcesFarklı Kaynaklardan Yetişen Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması
1376TürkçeEsra ÇelikEsra ÇelikFrom Point To Segment In Dynamic Geometry SystemsDinamik Geometri Ortamında; Noktadan Doğruya
1694TürkçeYücel ÇetinYücel Çetin, Şeref MirasyedioğluThe Effectiveness Of Thetechnology Supported Problem-based Learning Method On 9 Grade Students’ Achievement In FunctionsTeknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimin 9.sınıf Öğrencilerinin Fonksiyon Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Hamsiköy
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Melek Gökay
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aygül Aykut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
272TürkçeAycel Derya Tanay ÖztürkAycel Derya Tanay ÖztürkAttitudes Of Visual Arts Teacher Candidates’ Towards Graduate Art EducationGörsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Sanat Eğitimine Yönelik Tutumları
478TürkçeYahya HiçyılmazYahya Hiçyılmaz, Çağatay İnam Karahan, Yahya AdanırDeveloping Anxiety Scale Intended For Visual Arts LessonGörsel Sanatlar Dersine Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi
1319TürkçeŞebnem ModiriŞebnem ModiriEvaluation Of The Lessons That Given Within The Scope Of The Visual Arts In The Communication Faculty Of Karadeniz Technical University Through Students’ ViewsKtü İletişim Fakültesi’ndeki Görsel Sanatlar Kapsaminda Verilen Derslerin Öğrenci Görüşleri Üzerinden Değerlendirmesi
1579TürkçeHatice Kübra ÖzalpHatice Kübra ÖzalpUniversity Art Students’ Cultural Perception Acquired Through Artworks Sanat Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sanat Eserlerinden Edindikleri Kültür Algısı
1611TürkçeMelek GökayMelek GökayApplication Of Aesthetic Experiences In Art Education: Reaching Aesthetic PerceptionSanat Eğitimi Kapsamında Estetik Deneyim Uygulamaları: Estetik Deneyime Ulaşmak
1689TürkçeAhu Simla DeğerliAhu Simla DeğerliA Research On Art Education Students’ Use Of Airbrush In The Light Of Social Transformations Toplumsal Dönüşümler Işığında Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Airbrush (hava Fırçası) Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Karadağ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Turgay Alakurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
601TürkçeMehmed Emre KonyalıhatipoğluErcan Atasoy, Mehmed Emre KonyalıhatipoğluReflection Of Integrative And Analytical Thinking Style Students Regarding To Dynamic Geometry Software Used Learning EnvironmentsDinamik Geometri Yazılımı Kullanılan Öğrenme Ortamında Bütüncül Ve Analitik Düşünme Stiline Sahip Öğrencilerden Yansımalar
1041TürkçeMahir BektaşMahir Bektaş, Kaan Arık, Onur İşbulanThe Effect Of Cloud Computing Supported Learning Activities On Academic SuccessBulut Bilişim Desteğiyle Gerçekleşen Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
1261TürkçeEzgi Arzu YurdakökFiliz Kalelioğlu, Ezgi Arzu YurdakökInstruction Of Programming To Children And Its Importance Çocuklara Programlama Öğretimi Ve Önemi
1394TürkçeErhan ÇiftciErhan Çiftci, Merve Yıldız, Hasan KaralGender-oriented Preferences In Educational Games Prepared For Coding InstructionKodlama Öğretimine Yönelik Hazırlanan Eğitsel Oyunlarda Cinsiyete Bağlı Tercihler
1663TürkçeErsin KılıçıbüyükErsin Kılıçıbüyük, Şenay YapıcıStudents'opinions About The Components Of Fatih Project At High Schools İn Which Fatih Project Has Been Carried Out Fatih Projesinin Uygulandığı Liselerdeki Öğrencilerin Fatih Projesi Bileşenlerine Yönelik Görüşleri

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Erikbeli
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gültekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeliha Nurdan Baysal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
223TürkçeMelike ÖzyurtMelike Özyurt, Gözde Baştopçu, Fazilet Barcın, Gülben Deviren, Hatice AtileAnalysis Of The Correlation Between Critical Thinking Skills And Classroom EnvironmentEleştirel Düşünme Becerileri İle Sınıf Ortamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
342TürkçeYalçın AtlıMehmet Kara, Cüneyt Akar, Yalçın AtlıThe Relationship Between Social Studies And Critical Thinking Attitude Of 4th Class Studentsİlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi İle Eleştirel Düşünme Tutumları Arasındaki İlişki
475TürkçeSeda ArslanSeda Arslan, Murat GökdereNegative Reflection Of The Characteristics Of Gifted Children In Terms Of Clasroom Teachers PerspectivesSınıf Öğretmeni Bakış Açısıyla Üstün Yetenekli Çocukların İstendik Özelliklerinin Olumsuz Yansımaları
1271TürkçeSeyit AteşSeyit Ateş, Özlem CanTeacher Image In Children's BooksÇocuk Kitaplarında Öğretmen İmajı
1340TürkçeAbdul Kadir AtalayEşref Nural, Abdul Kadir AtalayViews Of Teachers About The İnfluence Of Theater İn Preventing The Unwanted Behaviors Of Pre-school Children.Okul Öncesi Çocuklarda Görülen İstenmeyen Davranışların Önlenmesinde Tiyatronun Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri
1614TürkçeZeliha Nurdan BaysalZeliha Nurdan Baysal, Seda Çarıkçı, Elif Burcu YaşarExamination Of Primary School Teachers’ Opinions On Teaching The Skill Of Making DecisionsSınıf Öğretmenlerinin Karar Verme Becerisinin Öğretimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Haçkalı
MÜZİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Meltem Düzbastılar
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Elmas Gün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1269TürkçeGülçe GüvelioğluMeltem Düzbastılar, Gülçe GüvelioğluThe Effect Of Group Working On Violin Education With Simulation Technique Benzetim (simülasyon) Tekniğiyle Grup Çalışmasının Keman Eğitimineetkisi
1280TürkçeGülçe GüvelioğluMeltem Düzbastılar, Gülçe GüvelioğluThe Effect On The Intonation Problems Of The Known Unknown Methodof Vıolın EducationKeman Eğitiminde Bilinenden Bilinmeyene Yönteminin Entonasyonsorunları Üzerindeki Etkisi
1359TürkçeElvan Gün DuruElvan Gün DuruExamination Of General Music Education In Terms Of Aims In Turkey With Samples From The WorldDünyadan Örneklerle Türkiye’de Genel Müzik Eğitiminin Amaçlar Bakımından İncelenmesi
1491TürkçeElmas GünElmas GünPiano Teaching With Suzuki MethodSuzuki Yetenek Eğitimi: Ülkemizde Yeri Ve Önemi
1495TürkçeElmas GünElmas GünEducation Of Music And Academical SuccessMüzik Eğitimi Ve Akademik Başarı
1512TürkçeHalil Ozan DemirtaşHalil Ozan DemirtaşAnxiety Problem In Piano PerformancePiyano Performansında Kaygı Sorunu

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Sis Dağı
SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Hatice Nilüfer Süzen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
1465TürkçeAyşe Çakır İlhanAyşe Çakır İlhanMuseums As An Out-of-school Learning EnvironmentOkul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler/museums As An Out-of-school Learning Environment
1595TürkçeHatice Nilüfer SüzenHatice Nilüfer SüzenCritical Thinking In Art EducationSanat Eğitimi Ve Eleştirel Düşünme
1665TürkçeDoğan ArslanDoğan ArslanObligation Of Illustration Education In TurkeyTürkiye’de İllüstrasyon Eğitimin Zorunluluğu
1719TürkçeHatice Nilüfer SüzenHatice Nilüfer SüzenSymbolic Meaning And Continuity In Culture, ArtKültürün Sanatta Simgesel Anlamı Ve Sürekliliği
1734TürkçeNursel BaykasoğluNursel Baykasoğlu, Hatice Feriha AkpınarlıKahramanmaraş Netting And Samples From Today’s ApplicationsKahramanmaraş Filesi Ve Günümüz Uygulamalarından Örnekler

9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Çamburnu
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
828TürkçeSenem Büşra YıldızIşıl Sönmez Ektem, Senem Büşra YıldızTeacher And Student Views About English Homeworkİngilizce Ev Ödevlerine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri
833Türkçeışıl Sönmez Ektemışıl Sönmez Ektem, Senem Büşra YıldızForeign Language Teaching In Secondary Education And ProblemsOrtaöğretimde Yabancı Dil Öğretimi Ve Sorunlar
1053TürkçeHanife Nalan GençHanife Nalan Genç, Yüksel GündüzObstacles To Developing Language Skills And How To Overcome ThemDil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller Ve Bu Engelleri Aşma Yolları
1335TürkçeŞenel ElaldıŞenel ElaldıAnalyzing Foreign Languages Preparatory Class Students’ Efficacy Beliefs Related To Foreign Language Teaching Using Different VariablesHazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Yeterlik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
1463TürkçeEmre GüvendirEmre GüvendirAn Overview Of Foreign Language Education AbroadYurt Dışında Yabancı Dil Eğitimi çalışmalarına Genel Bir Bakış
9. Oturum Cumartesi 17:45-19:00
Pazarkapı
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
Oturum Başkanı Doç. Dr. Melek Demirel
Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. İlkay Aşkın Tekkol
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
644İngilizceValeria Vladimirovna CarrollValeria Vladimirovna CarrollGlobalisation Vs Brexit: International Students’ Experience
918TürkçeCemile Onat KöroğluCemile Onat Köroğlu, Burcu Avcıbay Vurgeç, Şule Gökyıldız SürücüUsing Technology To Obtain Informatıon On Prenatal PeriodPrenatal Dönemde Bilgi Edinme Konusunda Teknolojinin Kullanımı
1212TürkçeKadriye AldemirFeride Taşkın Yılmaz, Kadriye Aldemir, Ayşe YılmazThe Effect Of Information Literacy On Personal Growth And Academic Success In Nursing StudentsHemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Kişisel Gelişime Ve Akademik Başarıya Etkisi
1563Türkçeİlkay Aşkın TekkolMelek Demirel, İlkay Aşkın TekkolA Correlational Study On Prospective Teachers’ Curiosity And Information LiteracyAday Öğretmenlerde Meraklılık Ve Bilgi Okuryazarlığı Üzerine İlişkisel Bir Çalışma
1828TürkçeŞebnem SoyluŞebnem Soylu, Cengiz GazeloğluInvestigating The Communication Skills Of Academicians Through Structural Equation ModelingAkademisyenlerin İletişim Becerilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi