• Türkçe
  • English
  • русский

ICES UEBK 2017 - Çağrılı KonuşmacılarPROF. DR. MICHAEL W. APPLE
 Eğitimde ve Toplumsal Alanda Demokrasinin Karşı Karşıya Olduğu Küresel Zorluklar 

Michael W. Apple, Amerika Birleşik Devletlerinde Wisconsin Üniversitesi’nde John Bascom Eğitim Programları ve Öğretimi ve Eğitim Politikaları Çalışmaları bölümlerinde profesördür. Aynı zamanda İngiltere’de Manchester Üniversitesi ve Çin’de Northeast Normal Universitelerinde “Distinguished Professor” olarak çalışmaktadır.

Mesleki geçmişinde, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde öğretmenlik ve öğretmen sendikası başkanlığı bulunan Michael Apple, dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim araştırmaları, politika ve uygulamalarının demokratikleşmesi için farklı eğitim sistemleri, hükümetler, üniversiteler, sendikalar, aktivistler ve muhalif gruplarla çalışmalarda bulunmuştur.

Profesör Apple, sosyal adalet çerçevesinde eğitim reformları politikası, kültür ve güç ilişkisi konularında çok kapsamlı yazılar yazmıştır. Kitapları arasında: Ideology and Curriculum (İdeoloji ve Müfredat)Education and Power (Eğitim ve İktidar)Democratic Schools (Demokratik Okullar)Cultural Politics and Education (Kültürel Politika ve Eğitim) yer almaktadır. Apple’ın yakın zamanda yayımladığı kitapları arasında: The Routledge International Handbook of Critical Education (Routledge Uluslararası Eleştirel Eğitim Elkitabı)The Routledge International Handbook of Sociology of Education (Routledge Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Elkitabı)Global Crises (Global Krizler), Social Justice and Education (Sosyal Adalet ve Eğitim); ve yakın zamanda basılan Knowledge, Power, and Education (Bilgi, İktidar ve Eğitim); and Can Education Change Society?  (Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?) yer almaktadır.

Kitapları ve makaleleri çok çeşitli ödüller almış ve birçok dile çevirisi yapılmıştır. Profesör Apple, 20.yy’ın 50 önemli eğitim bilgininden biri olarak seçilmiştir. Kitaplarından Ideology and Curriculum (İdeoloji ve Müfredat) ve Official Knowledge (Resmi Bilgi) 20yy.’ın en önemli kitapları arasında yer almaktadır.

PROF. DR. ЕFREMOVA GALİNA İVANOVNA
 Olumlu Toplumsallaşma ve Eğitim Kültürü Yaratmak için Kapsayıcı ve Birleştirici İşlemlerin Desteklenmesindeki İkilemler (Açmazlar) 

Psikoloji doktoru, profesör. Öğretmen-psikolog. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi. Son 10 yılda 70’in üzerinde projede görev almıştır. Çalışma alanı: genel psikoloji ve emek psikolojisi, enstrümantal psikofizyolojik araştırmalar, davranış sorunları, kişiliğinin zor durumlardaki sosyal uyumu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan 140 tan fazla yayını bulunmaktadır. 

PROF. DR. ZİYA SELÇUK
 Küreselleşmenin Kaldıracı Olarak Pragmatizmin Hakikatten Uzaklaştırma İşlevi: Eğitim Örneği 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora derecesi bulunan Dr. Selçuk insan merkezli bütüncül eğitim üzerine çalışmalar yapmaktadır. Rehberlik, öğrenci tanıma, öğretmen eğitimi, ebeveyn eğitimi, davranış gözlem ve mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Dr. Selçuk 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş ve müfredat politikalarında yeni yaklaşım ve uygulamalar konusunda ekip çalışmaları gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Özel Maya Okullarının kuruluşunu gerçekleştirmiş ve eğitim uygulamaları için ar-ge temelli bir okul projesini başlatmıştır.

Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Eğitim politlkaları eleştirisi odaklı çalışana TedMem adlı düşünce kuruluşunun kurucu direktörlüğünü yürütmüştür.

Ziya Selçuk halen kuruluşunda katkı sağladığı TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan yardımcılığı, Maya okulları kuruculuğu, Dokuz Tip Mizaç Derneği başkanlığı, Eğitim ve Bilim dergisi editörlüğü görevlerini sürdürmektedir.