• Türkçe
  • English
  • русский

ICES UEBK 2017 - ÇalıştayProf. Dr. Yüksel Göktaş
 Makaleler Neden Reddedilir? 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu
 Ölçek Uyarlama Sürecinde Mitler (Söylenceler), Doğru Olduğu DÜşünülen Yanlışlar ve Kafamda Binbir Tilki (Uyarlama Sürecine Başlamadan Önce, Uyarlama Sürecinde, Analiz Sürecinde) 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Serkan Dinçer
 Derleme, Meta Analiz ve Akademik Araçların Kullanımı 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi